Nelhostejnost

Non-Indifference

Zuzana Svobodová

Vítejte na mé webové stránce

Welcome to my website

Zuzana Svobodová teaches at the 3rd Faculty of Medicine of Charles University in Prague, the Faculty of Theology at the University of South Bohemia in České Budějovice, and the Department of Theology and Philosophy of Jabok – The College of Social Pedagogy and Theology; she also teaches at the Charles University Hussite Theological Faculty. She deals with the philosophy of education, ethics, the history of education, and studies relationships of religious and cultural erudition.

Přednáškové aktivity:

zimní semestr

Teologická fakulta Jihočeské univerzity seznam předmětů ve STAGu (výuka pro prezenční studium vždy ve středu):


Informace pro studující TF JU píšící závěrečnou práci pod mým vedením

3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Ústav etiky; Husitská teologická fakulta UK, Katedra učitelství: viz IS

VOŠ Jabok: seznam předmětů v ISu (pouze pro registrované), informace o rozvrhu zde (pouze pro registrované).


letní semestr

Teologická fakulta Jihočeské univerzity:

Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity:

Vyučované akreditované kurzy DVPP:

kurzy trvající každý 8 vyuč. hodin, přihlášení na TF JU:

 • Filosofie jako pramen pro lepší praxi
 • Jak se učí etika a etická výchova
 • Etika a etická výchova pro ZŠ
 • Etika a etická výchova pro gymnázia a střední školy
 • Pedagogika jako pramen pro lepší praxi, Úvod do pedagogiky

kurzy k přihlášení přes Jabok

 • Křesťanské kořeny evropské kultury - 6 vyuč. hodin
 • Etika a etická výchova pro výuku na základní škole - 7 vyuč. hodin

Další vyučované předměty a kurzy:

 • Filosofie výchovy (T545)
 • Dějiny filosofického a teologického myšlení (T230)
 • Komenský jako teolog a filosof (T548)
 • Vybrané osobnosti filosofie 20. století (T552)
 • Praktická filosofie a výchova (T578)
 • Didaktika náboženské a etické výchovy (T564)
 • Etika a ctnosti v pomáhajících profesích (T5672)
 • Člověk a řeč (T555)
 • Filosofie náboženské výchovy (T522)
 • Stručné dějiny filosofie
 • Vybrané kapitoly z dějin filosofie
 • Kapitoly z dějin evropské kultury
 • Dějiny církevního školství a vzdělávání - u nás i ve světě.
 • Výchovně vzdělávací práce jako služba
 • Profesní učitelská etika.
 • akreditované on-line kurzy DVPP k etické výchově - akreditace do konce r. 2014: