Home หน้าบ้าน

click to zoomclick to zoomclick to zoomclick to zoomclick to zoomclick to zoomclick to zoomclick to zoomclick to zoomclick to zoom
click to zoomclick to zoomclick to zoomclick to zoomclick to zoomclick to zoomclick to zoomclick to zoomclick to zoomclick to zoom
 โปรดอย่าปฏิเสธความไม่มี เพียงเพราะใจยังมิอาจมองเห็น
สถานที่ตั้ง  : ชุมชนแออัดทางความคิด ในห้วงภวังค์, บางกอก                           Free Hit Couner  จำนวนเข้าชม
เริ่มเมื่อ     : วันจันทร์ที่ ๒๗ กรกฏาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ *๑๕๘+                E-mail    : rungsira@gmail.com 
Line3.gif

  

  

Line3.gif

เนื่องจากเวปนี้เป็นเวปต้นแบบ

                 สถานี เสรีชน          สถานี คนไทยยูเค









เนื่องจากเวปนี้เป็นเวปต้นแบบ


      Free Hit Couner
     จำนวนเข้าชม

   
    เวปไซต์นี้เขียนแต่ความจริงไม่หยาบช้าและก้าวล่วง 
  ไม่มีข้อกำหนดถึงที่ต่ำหรือที่สูง โดยยึดหลักภราดรภาพ
            แห่งความเท่าเทียมในความเป็นมนุษย์

      หากท่านชอบก็จงมา แม้นมิชอบก็จงผ่านไปเสีย
คุกศักดินาทรราชย์ มิอาจคุมขังเสรีภาพความคิดแห่งผองเรา
 
Comments