Αρχική σελίδα

  
 
Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Άρχές Περιβαλλοντικών Επιστημών'  Β' Λυκείου
Διεθνές δίκτυο 'Young Reporters for the Environment'
-----------------------------------------------------------------------------------------
 
 Περιγραφή του προγράμματος
 

Η σχολική ομάδα αποτελείται απο τα δύο τμήματα της Β Λυκείου που έχουν επιλέξει το μάθημα Αρχές περιβαλλοντικών Επιστημών, με συνολικά 38 μαθητές.

Οι μαθητές σε μικρές ομάδες δύο έως τεσσάρων ατόμων κάνουν έρευνες και γράφουν ρεπορτάζ για συγκεκριμένα περιβαλλοντικά θέματα και προβλήματα της πόλης όπου ζουν. Τα θέματα αφορούν κυρίως το αστικό περιβάλλον, αφού πρόκειται για προάστιο – περιοχή της Αθήνας. Έτσι, μελετούν ένα μικρό ρέμα του δήμου, την επάρκεια του δήμου σε παιδικές χαρές, σε αθλητικούς χώρους, σε πάρκα, το ενεργειακό κόστος του ηλεκτροφωτισμού, την καθαριότητα και την ανακύκλωση των σκουπιδιών, την δυατότητα για πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες ατόμων με ειδικές ανάγκες, τους παρατημένους χώρους κ.λ.π.

Οι πηγές τους είναι το διαδίκτυο και βιβλία γενικών γνώσεων, όπως το μάθημα αλλά και η έρευνα επιτόπου, η φωτογράφιση, οι συνεντεύξεις με κατοίκους, η διενέργεια μικρών ερευνών και δημοσκοπίσεων.

Ο σκοπός του προγράμματος είναι το να αποκτήσουν οι μαθητές γνώσεις για τα περιβαλλοντικά θέματα, αλλά συγχρόνως η συνεργασία μέσα σε μικρές ομάδες, και η ενασχόληση με κοντινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι ίδιοι και οι οικογένειές τους. Με τον τρόπο αυτό ο όρος ‘περιβαλλοντικό πρόβλημα’ δεν είναι κάτι μακρινό αλλά τους αφορά άμεσα.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Πορεία του προγράμματος  
 
 

·              Ενημέρωση για το πρόγραμμα και το δίκτυο.

·              Εγγραφή στο Ελληνικό δίκτυο

·              Συζήτηση στην τάξη και καταγραφή θεμάτων που θα μπορούσαν να αποτελέσουν ενδιαφέροντα αντικείμενα για ρεπορτάζ.

·              Οριστική ανάθεση εργασιών δηλ. ρεπορτάζ για συγκεκριμένα θέματα

·              Οι μαθητές αρχίζουν τις έρευνές τους. Γράφουν μικρά κείμενα προσπαθώντας να οριοθετήσουν τα θέματά τους. Βγάζουν φωτογραφίες.
·              Σεμινάριο γραφής δημοσιογραφικών ερευνών από τη φιλόλογο.

·              Οι ομάδες των μαθητών παρουσιάζουν την πρόοδό τους κάθε φορά στην τάξη διαβάζοντας κείμενα ή δείχνοντας στον υπολογιστή κειμενα και φωτογραφίες.

·              Γίνεται συζήτηση για κάθε εργασία. Εξετάζονται ορισμένα σημεία, οριοθετούνται κάποια θέματα, εμπλουτίζονται οι ιδέες τους, γεννιούνται νέες ιδέες.

·              Επίσκεψη στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αργυρούπολης και παρακολούθηση του προγράμματος ‘Το κυκλοφοριακό και η ατμοσφαιρική ρύπανση’.
·             Μέτρηση της κυκλοφορίας στο δρόμο του σχολείου.

·              Τα άρθρα εξετάζονται και διορθώνονται πολλές φορές το καθένα σε συνεργασία με την φιλόλογο. 

·              Βρίσκεται το όνομα της ομάδας: GREEN DREAM TEAM. Εγγραφή στο διεθνές δίκτυο.
·             Μικρή εκδρομή στο ρέμα της Πικροδάφνης.
·            Ανάρτηση των άρθρων στην σελίδα του δικτύου.
·            Παρουσίαση του προγράμματος.
 
 
 
 
  Καθηγήτριες:        Λίνα Μαρματσούρη,     Φυσικός   

                    Ελένη Οικονομοπούλου,  Φιλόλογος

                           Γεωργία Παπαγεωργάκη,  Φυσικός