ปัสสาวะออกน้อย / ปัสสาวะไม่ออก

updated 18 jan 2010

ฐานที่ 12  ผู้ป่วยมาด้วยอาการปัสสาวะน้อยหรือปัสสาวะไม่ออก

ให้เริ่มจาก  ทักทายผู้ป่วย แนะนำตัวเอง  ตรวจสอบชื่อผู้ป่วยให้ตรงกับ OPD card และแจ้งให้ผู้ป่วยทราบว่าจะทำอะไรโดยการขออนุญาต


การสร้างกรอบแนวคิดการสัมภาษณ์ผู้ป่วยมาด้วยอาการปัสสาวะออกน้อยหรือไม่ออกคือ

*** คำตอบของผู้ป่วยจะชี้นำไปยังโรคที่เขาเป็น  ดังนั้นหลังจากตั้งคำถามได้ประมาณ 3-4 คำถาม นักศึกษาจะต้องเริ่มมี DDx ในใจว่าเป็นโรคอะไรได้บ้าง แล้วให้ทำการตั้งคำถามเพื่อ rule in / rule out ในแต่ละโรค

 

แนวทางการซักประวัติเพื่อหาโรค
        1. อิงตามโรคที่พบบ่อยๆ  และอิงตามสาเหตุตามอวัยวะ

        2. กลุ่มโรคที่ต้อง rule in / rule out  คือ 
              2.1 Systemic causes – hypovolemia, renal failure,

              2.2 Local causes
                          - obstruction : calculi, BPH, tumor (GU, gyne, colorectum)

                          - infection
              2.3 Neurogenic causes : spinal cord tumor, injury
              2.4 Drugs - anticholinergicsการตั้งคำถาม

คะแนน

ถาม

ไม่ถาม

ทักทายผู้ป่วยและแนะนำตัว  ขออนุญาตในการถามประวัติ

 

 

 

ปัสสาวะออกน้อยกว่าปกติหรือไม่ออกเลย

 

 

 

ปวดท้องร่วมด้วยหรือไม่

 

 

 

ประวัตินิ่วในไต นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ

 

 

 

ปัสสาวะเป็นเลือด เป็นลิ่มเลือด

 

 

 

เป็นโรคไตมาก่อน

 

 

 

ประวัติไข้ ท้องเสีย อาเจียนมาก เสียเลือด

 

 

 

ประวัติอุบัติเหตุหรือการได้รับบาดเจ็บนำมาก่อน ประวัติแต่งงาน หรือเพศสัมพันธ์

 

 

 

น้ำหนักลด  คนทักว่าผอมลง  คลำได้ก้อนที่ท้องน้อย

 

 

 

โรคประจำตัว ต่อมลูกหมากโต โรคไต โรคหัวใจ โรคไตวายเรื้อรัง  ประวัติการฟอกล้างไต

 

 

 

ปวดปัสสาวะแล้วกลั้นไว้นานเกิน

 

 

 

กินยาลดน้ำมูก ยาแก้หวัด

 

 

 

การแพ้ยา หรือยาที่ใช้เป็นประจำ 

 

 

 

การให้การวินิจฉัยเบื้องต้นพร้อมเหตุผล 

 

 

 


Comments