Neus Nogué Serrano


Professora agregada

Estudis de Filologia Catalana

Departament de Filologia Catalana i Lingüística General

Universitat de Barcelona

nnogue@ub.edu

English

 Títols acadèmics

Docència universitària

 • Comunicació formal oral i escrita (grau)
 • Sintaxi normativa i sintaxi estàndard del català (grau)
 • Lingüística aplicada catalana (grau)
 • Lingüística textual i anàlisi del discurs (grau)
 • Pragmàtica del català (grau) 
 • Sintaxi catalana (grau)
 • Català Col·loquial i Anàlisi del Discurs (grau)
 • Assessorament lingüístic i correcció de textos orals i escrits (postgrau i màster) 
 • Dixi (màster) 

Àmbits de recerca preferents

 • Dixi, especialment dixi de persona i dixi textual
 • Assessorament lingüístic i correcció de textos orals i escrits en català
 • Sintaxi normativa i estàndard

Altres àmbits de recerca

 • Didàctica de l'expressió oral i escrita
 • Pragmàtica i didàctica de la puntuació

 Premis

Publicacions

 

Contribucions en congressos