Temos pasirinkimas

Temos pasirinkimas? ...

 Diplominio darbo tyrimas remiasi aktualios problemos iškėlimu ir jos sprendimu. Problemos gali būti teorinės (kuomet mes ko nors nežinome ir siekiame sužinoti) bei praktinės (kai studento žinių prisireikia priimant praktinės veiklos sprendimus).

 

Įvade turi būti iškeltas klausimas (kodėl atliekamas tyrimas? Temos aktualūmas!!!), suformuluota darbo tikslą bei uždavinius. Be to, būtina paaiškinti: „o kas iš to?". Tarkime, įvardinai panašumus ar skirtumus, išdėstei skirtingas nuomones kažkuria tema. Na ir kas???? Savo darbo problemą ir tyrimo reikalingumą taip pat reikia pagrįsti.

 


Bakalauro darbo temos dažniausiai yra praktinės, studentai jas neretai renkasi iš įmonių, kuriose ketvirtame kurse atlieka praktiką. Patarčiau rintis kuo aktualiausia temą, stengtis daryti ne taip kaip kiti - įdomius, aktualius darbus komisijos vertina geriau.

 

Dar vienas neblogas temų šaltinis - jūsų projektai, kuriuos darėte darbe. Pavyzdžiui Turinio valdymo sistemos ypatybės  „X“ įmonės pavyzdžiu.

 

Visgi jei temos nesugalvojate, o praktiką atliekate labai nuobodžioje įmonėje galite kreiptis į svetainės needguide.lt specialistus. O jei jau turite temą - būtinai patars ar jūsų pasirinkta tema nėra per siaura (o gal ir per plati) bakalauriniam darbui.
 


Magistro darbo temos yra daugiau teorinio/mokslinio pobūdžio. Magistro darbo tikslas - ne produkto sukūrimas, bet sisteminis naujumas (sudėtingas sisteminis organizacijos veiklos patobulinimas, efektyvesnio metodologinio sprendimo sukūrimas).


Magistro darbe būtinas tyrimas, kurio tikslas yra įrodyti savo sprendimo pagrįstumą, palyginimą su egzistuojančia praktika.Galbūt tai skamba labai abstrakčiai, tačiau temų pavadinimuose visuomet reikia surasti ne tik praktinę problemę bet ir teorinį jos sprendimą, numatyti metodus ir net teorinius modelius.

Kontaktai El. paštas: needguide2016@gmail.com Tel.: +37062429849