ร้อยตำรวจเอก ธรณิศ ศรีสุข


ผู้บังคับหมวด (สัญญาบัตร 1) กองร้อยรบพิเศษที่ 1
กองกำกับการ 1 กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

ประวัติส่วนตัว เกิดวันอังคาร ที่ 28 กันยายน 2520 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

 บิดาชื่อ รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสุข ตำแหน่ง ผุ้อำนวยการศูนย์วิจัยน้ำบาดาลภาควิชาเทคโนโลยีธรณี คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อดีต คณบดีคณะเทคโนโลยี)

 มารดาชื่อ รองศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิง นิธิภาวี ศรีสุข อดีตคณบดีคณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เสียชีวิต)

       มีพี่น้องร่วม บิดา - มารดา รวม 2 คน คือ ร้อยตำรวจเอก ธรณิศ ศรีสุข เป็นบุตรคนที่ 1 และนายแพทย์ธราธิป ศรีสุข เป็นบุตรคนที่ 2 ปัจจุบันปฏิบัติงานเป็นแพทย์ใช้ทุนที่ภาควิชาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 ภรรยาคือ ทันตแพทย์หญิง คนึงนิจ บุตรวงศ์ ปัจจุบันกำลังศึกษาเฉพาะทางด้านทันตกรรมจัดฟัน ที่เขตปกครองพิเศษ ฮ่องกง
ประวัติการศึกษา
 พ.ศ. 2526 - 2527 ศึกษาที่โรงเรียนอนุบาลพัฒนาเด็กขอนแก่น จบการศึกษาชั้นอนุบาล

 พ.ศ. 2527 - 2533 ศึกษาที่โรงเรียนสาธิตมอดินแดง มหาวิทยาลัยขอนแก่น จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1

 พ.ศ. 2533 - 2534 ศึกษาที่โรงเรียนมัธยมต้น เมืองแอดมันตัน รัฐเอลเบอร์ต้า ประเทศแคนาดา จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2

 พ.ศ. 2534 - 2534 ศึกษาโรงเรียนขอนแก่นวิทยา อ.เมือง จ.ขอนแก่น ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

 พ.ศ. 2538 -2539 ศึกษาโรงเรียนเตรียมทหาร รุ่น 38 โดยสอบคัดเลือกเข้าศึกษาได้เป็นลำดับที่ 1 ในส่วนของกรมตำรวจ และได้รับการคัดเลือกเป็นหัวหน้าตอนเรียนที่ 4

 พ.ศ. 2540 -2544 ศึกษาโรงเรียนนายร้อยตำรวจ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ นักเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 54การศึกษาอบรม
เพิ่มเติม
 พ.ศ. 2546 สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร การต่อต้านการก่อการร้ายสากล รุ่นที่ 8 ของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 พ.ศ. 2547 สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร การโดดร่มแบบกระตุกเอง รุ่นที่ 1/47 ของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 พ.ศ. 2548 สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรพับและซ่อมบำรุงร่มโดด รุ่นที่ 1/48 ของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 พ.ศ. 2549 สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรการลาดตระเวนจู่โจมสะเทินน้ำสะเทินบก รุ่นที่ 36 ของกองทัพเรือ (RECON)

 พ.ศ. 2550 สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด รุ่นที่ 1/50 ของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (EOD)
 

ประวัติรับราชการ


 วันที่ 1 เมษายน 2540 ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็น พลตำรวจสำรอง ตำแหน่ง ลูกแถว สังกัดโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2544 ได้รับการแต่งตั้งยศเป็น ว่าที่ร้อยตำรวจตรี และแ่ต่งตั้งดำรงตำแหน่งรองสารวัตร ประจำโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

 วันที่ 14 มีนาคม 2544 รับพระราชทานกระ
บี่
 วันที่ 16 ตุลาคม 2544 ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับหมวด (สัญญาบัตร 1 ) ที่กองกำกับการสนับสนุนทางอากาศตำรวจตระเวนชายแดน กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

 วันที่ 30 มิถุนายน 2548 ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งผู้บังคับหมวด (สัญญาบัตร 1) กองร้อยรบพิเศษที่ 1 กองกำกับการ 1 กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน


ประวัติการปฏิบัติราชการที่สำคัญ
(ดีเด่น) 

 ในช่วงระหว่างวันที่ 12 - 22 สิงหาคม 2545 ได้รับคำสั่งปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พื้นที่ อ.รือเสาะ , อ.ระแงะ , อ.จะแนะ , อ.ศรีสาคร จว.นราธิวาส

 ในช่วงระหว่างวันที่ 27 กันยายน 2545 ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พื้นที่ อ.จะแนะ และ อ.ระแงะ จว.นราธิวาส

ในช่วงระหว่าง วันที่ 31 มีนาคม ถึง 30 กันยายน 2547 ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีที่ตั้งฐานปฏิบัติการ อยู่ที่ อ.ศรีสาคร จว.นราธิวาส

 ในช่วงระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2548 ถึง 30 กันยายน 2548 ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จว.สงขลา รับผิดชอบพื้นที่ อ.จะนะ , อ.นาทวี , อ.เทพา และ อ.สะบ้าย้อย จว.สงขลา

 ในช่วงระหว่าง เดือนกันยายน 2546 - ตุลาคม 2546 ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัย สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าชุดสมทบกองวัง ณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ จว.นราธิวาส

 ในช่วงระหว่างเดือน กันยายน 2547 - ตุลาคม 2547 ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัย สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ทำหน้าที่เป็นส่วนสมทบ ร.1 พัน 4 รักษาพระองค์ ณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ จว.นราธิวาส

 ในช่วงระหว่างเดือน ตุลาคม 2548 - พฤศจิกายน 2548 ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ถวายความ
ปลอดภัย ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์

        

                 

                 

                

                

                

                 


Comments