NETIP

Vzhledem k tomu, že v komunikaci IP kamer vznikl odpočátku vývoje zmatek, vznik standard Onvif, ten však problémy s kompatibilitou nevyřešil. Mimo to , že existuje Onvif-1 Onvif2, dochází k  částečné kompatibilitě. Ta se projevuje třeba v tom, že funguje obraz , ale neprochází jiné informace, jako jsou povely PTZ, nebo signalizace pohybu, což je vzhledem k tomu, že většina NVR serverů vlastní detekci nemá, velký problém.
To je zřejmě důvod proč vznik NETIP. Jsou NVR, které tento protokol podporují ze strany kamer, ale hlavně většina lepších čínských NVR, DVR a HVR tento protokol podporují ze strany připojení k vnější síti. Tím vzniká jedinečná situace o kterou jsme žádaly Americké a Evropské výrobce po celá léta. DVR s touto funkcí lze v podstatě použít jako Webserver. Originální webservery jsou však z pravidla o řád dražší. Zařízení označená jako NETIP můžete tedy (v rámci jejich kapacity) navzájem propojovat  a to systémem "zařízení/konkrétní kamera".
To je skvělé na lokální síti. Modelovou situací muže být například zařazení 1 či více kamer z jednotlivých budov, do kamerového systému kontrolovaného vrátnicí. T bez speciální technologický zařízení a placených programů. Jen pomocí běžných TCP/IP technologií a zařízení označených jako NETIP. S možností duplicitního nahrávání na obou místech.