Nové Zjavenie Pána Ježiša Krista

Pre prípadného čitateľa

Nového Zjavenia Pána Ježiša Krista


Pán Ježiš Kristus si vybral Petra D. Francucha za prenášateľa Jeho/Jej Slova – Nového Zjavenia, v nasledovných knihách: Nové Zjavenie Pána Ježiša Krista, Koroláriá k Novému Zjaveniu Pána Ježiša Krista, Dialógy s Pánom Ježišom Kristom 1. a 2. Diel.

Čítanie týchto kníh si vyžaduje, aby každý ich prípadný čitateľ spĺňal určité rozhodujúce, životne dôležité a významné podmienky. Tieto podmienky sú v každom jednotlivom “Úvode” tých kníh detailne uvedené.

Predošlé knihy, napísané Petrom D. Francuchom, Ph.D, (ktoré sú tu uvedené na konci) sú základom pre vlastné Nové Zjavenie. Obsahujú dôležité pojmy pre lepšie chápanie Nového Zjavenia, ako aj cenné historické informácie. (Autorské práva - Copyright© - patria Petrovi D. Francuchovi, Ph.D.)

Knihy Nového Zjavenia sú určené na osobné účely a na individuálne štúdium a rozjímanie, založené na túžbe s otvorenou mysľou a srdcom hľadať duchovnú pravdu. Čítanie a praktizovanie princípov Nového Zjavenia je osobnou vecou, ktorá je medzi Pánom Ježišom Kristom a prípadným čitateľom.

Ako vyšli najavo nové informácie, všetky všeobecné metódy a praktiky pre „vchádzanie dovnútra“ boli doplnené, modifikované a zosobnené. Vysvetlenie tohto možno nájsť na konci 5. kapitoly Nového Zjavenia Pána Ježiša Krista, str. 103 - 104, a tiež v kapitolách 3, 3A, 15 a 18 Korolárií..., str. 173 – 176.

Okrem toho, postupy pre „vchádzanie dovnútra“ pomocou duchovnej hypnózy a autohypnózy, opísané v knihách Nového Zjavenia, boli úplne prevzaté negatívnym stavom a nie sú už viac funkčné alebo nie je bezpečné praktizovať ich, čo je vysvetlené v Dialógu 43, strany 324 – 325. Dbajte, prosím, na toto upozornenie.

Žiadna z týchto kníh sa nemá predávať, alebo ponúkať k predaju. Všetky musia byť dostupné bezplatne. Pán Ježiš Kristus jasne uvádza vo Svojom 56. Dialógu, v 1. Diele, na strane 419: „Moje Nové Zjavenie obsahuje Moje Slovo. Moje Slovo nie je na predaj. Musí byť k dispozícii každému bez nejakej cenovky. ... Nezabúdajte, prosím, že predávanie Môjho Nového Zjavenia by sa rovnalo tomu, keď Ma Môj takzvaný učeník Judáš Iškariotský predal za 30 strieborných.“

Ako bolo v Jeho/Jej knihách uvedené mnohokrát, a ako je uvedené v Jeho/Jej 56. Dialógu na strane 419; v Koroláriách v Doplnku 3, na strane 19; alebo v Oznámení na strane 226 – 227 „ ... je jasné, že ani teraz, ani nikdy v budúcnosti Pán Ježiš Kristus nedá oprávnenie založiť akékoľvek hnutie, organizáciu, náboženstvo, cirkev, ustanovizeň, inštitúciu, formálnu skupinu, či čokoľvek tohto charakteru, založené na Novom Zjavení Pána Ježiša Krista. Pamätajte si to!...“

Všetky preložené knihy Nového Zjavenia si môžete v e-formáte „pdf“ prezrieť alebo stiahnuť z nižšie uvedeného zoznamu, alebo o ich zaslanie v tlačenej forme požiadať na adrese janberes.beres@gmail.com.


Kompletný zoznam kníh Nového Zjavenia Pána Ježiša Krista:


(Jednotlivé knihy si môžete prezrieť alebo stiahnuť zadarmo kliknutím na ich tituly.)

Nové Zjavenie Pána Ježiša Krista, 646 strán; preložené do slovenčiny v roku 2019 podľa anglického druhého vydania z roku 2000;

  • knižne publikované, k dispozícii je v tlačenej aj v elektronickej forme.

  • Autorské práva - Copyright© - patria Pánovi Ježišovi Kristovi, pretože je to Jeho/Jej Slovo prenesené cez Petra D. Francucha, Ph.D.

Koroláriá k Novému Zjaveniu Pána Ježiša Krista, 269 strán; redigované v roku 2019 podľa anglického druhého vydania z roku 2001;

  • knižne publikované; k dispozícii sú v tlačenej aj v elektronickej forme.

  • iba pre tých čitateľov, ktorí si prečítali Nové Zjavenie Pána Ježiša Krista a ktorí zo svojej vlastnej slobodnej vôle a voľby prijímajú jeho obsah a idey ako pravé Slovo Pána Ježiša Krista, a ktorí učinili rozhodnutie žiť v zhode s poučkami Nového Zjavenia Pána Ježiša Krista.

  • Autorské práva - Copyright© - patria Pánovi Ježišovi Kristovi, pretože je to Jeho/Jej Slovo prenesené cez Petra D. Francucha, Ph.D.

Dialógy s Pánom Ježišom Kristom 1. Diel, 811 strán; redigované v roku 2018; a

Dialógy s Pánom Ježišom Kristom 2. Diel, 623 strán; redigované v roku 2018;

  • oba diely sú knižne publikované a k dispozícii v tlačenej aj v elektronickej forme.

  • Tieto Dialógy možno považovať za sériu a pokračovanie Nového Zjavenia Pána Ježiša Krista a Korolárií k Novému Zjaveniu Pána Ježiša Krista.

  • Autorské práva - Copyright© - patria Pánovi Ježišovi Kristovi, pretože je to Jeho/Jej Slovo prenesené cez Petra D. Francucha, Ph.D.


Prípravné, predošlé knihy:


(Jednotlivé knihy si môžete prezrieť alebo stiahnuť zadarmo kliknutím na ich tituly.)

Základy ľudskej duchovnosti, preložené do slovenčiny v roku 2016, počet strán 314; k dispozícii je v tlačenej aj v elektronickej forme.

Posolstvá z vnútra, preložené do slovenčiny v roku 2014, počet strán 193; k dispozícii je v tlačenej aj v elektronickej forme.

Štyri pojmy duchovnej štruktúry Stvorenia, preložené do slovenčiny v roku 2010, počet strán 97; k dispozícii je v tlačenej aj v elektronickej forme.

Realita, mýty a ilúzie, preložené do slovenčiny v roku 2013, počet strán 308; k dispozícii je v tlačenej aj v elektronickej forme.

Kto si a prečo si tu?, preložené do slovenčiny v roku 2012, počet strán 160; k dispozícii je v tlačenej aj v elektronickej forme.

Hlavné idey Nového Zjavenia, preložené do slovenčiny v roku 2010, počet strán 194; k dispozícii je v tlačenej aj v elektronickej forme.

Chápanie a naplnenie nášho pozemského života, preložené do slovenčiny v roku 2011, počet strán 170; k dispozícii je v tlačenej aj v elektronickej forme.