Khatam Terjemahan

                                                          [Previous] [Next] [Home]

AR-RA’D, dari ayat 11~20.

11. Bagi nya ada penjaga yang berkeliar dihadapanya dan dibalakang nya, yang menjaga dia dengan perintah Allah, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah pada yang ada disatu kaum.  Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah apa yang ada disatu kaum, sehingga mereka ubah apa yang ada didiri mereka sendiri, dan apabila Allah mahu kenakan kejahatan kepada satu kaum, maka tidaklah ada penolakan nya, dan tidak ada bagi mereka pengurus selain daripadanya.

12. Ialah yang diunjukkan kepada kamu kilat, untuk menakutkan dan kerana memberi harapan dan ia jadikan mega awan yang berat.

13. Dan petir itu beribadat dengan memujinya, dan demikian juga melaikat, lantaran takut kepadanya, dan ia kirim hala-lintar dan ia kenakan dia kepada siapa yang ia kehendaki, tetapi mereka membantah tentang Allah, pada hal iaitu pedih seksaan nya.

14. Baginya lah ejekan yang benar, dan orang-orang yang mereka seru selain daripadanya, tidak lah akan mengkabulkan sesuatu bagi mereka, melainkan seperti orang yang bentangkan dua tapak tangan nya atas air, supaya boleh sampai mulut nya, pada hal ia tidak boleh sampai, dan tidaklah ada seruan orang-orang kafir itu, melainkan dalam kesesatan.

15. Dan kepada Allah lah bersujud apa yang ada dilangit-langit dan dibumi, dengan taat dan dengan terpaksa, dan juga bersujud bayangan mereka diwaktu pagi dan petang.

16. Tanyalah; “siapakah Tuhan bagi langit-langit dan bumi ?” jawabkan lah; “Allah”, tanyalah pula ; “apakah patut kamu jadikan pintu-pintu selain daripada nya yang tidak memiliki bagi diri-diri mereka sendiri manfaat dan tidak mudarat?” tanyalah; “apakah sama orang buta dengan orang yang melihat ? atau adakah sama gelap dengan terang atau adakah mereka adakan bagi Allah satu-satu yang boleh membuat serta buatan nya, sehingga makhluk itu kesamaran buat mereka?” katakan lah; “Allah lah yang menjadikan tiap-tiap sesuatu dan ialah yang tunggal, yang maha kuasa”.

17. Ia turunkan air dari langit, lalu banjir lembah-lembah dengan ukuran nya, lalu air banjir itu mengandung buih yang timbul, dan daripada apa yang dibakar dalam api, lantaran mahukan perhiasan dan perkakasan, pun ada bueh seperti itu. Demikikanlah Allah misalkan  kebenaran dan kebatilan, maka ada pun bueh itu, akan hilang dengan sia-sia, dan ada pun apa yang boleh memberi menafaat kepada manusia, maka ia akan tinggalkan dibumi, demikianlah Allah terangkan beberapa perumpamaan.

18. Bagi orang-orang yang memperkenankan ajakan Tuhan mereka, adalah kebaikan, dan orang-orang yang tidak mahu memperkenankan ajakan nya, walau pun ada bagi mereka semua apa yang ada dibumi  dan  sebanyak itu lagi bersamanya, tentu mereka mahu akan tebus diri-diri dengan nya, mereka itu adalah bagi mereka perhitungan yang jelek, dan tempat belindung mereka, ialah  neraka, dan jelek tempat kedudukan mereka.

19. Apakah orang yang mengetahui, bahawa tidak ada yang diturunkan kepada mu dari Tuhan mu melainkan benar itu, sama seperti orang buta ?  yang mahu fikirkan itu hanyalah orang-orang yang berakal.

20. Yang sempurna perjanjian Allah dan tidak merosak ikatan perjanjian.Sumber,
[] http://www.facebook.com/groups/348640292938/doc/10151127823957939

Following twitter,
[] https://twitter.com/wasiyyahknajid4/status/690448102508068864.
Comments