Про сайт: нові статті

Неоезотеріка (NZ) - сучасна езотерична наука про розвиток людської свідомості и его оболонок. Це система інтегрального знання та універсального світогляду, яка має важливий прикладний аспект. Новітня інтерпретація езотерики в наукових статтях про мета-вчення (Абсолютная гра), теорія подорожей, психонавтіка, та книзі "НеоЕзотерика".  
Сайт також служить просвітніцькім цілям и періодічно поповнюється. 
 
У разі проблем зі смислом, зрівнюйте з оригиналом: на русском www.NeoEsoterik.org
Сайт знаходиться у стані перекладу! Автор не має матеріального зиску від цієї діяльності, а бажає поширити сучасний езотерічний світогляд на україномовну аудіторію. Автор не відмовиться від допомоги с перекладом, бо на базовом сайті усі статті вже мають нові версії. Тільки переклач розуміє тему не гірше за автора, бо переклад - це шлях пізнання. 

► Неоезотеріка (NeoEsoterik) - це еврістична (не академічна) наука, що вивчає проблеми еволюції людської істоти і цивілізації в цілому. В індивідуальному плані - це мистецтво просування (езо-дослідження) у пси-просторах, що володіють високим ступенем невизначеності. У цей час, під назвою "Мета-вчення" почали друкувати наукові статті по нео-езотериці в науковом журналі "Філософія та Космологія". Тільки ці статті можно відносити до науки, інше до рівня езотерики.

► Неоезотерічна практика полягає в досягненні найважливіших станів свідомості, вивченні власної психологічної структури, в умінні правильного використання енергії життєвих подій для самовдосконалення та підготовці своєї свідомості до еволюційних трансформацій більш високих рівнів.

► Бажані усвідомлення досягаються комплексно: інтелектуальним і медитаційно-трансовим методами, а також шляхом реалізації глибинних внутрішніх рішень і проходження психологічних криз для пробудження свідомості.

► Абстрактно-логічний опис неоезотерікі дозволяє отримати раніше невідому а, головне, більш достовірну інформацію про Універсум (Абсолюті) і реаліях духовного розвитку. Замість того, щоб перебувати в містичних фантазіях, породжених архаїчними стереотипами.

► Універсальність неоезотерікі в тому, що вона, пронизує всі основні аспекти життя людини: від світогляду та самопізнання до психічної та побутової практики. NZ хоча і максимально наближена до точних наук, але все ж є евристичним знанням, яке не має занадто жорсткою понятійної і логічної структури, що дозволяє йому легко модернізуватися, асимілюючи в собі нову інформацію.

► Вивчення неоезотерікі здійснюється самостійно.     Всі основні матеріали по NZ-вченню знаходяться в наукових статтях та в книзі "NeoEsoterik - сучасна езотерична наука". Вона є системоутворюючим ядром для статей сайту, котрі є лише підготовчими.

► Організація сайту така, що кожен розділ NZ-науки розбитий на три підрозділи. Кожна колонка починається зі статей авторів сайту, а нижче їх знаходиться допоміжна інформація по темі від інших авторів, але, як правило, з NZ-коментарями, виділеними синім кольором.

    Автор сайту проводе дослідження і постійно удосконалюеться, тому деякі погляди, висловлені в статтях сайту можуть вимагати доопрацювання. Найостанніші версії тільки на даному сайті.

 Контакти або через Анкету

 


Швидка  Навігація:

  Сайт 
   Метатеорія Підстави. NZ-коментарі. Парапсихологія.
   Космологія Абсолют. Вселенскій цікл. Надсвідомість.
   Теорія Еволюції Закони розвитку. Еволюція соціуму і людини.
   NZ-Практика Методики. Психотехника. Стани Свідомості.
   Книги навчальні матеріали по неоезотериці.
   

Нові публікації

→ Психонавтика 2: Школа аватарів

Психонавтика 1 (початок): Мета-вченняОбзор; Тріп ЛСД-2; Тріп ЛСД-1; Вивернуті світи; Трансмутація 3; Трансмутація 2; Трансмутація 1; Гриб 2; Єнегрія подорожів; Гриб1; Подорож свідомості; Дихання вічності; Тріпологія; Транс 3; Вдих Бога; Транс 2; Структурні тріпи/транси; Транс після тріпа; Тріп 3; Тріп-транс 1. 

→ Підготовчі та загальноосвітні статті на різні теми

Метод Кашпіровського; Мультіінтелектний світ; Матрична свідомість; ВійнаСуперпозиція ;Езократія 2; Виховання ;  Блищ ; Книга 1 ;   РаціократіяТіфоаналіз 1;  Відео ;  Самореклама ; Наставник ;  Практика з свідомістю ; Футурологія Види логікі ;  Палата № 6 Прикладні аспекти Діалоги з   розум ;  Модель 2Інопланетні реальность1 ;   Псі-енергія ;   Суперечка з Богом ;   Раціо коротко ;   Бути чи не бути Остання інкарнаціяСинергетика ;   Псі-віруси ;   Світло на шляху ;   Карма-йога;.   Медітаціі1-3 ;   Параезотеріка  Астральна матриця ;   Мислячий робот ;   Принципи езо-практики ; Наркотик щастя ;  Інтуїція Метод трансов ,   Буддизм ;   Питання поетеси ;  Інтерв'ю з автором Абсолют  - медика дослідження першопричини Відео - аматорське відео  Псі-віруси  - світ мікроорганізмів ;   Світло на шляху  - коментарі до духовних правил;   Принципи езо-практики ;     Парареальность  Бути чи не бути  - кодекс одноклітинного ;    Практика з свідомістю ;  Індивідуальна еволюція ; Метод трансов ;   Спонтанні та цілеспрямовані сни  - як отримати допомогу від підсвідомості ;  Раціократія  - світ без політичних партійЕзократія-новий світ людства;
 

→ Наукові статті:
Пси-інтерпритація - сучасна теорія свідомості; 
Інтегральна наукаінтерпретація нео езотерики; Концепція мета-вчення - теоретичні висновки по психонавтиці;