Parthenon

                     วิหารพาร์เธนอน (Parthenon) สร้างอยู่บนอะโครโพลิสของกรุงเอเธนส์ เพื่อเป็นจุดศูนย์รวมของความศรัทธาและความเป็นเอกภาพของชาวเอเธนส์ และเพื่อเป็นวิหารสำหรับประดิษฐานเทพีอะธีนา ผู้ออกแบบก่อสร้างวิหารพาร์เธนอนคือ อิคตินอส (Iktinos) และคาลลิเครติส (Kallikrates) เมื่อ 448-432 ปีก่อนคริสตกาล วิหารสร้างด้วยหินอ่อนที่งดงามจากหลายแหล่ง มีความงามเรียบง่ายปราศจากสิ่งหรูหราที่เกินงาม ผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 110 ฟุต ยาว 237 ฟุต และสูง 65 ฟุต หลังคามุงด้วยกระเบื้องหินอ่อน มีการวางแผนผังตามแบบวิธีการก่อสร้างทั่วไปของวิหารกรีก คือมีห้องโถงภายใน (cella) สำหรับประดิษ- ฐานเทวรูปและมีเสาล้อมรอบ (Peripteral Temple) ระบบการก่อสร้างอยู่ในระเบียบแบบดอริค
                     สถาปนิกผู้ออกแบบมีความเข้าใจและพิถีพิถันในสัดส่วนอย่างละเอียดถี่ถ้วน กำหนดให้เส้นตรงต่างๆ เมื่อนำมาใช้ร่วมกันเป็นรูปทรงของวิหารแล้ว จะก่อให้เกิดความประสานกลมกลืนกันอย่างหาที่ติมิได้ เลือกใช้แต่เส้นสายและรูปทรงของเรขาคณิตอันเป็นรูปทรงที่บริสุทธิ์ ไม่ว่าผังที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า เสากลม และหลังคาทรงจั่ว นอกจากนี้ยังมีความเข้าใจอย่างดีในเรื่องวัตถุกินที่ในอากาศและในเรื่องของการลวงตา ดังเช่นเสาต้นที่ตั้งอยู่ที่มุมวิหารทั้ง 4 ต้น เมื่อด้านข้างด้านหนึ่งของเสาตัดกับท้องฟ้า จะเกิดภาพลวงตาให้แลดูเล็กและบอบบางกว่าเสาต้นอื่น เพื่อที่จะแก้ปัญหาให้ดูมั่นคงแข็งแรงและประสานกลม กลืนกับส่วนต่างๆ สถาปนิกจึงสร้างเสาทั้งสี่ให้มีความกว้างใหญ่เพิ่มขึ้นและร่นระยะที่ติดกับเสาข้างเคียงให้ชิดกว่าเดิม วิหารพาร์เธนอนสร้างด้วยหินอ่อนสีขาวบริสุทธิ์เป็นส่วนใหญ่ จะแลดูสว่างโพลนเกินไปในแสงแดดที่จัดจ้าอย่างบรรยากาศของประเทศกรีซ โดยเฉพาะเสากลมที่ตั้งเรียงรายรอบตัววิหารจะแลดูแข็งกระด้างเกินไปหากปล่อยให้เรียบ จึงแก้ปัญหาโดยการเซาะร่องตามแนวยาวของเสา (flute) โดยมีวัตถุ ประสงค์เพื่อเน้นให้เกิดแสงเงาและมิติที่เด่นชัด และเพื่อผลทางสุนทรียภาพให้เสากลมคลายความทึบตันและความแข็งกระด้าง ให้บังเกิดความสง่างามของริ้วเส้นตรงตั้งฉากและช่วยให้ดูอ่อนนุ่มตา เส้นตรงของการเซาะร่องรอบเสาเหล่านี้ยังช่วยนำสายตาพุ่งขึ้นไปสู่รูปสลักที่ประดับเรียงรายอยู่เบื้องบนด้วย
Comments