Tasca

Amb aquesta webtasca aprendreu que hi ha més d'una font d'informació, a buscar llibres a les prestatgeries i a fer una bibliografia.

Quatre coses més:
1. Heu de treballar en parella o petit grup.
2. Mireu la rúbrica d'avaluació i els recursos.
3. Baixeu el document adjunt ('Nem a la font) tot clicant la fletxa.
4. Ja podeu començar!

Passeu a la pista 1


ĉ
Jordi Badiella,
19 feb. 2014 11:46
Comments