Přísloví


Přísloví.


Kniha Přísloví je klasifikována jako jedna z poetických knih Bible. Celkem je jich pět: Jób, Žalmy, Přísloví, Kazatel a Píseň Písní. Král Šalamoun napsal tři: Přísloví, Kazatel a Píseň Písní.... Přísloví je kniha o moudrosti, Kazatel o pošetilosti a Píseň Písní o lásce. O lásce, jako prostředníku mezi moudrostí a pošetilostí. Dalo by se říci, že klíčovým veršem je 1:7. Ovšem, jak už jsem se zmínil několikrát: "Bázeň" před Bohem - jak já to vidím, neznamená strach z toho, že ten můj Bůh čeká někde za rohem s klackem v ruce, aby mně vzal po hlavě, jakmile udělám něco, co se mu nelíbí! Tisíckrát ne! Bázeň před Bohem - jak já to cítím po těch letech - je pocit uvědomění si Jeho neskonalé lásky - a ta bázeň je obava před tím, abych neudělal něco, co by se Mu asi moc nelíbilo! Mimo to - bych Mu ještě dělal "ostudu," že se takto chová Jeho syn!

Znám ty jedovaté poznámky: "A to si říká, že je Křesťan" a podobně. Tak z toho mám strach! To je - pro mně - ta bázeň! U této knihy Přísloví, právě jako u některých jiných - si bolestně uvědomuji, že je zcela nemožné, abych to, co dělám, udělal tak nějak "finálně". Není to možné! Už ani nepočítám, kolikrát jsem se vrátil zpět - a předělal tu, či onu stránku, verš - či pouze pár slov! Na Bibli je lidský život - tak zoufale mrňavý! Možná že deset - či sto životů - by také nebylo dost. Co já vím! Ale nabízím Ti malou pomoc, na Tvé cestě hledání...

Ujasni si nejprve pojmy: "Srdce" znamená to, co v dnešní době se rozumí jako "mysl". "Svévolník" = člověk zlý, svévolný. Posměvač znamená hlupák. Proč "srdce = mysl?" Protože to je ta hlavní brána, kterou přijímáš podněty "zvenku." Rozum = intelekt, to pro Tebe "zhodnotí", ale ten pravý "filtr" který určuje, zda něco tou "branou" projde či ne - je Tvé srdce! Tam buď přijmeš, nebo odmítneš. A to, nad čím přemýšlíš, Ti nakonec - až to "zakoření" ve Tvém srdci, určí Tvůj život! Jeho kvality, radosti, strasti, problémy či spokojenost. A hlavně: Tvá konečná destinace, Tvé konečné "místo určení" se určuje ve Tvém srdci!

Jednu radu, když dovolíš: Jelikož je zcela vyloučeno, aby jsi se mohl zaobírat dvěmi myšlenkami v jednom stejném čase, (my lidé, toho nejsme schopni ), tak jakmile Tě napadne myšlenka zlá, můžeš ji - rozhodneš li se, vyloučit okamžitě myšlenkou dobrou, užitečnou. Vyzkoušel jsem to, a funguje to vždycky! A ještě něco: Vím, ze zkušenosti z USA, že si mnoho Křesťanů navyklo přečíst denně jednu kapitolu z Přísloví. Je jich 31 - a tak to téměř vychází na měsíc. Pár minut za den - je to výborný zvyk - doporučuji.

Zpět k tomu srdci. Za prvé, povšimni si, kolikrát se tento výraz v knize Přísloví opakuje. Víc jak osmdesátkrát! To je desetkrát více - než slovo Bůh! Nezapomeň si "zapsat do srdce" verš 3:5... Každý z nás má vrozenou tendenci se spoléhat na to, co jsme objevili našimi smysly.. "To přece musí být pravda", že? Co je - pravda? Ta Pilátovská otázka. Souhlas rozumu se skutečností? Se kterou skutečností? Jak ji vidím já? A co když Franta, který bydlí támhle na rohu, vidí tu skutečnost jinak? Která je ta pravá? Ale to bych se zamotal do planých úvah........

Dovolím si poopravit verš 4:23 : "Chraň své srdce před nečistotou - tam si vytváříš svůj osud ." Proto, na příklad Davidova prosba v žalmu 51:12, Ježíšovo varování v Matouši 15:19 a v Markovi 7:21... Jak to tak, po ta léta "rozebírám" vidím to asi takto: Pozor! Ty to můžeš vidět jinak: Lidská duše (srdce) zahrnuje Vůli - Intelekt - Emoce. Lidský duch, který nemá pražádný zájem o věci materiální, zahrnuje Uctívání Boha (respektive uznávání Jeho svrchovanosti, Sounáležitost či Přátelství s Bohem (nemám samozřejmě na mysli "Já kamarád - On kamarád!) a Odhalení - Moudrost (informace od Boha). Jistě, ne každý bude souhlasit s mým pohledem - v tom případě ať si vytvoří vlastní..

Právě tak, jak jsem poznamenal u Žalmů, i zde najdeš verše, které budeš mít víc rád, než jiné... Ta úvaha v 30:7-9 je nezapomenutelná! Drtivá většina lidí by vrtěla hlavou v nesouhlasu - ale je to tak! Nechci - ani chudobu, ani bohatství! Tak si ve svém nitru myslím, že kdybych býval byl velmi bohatý v době, kdy jsem hledal Boha, necítil bych ani potřebu Ho znát ... příliš chudý - honil bych se za dolary, a neměl čas hledat ty skutečně trvalé hodnoty...

Víš čeho jsem si ještě povšimnul? Lidská přísloví si - občas protiřečí: "Podívej se, nežli skočíš"..."Kdo zaváhá - ztrácí".... "Člověk dostane jen to, co si zaplatil.." "Nejlepší věci v životě jsou zdarma," atd. Tato přísloví zde si neprotiřečí, protože skutečným autorem není člověk! 31:10 a dál: Nikde jinde na tomto světě nebyl takovýto pohled na ženu! Podívej se na Korán, který byl napsaný o 1500 let později! Ano, jenom Křesťanství - udělalo ze ženy skutečně rovnocenného¨partnera vedle muže. Podívej se na dopis Galackým 3:28... 31:10.. Správný překlad je: "Ženu ctnostnou a čistou - kdo najde?" Statečné ženy se najdou mnohem snáze!

31:10.. Opět oprava: "Ale žena, která ctí Boha"..K tomu bych chtěl něco dodat. Příteli - přítelkyně: Dávej si dobrý pozor na výběr partnera nebo partnerky pro svůj život! Kolikrát jsem to už slyšel:" Já jí (ho) určitě pomalu předělám, přesvědčím!" Nefunguje to! Téměř nikdy to nefunguje! Celý život budeš mít problémy: Ty táhneš "hot," ten druhý "čehý!" A to ještě není to hlavní: Pakliže jsi si jistý(á) tím, že Kristus je tou jedinou Cestou k Bohu - že bez Krista člověk skončí ve věčné samotě, prázdnotě, zoufalství a beznaději - co bude s Tvými dětmi?

Jenom proto, že ten milý či ta milá, má krásné oči, pusu či cokoliv jiného - (hodnoceno podle těch stupidních měřítek!) - odsoudíš své, vlastní děti do Pekla? Pamatuj si: Pakliže nejsi schopen - schopna toho tvého partnera přesvědčit dnes, kdy je láska "žhavá" - kdy jeden pro druhého by skočil do ohně - jak budeš přesvědčovat, až to všechno zapadne do normálních - někdy i nudných kolejí života? Pak je pozdě!

Přísloví

konec.
Comments