NESTO 2006


Pasigu dek belajn tagojn ĉe Nigra Maro

Karaj, vi estas invititaj al NESTO! :)

 En la 2006a jaro nia Naturista Esperantista Somera Tendaro okazos en Krimeo, kie ni dum dek tagoj - de la 21a ĝis la 31a de julio - ripozos ĉe Nigra Maro kaj sanigos niajn korpojn kaj animojn.

Temo de la tendaro estas "10 paŝoj al feliĉo"

Ni kiel kutime ne anoncas ĉiujn paŝojn, sed el niaj tradiciaj kaj plej amataj nepre estos ĉiutage:

  • jogo
  • prenado de saniga koto (en la plaĝo)
  • akvaaerobiko (maro estas en 300 paŝoj de la pansiono)
  • danckurso (sving)
  • kursoj pri masaĝo
  • Krimeaj mitoj (teatraĵetoj) kaj ankoraŭ du teatroj – ombra kaj pupa
  • psikologiaj trejnadoj
  • Bajko–nur (rakontado de diversaj historioj pri interesaj kaj unikaj okazoj el niaj vivoj)

Ni ankaŭ prenos farbojn por korpopentrado kaj pentrado sur vestoj, festos naskiĝtagojn, vojaĝos al bela Tarhankut kaj tiel plu.

Estas kelkaj eblecoj de loĝado: 

1.En dulita ĉambro. Por plenaĝulo tio kostos 4000 aŭ 3800 rublojn - dependas de la kvalito de ĉambro (kun trifoja vegetara manĝado). Sed sciu, ke restis nur du lokoj!

2.En tendo. Tiam vi pagos kotizon - 600 rublojn - kaj nenion plu.

3.Vi rajtas loĝi en tendo kaj manĝi en bazejo kontraŭ ĉ.1800 trifoje. Sed oni ne kontraŭas, se vi manĝas du- aŭ unufoje tage (+kotizo).

4.Vi rajtas loĝi en ĉambro sed manĝi memzorge - ĝi ankaŭ kostos ie ĉ.1800 (+kotizo)

 NB: Se vi ekvolos loĝi en ĉambro, vi devas transdoni al ni 50% tuj, por ke vi nepre havu lokon.

Kiel atingi

Vi prenas trajnon ĝis prefereble Ĝankoj (Джанкой ) poste buson ĝis Razdolnoje (Раздольное ), poste malgrandan buson ĝis Portovoje (Портовое ). De Razdoljnoe ĝis Portovoje estas nur 8 km. Ĝi ne estas en ĉiu mapo, pro tio el ĉiu loko atingu Razdoljnoe kaj poste venu al Portovoe.

Tie estas pansiono Portovoe. Ni estos en pansiono aŭ en la plaĝo - venu maldekstren ĝis fino. Tie estas tre-tre proksime.

Ni vin ege amegas kaj faros ĉion por vi!!! Vi venu kaj ĉio estos bone.

 MI, NI tre voooooooooolllllllllaaaaaaaaaaaaaaasssssssssssss, ke vi venu!!!!!!!!! Trovu eblecon!!!!!!!!!

Ni atendos vian respondon. Skribu nepre!

Niaj telefonoj 8-8312-395364 – Jelena /9036058405/

                     308639 – Aleksej /9107925598/

                     225418 – Jelena /9202525982/