ท้องบวมโต

updated 20 jan 2010

ฐานที่ 26  ผู้ป่วยมาด้วยอาการท้องบวมโต

ให้เริ่มจาก  ทักทายผู้ป่วย แนะนำตัวเอง  ตรวจสอบชื่อผู้ป่วยให้ตรงกับ OPD card และแจ้งให้ผู้ป่วยทราบว่าจะทำอะไรโดยการขออนุญาต


การสร้างกรอบแนวคิดการสัมภาษณ์ผู้ป่วยมาด้วยอาการท้องบวมโตคือ

*** คำตอบของผู้ป่วยจะชี้นำไปยังโรคที่เขาเป็น  ดังนั้นหลังจากตั้งคำถามได้ประมาณ 3-4 คำถาม นักศึกษาจะต้องเริ่มมี DDx ในใจว่าเป็นโรคอะไรได้บ้าง แล้วให้ทำการตั้งคำถามเพื่อ rule in / rule out ในแต่ละโรค

แนวทางการซักประวัติเพื่อหาโรค
        1. อิงตามสาเหตุที่พบบ่อยๆ และอิงตามระบบ

        2. กลุ่มโรคที่ต้อง rule in / rule out  คือ 
              2.1 Physiologic – obesity, pregnancy
                    
2.2 Intraabdominal mass – hepatomegaly, splenomegaly, tumors, uterus
                                                         ovary,

              2.3 Intraabdominal fluid collection –
                           transudate ascites (CHF, NS, cirrhosis, CRF)
                           exudate ascites (TB, cancer, SBP)

              2.4 Drugs – steroid

              2.5 Endocrine – Cushing syndrome

การตั้งคำถาม

คะแนน

ถาม

ไม่ถาม

ทักทายผู้ป่วยและแนะนำตัว  ขออนุญาตในการถามประวัติ

 

 

 

เป็นมานานเท่าไร

 

 

 

น้ำหนักเพิ่มหรือลด

 

 

 

ดื่มสุรามากน้อยแค่ไหน

 

 

 

เคยตังเหลืองตาเหลืองหรือไม่

 

 

 

อาการเหนื่อยหอบ นอนราบไม่ได้

 

 

 

อาการบวมหนังตา ขา

 

 

 

เคยเป็นความดันโลหิตสูง

 

 

 

ประวัติประจำเดือนครั้งสุดท้าย เพศสัมพันธ์ การคุมกำเนิด

ประวัติขาดประจำเดือน หรือประจำเดือนมามากผิดปกติ

 

 

 

กินยาอะไรเป็นประจำ เช่น  steroid

 

 

 

โรคประจำตัว  อ้วน beta thalassemia ตับม้ามโต

โรคตับ โรคไต โรคหัวใจวาย

 

 

 

ประวัติการแพ้ยา

 

 

 

การให้การวินิจฉัยเบื้องต้นพร้อมเหตุผล 

 

 

 


Comments