Expertmeeting  2019:
Diversiteit: uitdaging voor het academische communicatieonderwijs?

Amsterdam, 1 februari 2019

Tijdens de NACV Expertmeeting 2019 willen we verkennen wat de verscheidenheid in studentenpopulatie concreet betekent voor het onderwijs in academische communicatieve vaardigheden en hoe wij als docenten met deze ontwikkelingen om willen en kunnen gaan. Wat zijn de behoeftes van deze verschillende doelgroepen in verschillende onderwijssituaties? Hoe zorgen we ervoor dat we iedereen binnen deze doelgroepen effectief bereiken? Hoe gaan we om met een gevarieerde samenstelling van groepen in ons onderwijs? Welke rol spelen culturele verschillen?


Expertmeeting  2018:
Van overheadprojector naar smartboard: technologie in academisch communicatieonderwijs

Delft, 2 februari 2018

De 14e Expertmeeting staat in het teken van technologie binnen het onderwijs in academische communicatieve vaardigheden. Het doel van deze dag is het delen van ervaringen met en kennis over onderwijs in academische communicatieve vaardigheden. Met dit jaar in de schijnwerper: technologische hulpmiddelen binnen ons onderwijs. 

Expertmeeting  2017:
Academic Communicative Skills: Educating the global citizen of tomorrow

Enschede, 27 januari 2017

Op vrijdag 27 januari 2017 vindt de dertiende NACV-expertmeeting plaats in het design lab en classroom of the future van de Universiteit Twente (Enschede). Docenten, professionals en experts ontmoeten elkaar om kennis en ervaring uit te wisselen over academische communicatieve vaardigheden in het hoger onderwijs. Deze expertmeeting staat in het teken van academische communicatieve vaardigheden die studenten nodig hebben in een globaliserende wereld. 

Expertmeeting  2016:
Academische Communicatieve Vaardigheden: Toekomstperspectieven

Leiden, 29 januari 2016

De laatste jaren verandert er veel op universiteiten en hogescholen: het studentenprofiel, de leeromgeving, nieuwe technologieën en onderwijsvormen. Ook het onderwijs in academische communicatieve vaardigheden is sterk in ontwikkeling. Wij nodigen u uit om op de NACV-Expertmeeting van 29 januari 2016 van gedachten te wisselen over het thema “Toekomstperspectieven”: waar staan we met het onderwijs in academische communicatieve vaardigheden en waar willen we naartoe? 

Expertmeeting  2015:
Diversiteit, meer dan academische verscheidenheid

Wageningen, 30 januari 2015

In de beroepspraktijk wordt in toenemende mate gevraagd naar ‘scientific practitioners’. Naast communiceren door wetenschappelijk schrijven of mondeling presenteren dient deze huidige professional een breed scala aan andere academische en communicatieve vaardigheden te beheersen. Binnen academische curricula ligt de nadruk steeds meer op het verwerven van een diversiteit aan competenties, waarin bijvoorbeeld ook debat-, onderhandelings- en ondernemersvaardigheden specifieke aandacht krijgen. De Expertmeeting 2015 staat daarom in het teken van ‘Diversiteit, meer dan academische verscheidenheid’. Het doel van deze dag is om het grote palet aan te trainen vaardigheden voor het voetlicht te brengen. Het voorlopige programma en de abstracts van de bijdragen vindt u hier.

Expertmeeting  2014:
Tien jaar Expertmeeting: Hoe staan we ervoor?

Nijmegen, 24 januari 2014

Alle presentaties van de Expertmeeting die door de sprekers beschikbaar zijn gesteld zijn beschikbaar onder het tabblad Publicaties - Presentaties Expertmeeting. Een verslag van de dag vind je in de nieuwsbrief van maart 2014.

Expertmeeting  2013:
Genres in context: professionele communicatieve vaardigheden in het academisch onderwijs

Groningen, 18 januari 2013

Alle abstracts en de presentaties van de Expertmeeting die door de sprekers beschikbaar zijn gesteld zijn beschikbaar onder het tabblad Publicaties - Presentaties Expertmeeting. Een verslag van de dag vind je onderaan deze pagina.
Ċ
Annemarie Borst,
15 jul. 2013 14:42