Abdiáš

      
Abdiáš.

Jméno Abdijáš znamená "Služebník Yahweh-o.“ Tento prorok je jeden ze čtyřech, o kterých nevíme zhola nic kromě toho, že psali proroctví. Další tři jsou, Abakuk, Ageus a Malachiáš. Jako správný "služebník", Abdijáš považuje svou osobu za nedůležitou - snaží se přivést pozornost na toho, komu slouží. Ale to by nebyl ten hlavní problém. Hlavní potíž s tímto prorokem, je zařadit ho správně do historie lidu Israel.

Jsou odborníci, kteří kladou jeho činnost do doby krále Jórama a krvavé Atalji - asi tak 887 BC. (viz 2 Král.8. Další znalec Dr. Pusey, udává dobu krále Jošafata (2 Paralipomenon, 17:7). Jistě, jméno Abdijáš v tom verši je, ale bylo to jméno velmi časté a není pravděpodobné, že je to ten náš prorok. Dr. Moorehead navrhuje současnost s Jeremijášem - kolem 580 - 590 BC. Všechno visí na verši 11. Pakliže prorok píše historii, bylo by to v době Jeremijáše. Pakliže je to proroctví do budoucna - nemám potuchy.

Abdijáš je tou nejkratší knihou Starého Zákona - pouze 21 veršů. Týká se zcela malého království Edomu, které, jak se jistě pamatuješ, založil Jakubův bratr Ezau. (Genesis 36:1, a 36:8-9) Už v prvním verši Abdijáš prohlašuje bez váhání, že tato vize je mu daná Bohem. Celý ten obraz dvou bratrů, Jakuba a Ezaua, jak tak zápasí v matčině těle, je jako Křesťan, který má v sobě dvě přirozenosti:

Po celý náš život, se bude v nás rvát svět s duchem! Jako dva psi - jeden černý, druhý bílý! Záleží na Tobě, kterého budeš krmit víc! Toho černého, pokud jsi zde na Zemi, nikdy nezničíš - ale jde o to, který z nich bude silnější, který převládne!

Viděli jsme Ezaua (Edom) v první knize Bible, Genesi. Teď se podívej na poslední knihu Starého Zákona - Malachiáše. Hned na počátku jeho první kapitoly (1:2-3) čteme podivnou řeč: "Jakuba jsem miloval, Ezaua nenáviděl".. A hned to vytváří pro nás problém! Slyšel jsem jednou, jak se student Bible ptá: Mám problém s prohlášením Boha, že Ezaua nenáviděl". Učitel mu odpověděl: "To není můj problém - já nechápu, proč miloval Jakuba!"

Israel vychoval lidi jako Mojžíše, Jozue, Samuela, Davida Chizkijáše, Nehemijáše a pod. Ale národ, který počal z Ezaua, se stal národem bez Boha. Totálně se obrátil zády k Bohu. A proto Bůh řekl to, co řekl. Verš 3 jasně ukazuje proč se stalo, že Edom byl, jaký byl. Pýcha! To je ten hřích, který vlastně - jako by nasypal písek do té vesmírné převodovky ! Místo pořádku který vládnul do té doby, pojednou počalo všechno skřípat jako nepromazané soukolí!

Nakonec když se podíváš do knihy Přísloví, verše 6:16-19 ukazují, který hřích dává Bůh na místo první.

Co je vlastně, pýcha? Je to postoj člověka, který prohlásí, že je schopen žít bez Boha!

Ezau tím, že opovrhnul právem prvorozennosti, opovrhnul zároveň Bohem, který toto právu ustanovil! Nakonec zrodil velký národ, který prohlásil, že Boha nepotřebuje! Edomité, jak už jsme si řekli dříve, žili ve městě Petra, které bylo vytesané ve skále. Ještě tam stojí. Dnes je to území Jordánského království. Přístup je tak úzký, že se tam dostane jeden jezdec na koni a to ještě dost křivolakou cestou. Proto se také obyvatelé cítili tak bezpečně, že jim to i možná "vlezlo do hlavy" a řekli si, že nikoho nepotřebují!

Z mozků lidí jako byl Ezau, vyšel později ten nejpesimistější pohled na život - evoluční teorie. Největší podvod tohoto století.

Proč pesimistická? Jaký výhled má lidstvo do budoucnosti, pakliže to trvalo miliony let, než jsme se vypracovali k tomuto svinčíku, který vidíme kolem sebe od okamžiku, kdy otevřeme poprvé oči?..

A proč podvod? Dr. Edwin Conklin, biolog, kdysi prohlásil: "Pravděpodobnost, že život vznikl náhodně z neživé hmoty, je právě tak veliká jako vznik nezkrácené encyklopedie výbuchem v tiskárně!"

Pro mně je to dostatečné přirovnání. Albert Einstein kdysi řekl:

"Člověk, který se dívá na život jako na něco beze smyslu, je - nejenom neštastným ubožákem, ale vlastně se tím diskvalifikoval - pro svůj vlastní život." Ať už si lidé myslí to či ono - ať přijmou Boha, nebo ne - Bůh, ten náš dobrý, laskavý a trpělivý Bůh jede bez překážek k cíli, který si naplánoval ještě dříve, nežli stvořil vesmír. Tragedií by bylo, dostat se pod kola Jeho vozu!!

Abdiáš - Konec.

 

Comments