Over Bernlef en Vindicat

25 jan. 2017 21:46

Toen ik in mijn studententijd lid was van de dansvereniging van Vindicat hoorde ik de merkwaardigste verhalen nu juist over die andere studentenvereniging in de stad Groningen. Niet bij Vindicat, maar bij Bernlef ging altijd alles fout. Alleen bij zuipen zat 't goed. Vindicat stond er om bekend de eigen studenten te bevoordelen met tentamens en juiste antwoorden. Bij Bernlef verstrekte men juist hele goedkope drank. Vooral de bekende Friese dranken en likeuren verkreeg men er vrijwel gratis. Bij Vindicat kwam het voor dat studenten op dit punt zo in de problemen kwamen, dat ze moesten stoppen met hun studie, na de verschrikkelijkste familieruzies. Vindicat atque Polit betekent zoiets als: "hij handhaaft zich beschaafd". Nou F.F.J. Bernlef. Dit staat voor Feriening foar Fryske Jongerein. Zijn aangesloten bij de vereniging van Friese studentenverenigingen (in het Fries Federaasje fan Fryske Studinteferienings). Die naam niet verwarren met de literatuurlijstkraker "Hersenschimmen" van ene J. Bernlef. Want dit is een West-Fries als H.J. Marsman geboren. Bernlef zal zijn: ''ik ben een lefgozertje", denk je dan. Nee, een hele oude man, die bijna niets meer zag. Hij leefde ergens in de 8e eeuw. Op de plaat van J.H. Isings staat deze, als een oude man met luit, kwellend tegenover een jonge vrouw afgebeeld, met een jachthond, in rust. Alle Friese polytheïsten (heidenen) komen naar de geheime plaats op de heide om te horen over de god van Bernlef. We weten niet precies wat Isings hier bedoelde, maar Bernlef moet haast wel uit Groningen komen, en dan meent men Warffum. Nu woonde daar toevallig mijn hoogblonde vriendin Marriette. Die plaats ken ik dus veel beter dan alle andere dorpen in het ommeland. Zelfs Wirdum valt daarbij in het niet. Van Bernlef wist Marriette niet veel, van barnen wol. Over Bernlef wordt ons door de Friezen gezegd dat 't in namme sa Frysk-eigen as 't mar kin moet zijn. In die taal is dit iets dat 'niet goed' is; zoals een vervelend rotkind, of lafhartige smeerlap. De zieltogende apostel Ludger staat naast Bernlef en doet (na Willibrord en Bonifatius) de zoveelste poging om de Friese heidenen te bekeren. Terwijl de bard Bernlef liederen zingt en op zijn luit speelt, schijnt deze op een dag zelfs van zijn blindheid genezen te zijn. Nadat Ludger hem van zijn blindheid had genezen, zou hij zelfs de psalmen in het Oost-Fries vertaald hebben. Zo kreeg men toch bijna alle Friezen mee.


           Ludger predikt in de Groninger gouwen

© 2017 F.N. Heinsius