Straum

Gjestar kan kjøpe straum i betalingsautomaten. 

For medlemmar gjeld:

  • Dei som vil ha straum fast må betale enten for heile året eller for sommarsesongen.
  • Andre medlemmar som berre treng straum sporadisk, kan koble seg til kontakt i OPP TIL 24 TIMAR.  Litt lys eller boring er gratis, men det som ein reknar som over eit par kWh kan den enkelte berekne og gjere opp i kassa.