Seznam hesel/Slovník

A  
Acarapis woodi  Roztočík včelí - parazit způsobující roztočíkovou nákazu včel
Acute (Bee) Paralysis Virus Virus akutní paralýzy včel 
Aerosol Způsob podání kapalného léku v rozptýleném stavu za účelem zahubení vnějšího parazita
Akarapidóza Nebezpečné parazitární onemocnění
Akutní paralýza Prudce probíhající virové onemocnění včel
Albinotismus Včely, kterým chybí na určitých částech těla pigment
APV (ABPV) Acute (Bee) Paralysis Virus
Ascosphaera apis Houba - původce zvápenatění včelího plodu
Aspergillus flavus Houba - původce zkamenění včelího plodu
Aspergillus fumigatus  Houba - původce zkamenění včelího plodu
Aspergillus niger  Houba - původce zkamenění včelího plodu
Aspergilóza včel Houbové onemocnění dospělých včel
B  
Bacillus alvei Původce hniloby včelího plodu
Bacillus apisepticus Původce septikémie
Bacillus laterosporus Původce hniloby včelího plodu
Black Queen Cell Virus Virus černání matečníků
BQCV Black Queen Cell Virus
Braula coeca Včelomorka obecná - parazitickým způsobem změněná moucha, způsobující onemocnění včel
Braulóza včel Parazitování Včelomorky obecné na dospělých včelách a matce
C
CCD Colony Colaps Disorder
Cloudy Wing Virus Virus zakalených křídel
Colony Colaps Disorder Včelí genocida - syndrom rozpadu včelstev
CPV (CBPV) Chronic (Bee) Paralysis Virus
CWV Cloudy Wing Virus
D  
Deformed Wing Virus Virus deformovaných křídel
Dezinfekce Čištění předmětu od některých nebo všech patogenních organismů, které mohou způsobit infekci
DWV Deformed Wing Virus
E  
F  
Formidol Léčivo proti varroáze (kyselina mravenčí napuštěná v buničině)
Fumigace Způsob aplikace léčiva proti varroáze kouřem
G  
Gabon/Gabonový pásek Léčivo proti varroáze (lék napuštěný v proužku dýhy).  V současné době máme dva druhy gabonů – Gabon PF 90 a Gabon PA 92.
Galleria mellonella Zavíječ voskový - mol, který se živí včelím voskem a zbytky kokonů kukel
Gynandromorfie Včely mající znaky obou pohlaví, například trubčí hlavu a zadeček dělnice se žihadlem
H  
Hmyzomorka včelí Původce nosematózy 
Hniloba včelího plodu Bakteriální nákaza  postihující převážně otevřený plod
Hrboplod Matka nebo trubčice kladou plošně neoplozená trubčí vajíčka do buněk pro dělničí plod
Hynutí plodu hladem Nenakažlivé onemocnění včelího plodu
Hynutí plodu zimou a přehřátím Nenakažlivé onemocnění včelího plodu
CH  
Chorobné stavy včel Dělíme podle řady kritérií na choroby včelího plodu, dospělých včel a včelí matky. Dále rozeznáváme choroby nekontagiózním i kontagiózním, otravy včel,  syndrom zhroucení včelstev nepřátelé a škůdci včel a včelích produktů.
Choroby včelího plodu Obvykle nepostihují dospělé včely. Přesto mohou mít pro včelstvo i fatální důsledky. K nejzávažnějším patří mor včelího plodu a hniloba včelího plodu.
Chronic (Bee) Paralysis Virus Virus chronické paralýzy včel
I  
Infekční onemocnění Proces, při kterém se choroboplodné mikroorganismy dostávají do styku s hostitelským makroorganismem a vyvolávají jeho onemocnění.
J  
K  
Kashmir Bee Virus Kašmírský virus
Kašmírský virus Virové onemocnění výrazně zkracující délku života dospělých včel
Katalepsie matky Matka upadne do bezvědomí a zůstává několik minut až jednu hodinu strnule ležet bez jakéhokoliv pohybu nebo trhá zadečkem. S kataleptickým šokem se setkáváme především při (nešetrné) manipulaci s matkou.
KBV Kashmir Bee Virus
Kyklopie Včely mající složené oči spojené do jednoho útvaru
L  
M  
Malpighamoeba melificae  Prvok vyvolávající měňavkovou nákazu
Melanosella mors apis Houba - původce melanozy
Melanóza Houbové onemocnění včelích matek a včel
Měňavka včelí Prvok působící měňavkovou nákazu
Měňavkovitá nákaza Infekční invazivní onemocnění, vyvolaná prvokem
Mezerovitý plod Dělnicemi odstraňovaný trubčí plod v buňkách pro dělničí plod
Monitoring Snaha včelaře sledovat, kontrolovat včelstva a tím předejít možným nemocem, např. činnost zaměřená na sledování přítomnosti varroázy ve včelstvu
Mor včelího plodu Bakteriální onemocnění. Nejzávažnější onemocnění včelích larev, nebezpečná nákaza postihující  převážně zavíčkovaný plod
N  
Nakažlivé nemoci včel Dělí se na infekční a parazitární
Nekontagiózní choroby dospělých včel Zahrnují především choroby nebo chorobné stavy, na jejichž etiologii se uplatňují faktory prostředí a výživy.
Nekontagiózní choroby včelího plodu Zahrnují choroby vyvolané nevhodnou teplotou při vývoji plodu, nedostatečnou výživou a některé další poruchy ve vývoji plodu.
Nemoci včel Dělí na nakažlivé a nenakažlivé a na nemoci včel, matek a plodu
Nenakažlivé nemoci včelího plodu Zahrnují choroby vyvolané nevhodnou teplotou při vývoji plodu, nedostatečnou výživou a některé další poruchy ve vývoji plodu.
Nosema apis Původce nosematózy 
Nosema cerane Původce nosematózy 
Nosematóza Houbové onemocnění zažívací traktu dospělých včel. Nejrozšířenější a nejčastější průjmové onemocnění. 
Nosemóza Houbové onemocnění zažívací traktu dospělých včel. Nejrozšířenější a nejčastější průjmové onemocnění. 
O  
Obrácený plod Larvy jsou v buňkách uložené hlavovou částí směrem ke dnu buňky a uhynou, důvodem jsou nízké teploty
Otravy včel  Závažné ztráty a hynutí včel a včelstev. Může se jednat o otravy přirozené i umělé, o otravy vzniklé nedbalostí nebo nesprávným použitím chemických prostředků i o otravy úmyslné.
P  
Paenibacillus larvae Původce moru včelího plodu
Parazitární onemocnění Nemoci, jejichž příčinou jsou především prvoci a roztoči. Rozmnožují se velmi rychle, někteří z nich mohou způsobit vážná onemocnění všech zvířat včetně člověka.
Plísně včel
Houbové onemocnění. Není-li úl větrán, stává vhodným prostředím pro bujení hub. Mnohé druhy neškodí včelám ani plodu a objevují se na plástech hlavně po zimě.
Pomalá paralýza včel - SPV Virové onemocnění, výskyt pouze  v Anglii, příznaky podobné jako u ABPV
Poruchy ve vývoji Nedokonale vyvinuté včely nebo včely s určitými morfologickými anomáliemi v důsledku chorob či chorobných stavů postihujících plod, např.gynandromorfie, kyklopie, albinotismus
Průjem včel Nenakažlivé onemocnění včel
R  
Rickettsie drobné gram negativní bakterie dosahující velikosti 0,1–0,3 μm.
Rickettsióza Bakteriální onemocnění dospělých včel
Roztoč kleštík včelí Původce varroázy
Roztočík včelí  Původce roztočíkové nákazy včel
Roztočíková nákaza včel Parazitální onemocnění, nebezpečná nákaza
S  
Sacbrood Virus Virus pytlíčkového plodu
SBV Sacbrood Virus
Septikémie Bakteriální onemocnění dospělých včel
Smíšený plod Matka nebo trubčice kladou ojediněle  neoplozená trubčí vajíčka do buněk pro dělničí plod
Soustolovnictví Projev parazitologického onemocnění
Spiroplasma apis Původce spiroplasmózy
Spiroplasmóza Bakteriální onemocnění dospělých včel
SPV Slow Paralysis Virus
Sterilita matky Neinfekční onemocnění matky
Streptococcus/Melissococcus pluton Původce hniloby včelího plodu
Syndrom rozpadu včelstev Nenakažlivé onemocnění způsobující rozpad včelstev - včelí genocida
Škůdci včel Zvířata poškozující včelsta (medvědi, myši, rejsci, ptáci, vosy, sršni a další)
T  
Tropilelapsóza  Parazitární onemocnění včelího plodu a včel
Tropilera Parazitární onemocnění včelího plodu a včel
Trubcokladnost Matka klade neoplozená trubčí vajíčka do dělničích buněk. Neoplozená vajíčka mohou za určitých okolností klást i dělnice, tzv. trubčice.
Tumidóza Nebezpečná nákaza. Brouk nenapadá včely, ale včelí plásty s pylovými i mednými zásobami a larvy, které požírá.
U  
Úplavice včel  Nenakažlivé onemocnění včel
V  
Varroa destructor Původce varroázy
Varroáza Parazitární onemocnění  včelího plodu i dospělých včel. Nebezpečná nákaza. Varroáza je celosvětově nejrozšířenější a nejzávažnější onemocnění včelího plodu a dospělých včel.
Včelí genocida  Nenakažlivé onemocnění způsobující rozpad včelstev
Včelomorka obecná Parazit včel způsobující braulózu
Včelomorkovitost Braulóza včel
Virové nákazy u včel Viry  se rozmnožují se v buňkách některých tkání, způsobují jejich rozpad a nakonec smrt infikovaného jedince, projevují se různě - viz názvy virů
Virus akutní paralýzy včel Prudce probíhající virové onemocnění včel
Virus černání matečníků Virové onemocnění plodu
Virus deformovaných křídel Virové onemocnění plodu
Virus F a Y Virové onemocnění včel
Virus chronické paralýzy Virové onemocnění dospělých včel
Virus kakugo E – virus  nově zjištěný v Japonsku, genotypově velmi podobný viru DWV,na přenosu se podílí V.destructor. Nebyl prokázán v trubcích, zvyšuje agresivitu včel
Virus pytlíčkového plodu Virové onemocnění včelího plodu
Virus X Virové onemocnění
Virus zakalených křídel Virové onemocnění dospělých včel
Vyvíječ Zařízení na ošetření včelstev aerosolem
Z  
Zácpa včel
Nenakažlivé onemocnění
Zakrslý plod Líhnou se zakrslé včely, kterým mohou chybět křídla nebo nohy, důvodem jsou odchylky od optimální teploty
Zavíječ voskový Nenápadný malý mol, který se živí včelím voskem a zbytky kokonů kukel. 
Zkamenění včelího plodu U nás vzácné onemocnění včelího plodu způsobené houbou. Může napadnout i dospělé včely. Není povinné hlášení.
Zvápenatění včelího plodu Houbové onemocnění. Není povinné hlášení.
Podřízené stránky (34): Zobrazit vše
Comments