Styreleder: Ole Nordbø

Nestleder: Kjetil Galta

Styremedlem: Ine Henanger

Styremedlem: Dietlind Nakling

Styremedlem: Henning Myhre

Styremedlem: Kristjan Kristjansson

 Styremedlem: Bjørn Rasmussen

Styremedlem: Angelica Chamorro