อุจจาระเป็นเลือด

updated 20 jan 2010

ฐานที่ 24  ผู้ป่วยมาด้วยอาการถ่ายอุจจาระเป็นเลือดสด

ให้เริ่มจาก  ทักทายผู้ป่วย แนะนำตัวเอง  ตรวจสอบชื่อผู้ป่วยให้ตรงกับ OPD card และแจ้งให้ผู้ป่วยทราบว่าจะทำอะไรโดยการขออนุญาต


การสร้างกรอบแนวคิดการสัมภาษณ์ผู้ป่วยมาด้วยอาการอุจจาระเป็นเลือดคือ

*** คำตอบของผู้ป่วยจะชี้นำไปยังโรคที่เขาเป็น  ดังนั้นหลังจากตั้งคำถามได้ประมาณ 3-4 คำถาม นักศึกษาจะต้องเริ่มมี DDx ในใจว่าเป็นโรคอะไรได้บ้าง แล้วให้ทำการตั้งคำถามเพื่อ rule in / rule out ในแต่ละโรค

แนวทางการซักประวัติเพื่อหาโรค
        1. อิงตามสาเหตุที่พบบ่อยๆ ของการถ่ายอุจจาระเป็นเลือดแดงสด

        2. กลุ่มโรคที่ต้อง rule in / rule out  คือ 
              2.1 Colon / rectum  - diverticulosis, cancer, AVM, colitis, ulcer, Hemorrhoids
                    
2.2 Anus – anal fissure

              2.3 R/O massive UGIB ทุกครั้ง

 

การตั้งคำถาม

คะแนน

ถาม

ไม่ถาม

ทักทายผู้ป่วยและแนะนำตัว  ขออนุญาตในการถามประวัติ

 

 

 

ปริมาณเลือดออก เป็นมากี่ชั่วโมง

 

 

 

มีอาการหน้ามืด ใจสั่น เป็นลม

 

 

 

เวลาถ่ายมีก้อนยื่นออกมาที่ทวารหนักหรือไม่

 

 

 

ปวดเบ่ง อุจจาระไม่สุดหรือไม่

 

 

 

มีแผลรอบๆทวารหนักหรือไม่

 

 

 

ประวัติการใช้ยาแก้ปวดข้อ ปวดเข่า ปวดหลัง

 

 

 

ปวดท้องหรือไม่ ปวดซ้ายหรือขวา

 

 

 

ดื่มสุรา

 

 

 

น้ำหนักลด ผอมลง ประวัติมะเร็งลำไส้ใหญ่ในครอบครัว

 

 

 

ประวัติเคยตรวจรักษาอย่างไรมาบ้าง เช่นส่องกล้องลำไส้ใหญ่ หรือเอ็กซเรย์สวนแป้ง

 

 

 

โรคประจำตัว โรคตับ โรคเลือด

 

 

 

กินยาอะไรเป็นประจำ เช่น NSAIDS, steroid, ยาบำรุงเลือด, warfarin

 

 

 

ประวัติการแพ้ยา

 

 

 

การให้การวินิจฉัยเบื้องต้นพร้อมเหตุผล 

 

 

 


Comments