คำศัพท์คล้องจอง

One(วัน)หนึ่ง

ครึ่ง half (ฮาฟ)        calf (คาฟ) น่อง

ห้อง room (รูม)        groom (กรูม) เจ้าบ่าว

อ่าว bay (เบ)           day (เด) วัน

ฟัน tooth (ทูธ)        booth (บูธ) แผงลอย

คอย wait (เวท)       bait (เบท) เหยื่อล่อ

หม้อ pot (พอท)       spot (สปอท)จุด

ขุด dig (ดิก)            big (บิก) ใหญ่

แม่ไก่  hen (เฮน)     pen (เพน) ปากกา

ครีบปลา fin (ฟิน)     in (อิน) ใน

              ใคร who (ฮู)
 
 

                                                                                                       Two (ทู) สอง

ทอง gold  (โกลด)               fold  (โฟลด) พับ

นอนหลับ  sleep  (สลีพ)         sheep (ชีพ) แกะ

แพะ    goat   (โกท)              boat (โบท )เรือ

เกลือ   salt  (ซอลท)              halt (ฮอลท) ชะงัก

กับดัก   trap   (แทรพ)          wrap (แรพ) ห่อหุ้ม

เด็กหนุ่ม   lad   (แลด)           glad (แกลด) ดีใจ

ไป   go  (โก)                          no (โน) ไม่

ใกล้  near   (เนีย)                   fear (เฟีย) กลัว

มัว   dim   (ดิม)                      rim (ริม ขอบ

                    เห็นชอบ  agree (อะกรี)

 

                                                                                                      THREE (ธรี) สาม

หมายความ mean  (มีน)               wean  (วีน) หย่านม

จม  sink  (ซิงค)                        stink (สติงค) เหม็น

มองเห็น    see   (ซี)                      fee (ฟี)ค่าธรรมเนียม

เสียม   hoe  (โฮ)                          foe (โฟ) ข้าศึก

ลึก   deep   (ดีพ)                        keep (คีพ) เก็บรักษา

ตัณหา   lust   (ลัสท)                    just (จัสท) เพียงแต่

กากแร่   slag  (สแลก)                     flag (แฟลก) ธง

ยังคง  still   (สติล)                         sill (เฟีย) ขอบธรณี

ข้าวสาลี   wheat   (วีท)                   heat (ฮีท) ความร้อน

                    แต่ก่อน ago (อะโก)


FoUR(โฟ) สี่

แผนที่ map  (แมพ)                     nap  (แนพ) งีบหลับ

นับ  count  (เคานท)                  mount (เมานท) เนินเขา

เดา    guess   (เกส)                    chess (เชส) หมากรุก

ปลุก   wake  (เวค)                     quake (เควค) สั่นไหว

ที่ไหน   where   (แว)                 there (แธ) ที่นั่น

ราวกั้น   bar   (บา)                     car (คา) รถยนต์

มวลชน   mass  (แมส)                  pass (แพส) ผ่าน

อ่าน  read   (รีด)                         bead (บีด) ลูกปัด

ตัด   cut   (คัท)                   shut (ชัท) ปิด

                    ชีวิต life (ไลฟ)


                                                                                                         FIVE(ไฟฟว) ห้า

ใบหน้า face  (เฟส)                     mace  (เมส) คทา

ลา  donkey  (ดองคี)                  monkey (มังคี) ลิง

การยิง    shot   (ชอท)                    hot (ฮอท) ร้อน

ช้อน   spoon  (สปูน)                     soon (ซูน) ในเร็ววัน

อัน   piece   (พีส)                 niece (นีซ) หลานสาว

สีขาว   white   (ไวท)                     write (ไรท) เขียน

บังเหียน   rein  (เรน)                  vein (เวน) หลอดเลือดดำ

จำนำ  pawn   (พอน)                         dawn (ดอน) รุ่งอรุณ

ปะ ชุน   darn   (ดาน)                   barn (บาน) โรงนา

                    ผ้า fabric (แฟบริค)

 

 


Comments