Home


W
at is Neerhof van 't Spiegel?
Neerhof van 't Spiegel is onze hobbykwekerij van Brugse vechter en Mechelse kalkoenkop. Onze fokkerij is geen groothandel, niet professioneel en particulier. De Brugse vechter kweken we zeker sinds 1992 en de Kalkoenkop sinds 1996.

Wat fokken we?
De Mechelse Kalkoenkop
Dit is een onderras van het nogal bekende vleesras Mechels hoen. Het is een volledig onafhankelijk ras, waarvan de dieren iets zwaarder zijn dan het Mechels hoen. Het Mechels hoen wordt vandaag echter steeds zwaarder gefokt zodat beide rassen in de praktijk even zwaar worden. De kalkoenkop heeft een erwtenkam, geen of weinig kinlel en een opvallende keelwam.


De Brugse Vechter
De Brugse Vechter is het oudste vechterras van ons land. Het zijn zeer statige en fiere hoenders. We fokken ze naar het oorspronkelijke evenbeeld (Delin, Van Hout). Hierbij trachten we zowel oog te hebben voor de uiterlijke raskenmerken, als voor het oorspronkelijke karakter. Dit laatste zonder het gebruik van destructieve methoden of (bij wet verboden) hanengevechten. De Brugse vechter is een stevig gebouwd, zwaar hoen met een agressieve expressie.Wij zetten ons actief in voor het behoud van de zeldzame streekeigen rassen via onze vereniging het Steunpunt Levend Erfgoed vzw dat zich inzet voor de instandhouding van onze lokale zeldzame rassen: www.sle.be 

Al het materiaal op deze webstek is ©Copyright Martens
Comments