My garden at Fällan. My space at a great allotment in the southern part of Sweden.

Check out my Greenhouse in the menu on the left! :)

Early one day. Tidigt en dag.

This is the road to my summer cottage. Well I was about to take i trip to Jonkoping and had just got some things from my cottage to bring with me and the camera was beside me on the seat. I just had to take this picture.

Detta är vägen man kommer in mot kolonin som alltså ligger bakom fotografen. Perspektivet som mötte denna morgon inför en resa till Jönköping gick inte att missa.
2005 A new entry! En ny ingång.

I got this allotment in 2001. I started building 2 years after and now it has progressed a lot further than I could ever imagine.

This is the smaller gate just finished. Groundwork not finished. A smaller shelter for gardentools is about to be built on the left.
My small cottage is 12 m2, due to regulations. A porch wasn't even in my mind. Big windows are facing north for incoming daylight. To the right is an unfinished part of a "stonewall", - I have no better name for that in english.

In front a corner of my scallion land. Bushes on the left is blackcurrant. Growing on the long pole is Hops. Behind that is roundcut birch.
On my land I usually have broccoli, kale, carrots, batavia sallat, beet root, radish, spinach, sweet peas. The sweetspot produces strawberry, raspberry, gooseberry and some woodland strawberry.

I have been interested in growing vegetables since 1992, which is the first year I moved out to the country. Suffering from a sever allergy I soon learned that the common use of pesticides in our food also made me sick. Starting to eat "eco" vegetables was the turningpoint for me. I have never ever used any pesticides in my garden.

I have no building skills in terms of education, no experience in the past. I entered this project as a personal challenge and it has really been that. I have not done any gardening either before, now have to, in my amount of interest, inspiration, muscles and last and also least my money.

En ny port till odlingen byggd av löst material. En lite redskapsbod till vänster väntar på uppmärksamhet. Den röda lådan är dubbla maskkomposten. Helt arbetsfri, ingen omrörning och mycket smidig att skatta.

I bildens vänstra del reser sig humle. Vinbärsbuskar trängs med rabatter.


First steps

This is where I enter my allotment.
The first stairs made of some loose stones. I had to dig some to level for the area around the cottage. Not so much as it look thought but 40-50 cm and so soil was added on top of the edge to even out the slope.
 Second part of the "stonewall" just finished and cleaned with water. The second and the becoming third part of "stonewalls" is going to be the foundation for a eight-sided greenhouse I have in mind. Need more windows and I really would like it to have double glass.

En trappa ner till kolonin och en stenvall som ringlar sig genom kolonin. Just här har området en hel del nivåskillnader. Så mycket bättre och mera möjligheter till spännande lösningar. :)


 

Second part

Later, stones where added to make a more vertikal line. Got more soil from digging for the veranda 2 years later.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
To the right.
Found a picture on the amount of extra soil I dug out from the free space under the veranda. If I can, this is going to be the place for the  eight-sided greenhouse.
The big stones which forms a stair is another lesion I learned. The fascinating art of splitting big stones. The sledge just driving the line of iron deeper in the holes mm for mm, like playing bells or something,
the iron sings and slowly the cracking starts and the stone gives up for the force. I managed to split a few and got lucky that I could use some of if for stairs.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------
This is from the opposite end. I haven't counted them and I will not. It's their shape that matters for me. They fit together as they were made for each other.

Här hamnar alla jord som grävdes ur inför verandabygget. Stenvallen fick ett par varv till ovanpå för att fylla linjen och den nya höjden.
 
Fick låna verktyg för stenspräckning och gjorde en ny spännande erfarenhet. Det blev hyfsade trappsteg av resterna.


 
South Side

This is on the southern side. Furniture rescued from second hand, ten years now, still in good condition, restored with some grinding and colored linseed oil.
This is the warmer side, for laying in the sun, even sleeping, well, when it's not to hot.

The flat area surrounding the house is dug out from the sloping ground.

Södra sidan. Second Hand-möbler mer än tio år gamla och ändå i bruksskick. Trä är iaf ett vackert material. Denna yta grävdes ut ur slänten. En del an den jorden användes för att höja kanten och minska flödet av smältvatten, regn osv. Resten blev utfyllnad neråt. Tyvärr har snö och frost sprängt stenvallen inifrån.

The year is 2004

This is also the south side. This is earley spring, flowers is just planted. Cottage is finished on the outside. Fasad is z-panel and the color is Falu-red a common paint for woodpaneled buildings in sweden. The veranda is not in my dreams yet.

Året är 2004. Stugan har så sakteliga tagit form och uteplatsen är färdig. Ett fönster sitter på långväggen, men flyttades senare av praktiska skäl till det hitre hörnet. Verandan fanns inte i drömmen ens...My Veranda

This is the veranda a 12 m2, made by me as everything else here. Decoration is my own idea. Sorry for the garbage in front, I am planning to hide the lower side behind more wood. Here lay some material for my soon to be greenhouse.

Jobb got finally done! 2 "doors" hanging on hinches.

Här är verandan 12 kvadrat. Ett helt hemmabygge där räcket är min egen idé. Strö ifrån lantmännens stolphögar. Mycket användbart. Senare kom ett par luckor till för att dölja förvaringen. 

Big gate

Got this big gate on my fiftieth birthday. Later planted Caprifolium.
Time has for 10 years changes the approach of this portal.
A last minute resolution ended quite well.Just the early morning light on this North side makes it a natural cool place. Big windows lets light in all day without offering any heat.
Med aningen morgonsol är detta det bästa ljusinsläppet i stugan utan att skapa för mycket värme.
Av samma skäl fick sydsidans fönster ett solskydd och det är överlag svalt inne och på verandan tack vare den neddragna taklinjen.


                                             A new entrance had to be built to force the dear animals stay outside and to not jump the the the possibility to feed on my efforts.

                                                                                             En ny grind byggdes för att hindra råddjur från att skutta in.
                                                        Det är ju ingen idé att i avskräckande syfte spänna snören runt hela odlingen för att nästintill lämna dörren öppen..Hops on a pole? Don't know the right name. Hops is an impressing plant, here I have seen it grow fast about 45 cm / 24 hr on a very warm summers day.
My own design of the gate to the garden for all that is growing and eatable. Funny how people in gardengroups come to me, a novice. a beginner and asks how the hops can grow so high.Peas growing as high as 3.50 meter demanded better support. So here it is and on the inside three lanes of peas can grow too.
Brytärtor som växte sig 3,50 meter höga på riktig näring behövde ett bättre växtstöd än stolpar, snören och en massa krånglande tid för att få allt att stå kvar.


Logistic got horrible when the season ended. So a light version had to be established.
A plastic net was mounted for the peas to hold on to and support for the structure is still enough.
My back, arms and legs do appreciate the development. And peas keep growing higher.
This season started more than a month to late.
Still they can reach 4 meters.
In this years end of the season small hinges was added and each section got foldable to make it more transportable for winter storage.
The black cover is to stop birds ripping the grasscover and damaging the roots of the plants.
I have to come up with something else because this also stops the rain..
The good is that the sun does not burn or dry the grass but it attracted the birds to look for worms..

I am hoping the get a roof on this the make the rain pour down on the three lanes and gather the overflow in a barrel or something. The same material as the roof on the greenhouse would be excellent.
The original idea was to make this a "heatchamber" by adding non-woven-fabric to the sides. Make it retractable, roll it up or down, when the wind get to strong.. Then the peas will grow even further..


Thanks to

Some people have really made an effort to help me realize this project. I am very thankful for the skills they shared with me as an layman with a handsaw, hammer and some nails.....

Anders B. who sat down by his computer to make a cad-model for the original cottage. It helped so much to have drawings to relate to when planning the space for windows f.e.x. Anders also helped me to put a roofing on the veranda.

Berndt S. and Anders helped me to move the old shack out of the way for the new house. This day the rain pored down on us. Berndt was there when the wallrules were raised. Without him I would never had done a cross mesuaring, and the cottage would not have been a correct square. Berndt also helped me raise the roofbeams up and together we slammed the roofing.

The biggest sponsor has been Kennet H. Whitout this flow of material my little house would not be.

Last but not least Arvid N. Kjell N. and Jörgen N who always have answered every question I have had, there skills have helped me along when whenever I was in any doubt of how to get along with the building. 
Arvid also helped allot to make the fundament for my veranda and my first experience with cement.

Thank you Stina N. and your family for being my support during the years.