h


NEE tegen grootschalige woningbouw in een Waardevol landschap

Juni 2009
Nimmer Dor
Wethouder: 
het gaat niet

Laatste nieuws

10_Bezwaren

Procedure+plan

Reageren?

Hier vind je informatie over het Plan Nimmer Dor in Laag Soeren. Het plan is een woningbouwproject van 122 woningen in het Gelderse dorp Laag Soeren (Gemeente Rheden).

Omwonenden, verenigd in de Stichting NimmerDorNee, en een aantal natuurorganisaties, waaronder IVN en de Stichting A7, hebben zich gekeerd tegen de plannen van de gemeente Rheden om hier 122 woningen te bouwen. Niet omdat we pertinent tegen woningbouw zijn maar omdat we de grootschalige plannen in strijd vinden met het landelijke karakter van het dorp en het prachtige landschap rond Laag Soeren.

Verder vinden we dat in het dorp sprake is van een slechte verkeerssituatie. Dwars door het dorp loopt de provinciale weg N786. Al meer dan 25 jaar geleden is beloofd dat de provincie Gelderland een oplossing voor het doorgaande (vracht)verkeer zou bieden. Tot op heden is die oplossing uitgebleven. De plannen met Nimmer Dor verslechteren de verkeerssituatie nog verder en delen het dorp bovendien in tweeën.

Op deze site vind je de actuele stand van het project. Daarnaast vind je alle informatie over de tot nu toe gevolgde procedure. Verder biedt de site links naar organisaties die informatie bieden of betrokken zijn bij het plan Nimmer Dor. 


Links

Flora- en Faunawet

Soerens Belang

IVN Oost-Veluwezoom

Natuurbescher-mingswet

Steenuilen

Milieu Federatie Gelderland

Provincie Gelderland

Standpunt D'66
Prov. Staten