Een
realistische beleving van geluidniveaus door wegverkeer- en spoorweglawaai ten behoeve van belanghebbenden.
Objectieve informatie over het effect van maatregelen op de aanwezigheid van geluid in de omgeving. Politiek neutraal. Onafhankelijk.
Transparante voorlichting aan bezoekers van informatieavonden georganiseerd door gemeenten en beheerders van (spoor)wegen.