Brøk

Dette er en fin øvingsside for emnet brøk: http://www.kunnskap6.no/mod/hacp/runtime2/player.html?sco=/raw/Courses/Universell_matematikk/3/uc_m4_l004.flo
(Her er det fordel med lyd). Denne siden tar for seg det viktigste innenfor brøk. Den forklarer og gir oppgaver slik at du får testet deg.

Forkorte og utvide brøk
Her har du en video med hjelp til å forkorte og utvide brøker: http://www.eksamensoppgaver.org/guider/forkorte-og-utvide-brok/19/
Hvis du ønsker å ha noen oppgaver å øve deg selv i forkorting og utviding kan du gjøre det her:Omgjøring mellom blandet tall og uekte brøk


Her kan du lese litt om hvordan du gjør om mellom blandet tall og uekte brøk, trykk her.

Her kan du øve på å gjøre om fra blandet tall til uekte brøk, trykk her.
Her kan du øve på å gjøre om fra uekte brøk til blandet tall, trykk her.

Regning med brøk
Her er en video, med hjelp til å regne addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon av brøker: http://www.eksamensoppgaver.org/guider/brokregning/20/

Lenker på Khanacademy:

KursnavnBeskrivelse
Skriv brøken Skriv brøken på det viste kakestykket  
Addisjon (pluss) Addere brøker med fellesnevner  
Subtraksjon (minus) Subtrahere brøker med felles nevner  
Kjenne brøker Finn teller og nevner. Numerator = Teller, Denominator = Nevner  
Like brøker 1 Hvilket tall må stå istedet for tegnet for at brøkene skal være like. (Vanskelighetsgrad 1)  
Forkorte brøker Forkort brøken mest mulig  
Like brøker 2 Hvilket tall må stå istedet for et tegn for at brøkene skal være like (Vanskelighetsgrad 2)  
Sortere brøker Plasser brøkene i rekkefølge etter størrelse  
Sortere brøker Finn hvilken brøk som er størst  
Addisjon (pluss) Addere brøker med ulike nevnere. (Husk å forkorte)  
Subtraksjon (minus) Subtrahere brøker med ulik nevner (Husk å fortkorte til slutt)  
Multiplikasjon (ganging) Multiplisere brøker. (Husk å fortkorte for å få riktig svar!)  
Multiplisere brøker med hele tall f.eks 3/7 * 9  
Divisjon (deling) Divisjon med brøker. (Husk å forkorte)  
Gjør om mellom blandet tall og uekte brøk Gjør om mellom blandet tall og uekte brøk. (Husk å sjekke "Acceptable formats" for å være sikker på at du har riktig skrivemåte på svaret)  
Sortere brøker Sortere blandet tall og uekte brøk  
Desimaltall Gjør om fra brøk til desimaltall  
Desimaltall Gjør om fra desimaltall til brøk  
Tallinje Sett brøkene på tallinjen  
Tallinje Plasser disse brøkene på linje (Vanskelighetsgrad 2)  
Viser 20 elementer fra side Brøk, sortert etter Nr. Vis mer »

For de som vil bli eksperter kan også prøve seg på disse:
Converting fractions to decimalsFraction word problems 1 Comparing fractions 2,Multiplying fractions word problems, Multiplying fractions, Adding and subtracting fractions, Dividing fractions word problems, Dividing fractions, Comparing improper fractions and mixed numbers, Fractions cut and copy 1, Fractions on the number line 3, Converting decimals to fractions 2, Fractions cut and copy 2, Expressing ratios as fractions

Comments