Píseň písní

Píseň písní.

                Už první verš poukazuje na autora. První Královská 4:32 nám  říká, kolik "jako toho, ten moudrý Šalamoun napsal". Pozor: V české  Bibli je vadné rozdělení kapitol - i když se to - zde snažejí  z nějakého důvodu očíslovat dvojmo... Píseň Písní není povídka  s dějem - je to báseň. Mnoho lidí se domnívá, že by ani neměla být  zařazena do kánonu Bible.

                   Nesouhlasím z prostého důvodu: Byla schválena - jak Židy  - tak i později Křesťany (Kartago 397) a kdo jsem já abych to  zkoumal! Nezapomeň, že jsou knihy,  o kterých se Bible zmiňuje a které do Písma zařazené nebyly!  Příklady: Numeri  21:14, Jozue 10:13, První Královská 11:41, První Letopisy 29:29..  celkem těchto případů je v Bibli myslím patnáct.... Bůh prostě  rozhodl - skrze své lidi - ať už Židy, nebo později Křesťany, co do  Bible patří a co ne....

             Origen - asi 185 - 254 AD a Jerome 347 - 419 AD. nám říkají,  že Židé nedovolili čtení této básně - až když bylo mužům 30 let!

                   Interpretace Písně Písní je velmi obtížná. Jisté je - že  toto je obraz lásky manžela a manželky. Neznamená to - nějakou  "sexuální svobodu" jak to dnes "letí"..... To by šlo totálně proti  duchu celé této knihy! Dnešní mládež se mylně domnívá, že ví o sexu  více - než ta generace před ní.. Každý zatoulaný  "čokl" na ulici, ví o sexu právě  tolik jako oni! Něco v jejich srdcích schází !  Takové  podivné "vakuum, prázdnota". Úplně to - někdy  nahání "husí kůži..."

              Je tragikomické, jak se všichni, kteří se chtějí  dozvědět něco o lásce - jak se točí "směr Hollywood"... a to  je právě to místo, kde se o skutečné  lásce - neví zhola nic!

                To je stejné, jako když dnes si někdo myslí, že  Křesťanství je: Vezmeš trochu psychologie, pomažeš selským rozumem,  vrazíš do toho trochu "prodávací rutiny", pár veršů z Bible  - a hle!   Máme Křesťanství!

 

                                                                   Ne!

 Co potřebujeme, je osobní vztah                         k Ježíši Kristu,                                    potřebujeme pro Něj hořet!

   Bůh- Syn nemá rád ten vlažný postoj  většiny tak zvaných věřících - který existuje téměř ve všech  kongregacích. Veliká část tak zvaných Křesťanů je studená jak  okurka, když ji vyndáš z ledničky! Co je třeba - je skutečná láska  pro Krista!

  

                          Jsou dva pohledy na porozumění Písně Písní (myslím,  moje). Láska Yahweho pro Israel a láska Krista k nám. Jinak nevím  a ani pro to neztratím spánek. Je to krásná báseň. Co chceš  víc?....

                                 Píseň písní - konec...

Comments