Registratieformulier leden NACV en NACV-Expertmeeting 2018

Hier kunt u zich registreren voor de 14de NACV Expertmeeting op vrijdag 2 februari 2018 (TU Delft) en voor het NACV lidmaatschap. Registratie voor het NACV Expertmeeting loopt via (aanmelder.nl)

Klik hier om uw registratie voor de NACV 2018 te voltooien.

Registratie, betaling en NACV lidmaatschapopties.

Kies een van de onderstaande opties:

 Deelname Expertmeeting en lidmaatschap NACV   €60
 Deelname Expertmeeting; geen lidmaatschap NACV    €75
 Studententarief: Deelname Expertmeeting   €15


Registration form membership NACV and NACV-Expertmeeting 2018

Here you are welcome to register for the 14th NACV Expertmeeting on Friday 2 Februrary 2018 (TU Delft), and for membership of the NACV here.(Registration for the Expertmeeting is contracted to aanmelder.nl.) Registration for the 2018 Expertmeeting closes on 15 January 2018.

Click here to complete your registration for the NACV 2018.

Registration, payment and NACV membership options

 Registration Expertmeeting and membership NACV     €60
 Registration Expertmeeting; no membership NACV   €75
 Student rate: Registration Expertmeeting    €15