Venk copy-paste

  • Venk copy-paste iš projektų, institucijų ir kt. interneto tinklalapių ar norminių dokumentų (statutų, nuostatų, taisyklių, įstatymų ir pan.). Vieną vertus, tai plagiatas, kitą vertus, nors tai gali būti susiję su darbo tema, bet turi būti ne taip išsamiai pateikta, ne ištisiniu tekstu, tik išrinkti svarbiausi, darbui aktualiausi dalykai, be to, greta iškart turi būti kritinis įvertinimas.
  • Rašydamas darbą svarbu nenukrypti nuo temos. Iškelk darbo objektą, tikslą bei uždavinius ir nenukrypk nuo jų. Tad šioje vietoje objektą turi labai detaliai ir aiškiai apibrėžti, nepagailėk tam visos pastraipos ir paskui visada atsiminki, koks yra objektas. Iš esmės objektas turi atitikti tavo tyrimą, pvz., tavo darbo objektas yra ne išsaugojimas apskritai, bet vienas nedidelis išsaugojimo aspektas, kurį Tu tyrinėsi eksperimento būdu. Apie tai ir parašyk.
  • Vikipedija gali pasinaudoti tik tiek, kiek straipsnio pabaigoje rasi nuorodų į patikimesnius šaltinius darbo tema.
  • Pateik savo samprotavimus. Jei pateiki kelis skirtingus kitų autorių teiginius tuo pačiu klausimu, aprašai kelis panašius objektus, nurodai kelias nuomones ar pan. Patartina kiekvieną jų kritiškai išanalizuoti, parodyti privalumus ir trūkumus, susieti su savo darbo tema ir tikslais. O po to parodyti, kuriuo požiūriu ir kodėl (argumentuoti) remiesi savo darbe.


Nuorodos į literatūrą

  • Jei darbe pateikiami modeliai, teiginiai, tyrimų rezultatai, išvados ir pan. yra ne tavo, o kažkieno, tuomet nuoroda į literatūrą yra būtina. To nepadarius darbas pripažįstamas plagiatu ir jo ginti neleidžiama. Darbe dėstomos ne tavo “originalios” mintys, jos turi būti apipavidalintos kaip citatos arba pakeistos taip, kad pasikeistų jų prasmė ir aktualūmas.
  • Prie kiekvienos citatos turėtų būti tiksli literatūros nuoroda.
  • Tačiau svarbu ir štai kas: jei didžioji darbo dalis yra citatos ar svetimos mintys, jis vertinamas kaip neoriginalus ir jo ginti neleidžiama. Mes dirbame, kad to nebūtų...