Anlegget vårt må oppgraderast og vedlikehaldast.  Alle som har eller leiger båtplass skal delta på minimum 5 timar dugnad i året.  Det kan gjerast på dei faste dugnadsdatoane, eller etter avtale med styret. 

Picasa-lysbildefremvisning

Dugnad


Påmelding (sjå framsida)
 
Hugs at alle pliktar å gjere minimum 5 timar dugnad eller betale dugnadsavgift med Kr. 500 pr time.

Meld deg på til dugnadsjengen!

Det er ofte småting som må gjerast på anlegget og styret treng frivillige.  Vi ynskjer å ha ein gjeng med frivillige som vi kan kalle på for hjelp når noko skal gjerast.  Vil du vere med, gi beskjed til styret. 

Kjekt på dugnad! Berre sjå på bilda til høgre:

Bilder frå montering av anlegget