Istnieje możliwość przyjęcia od 1 do maks. 6 osób na jeden kurs.

Warunkiem koniecznym do spełnienia jest to, aby te osoby wyraziły zgodę na udział w kursie 2 lub 3/4/5/6 osobowym. Staramy się pośredniczyć w przygotowaniu takiego kursu.

Nasze doświadczenia pokazują, że kursy wieloosobowe nie wpływają na jakość zindywidualizowanego toku nauczania, a znacząco podnoszą poziom zdobytej wiedzy i doświadczeń poprzez wymianę i współpracę w trakcie kursu.

UWAGI:

  • Bonifikaty nie dotyczą kursów refinansowanych z Powiatowych Urzędów Pracy oraz innych instytucji państwowych lub organizacji pozarządowych.
  • Wymagamy 20% zadatku za wybrany kurs (zgodnie z przepisami prawa w przypadku rezygnacji uczestnika z kursu zadatek jest bezzwrotny i pokrywa straty wnikające z zablokowanego terminu kursu).
  • Opłata obejmuje wyłącznie kurs i jest zgodna z wybraną opcją (długością) kursu i zapisanymi na ten termin uczestnikami.
Cennik Kursów Renowacji Antyków