NGÂN HÀNG THẾ GIỚI LOẠI BỎ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN MÔI TRƯỜNG SFC VIỆT NAM

veröffentlicht um 20.12.2015, 05:27 von Save Vietnam's Nature   [ aktualisiert: 20.12.2015, 05:31 ]
  18/12/2015 Thục Quyên (Save Vietnam´s Nature) - WASHINGTON - Ngân hàng Thế giới vừa ra thông cáo ngưng hợp tác và loại bỏ "Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Môi trường SFC Việt Nam" cùng những chi nhánh của công ty này trong thời gian tối thiểu là 10 năm, ... dựa trên những bằng chứng về hành vi lừa đảo và thông đồng của công ty SFC Việt Nam liên quan đến "Dự án Hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị tại Việt Nam" và "Dự án đầu tư hạ tầng ưu tiên tại thành phố Đà Nẵng". [đọc tiếp]
Comments