Vindicat of Bernlef?

25 jan. 2017 21:46

In mijn studententijd hoorden we bij de dansvereniging van Vindicat merkwaardige verhalen over de Friese studentenvereniging in Groningen. Vindicat staat er namelijk om bekend de eigen studenten te bevoordelen met tentamens en antwoorden. Maar Bernlef scoorde juist met de hele goedkope drank. Vooral de Friese dranken en likeurtjes verkrijgt men er bijna gratis. Bij Vindicat komt het dus voor dat studenten vanwege hun drankrekening moeten stoppen met de studie, na de verschrikkelijkste familieruzies. Daarbij valt een heel gezin uiteen en loopt het familiebedrijf vast, omdat de te vroege opvolger onvoldoende vertrouwen geniet. Daarom kiest men bij Vindicat atque Polit dus voor de betekenis "Handhaaft en Beschaaft". Dit Groninger Corps heeft de sociëteit Mutua Fides of "Wederzijds Vertrouwen" aan de Grote Markt. Dan staat het F.F.J. Bernlef voor Feriening foar Fryske Jongerein (heb)-Ben-lef. Ze zijn ook aangesloten bij F.F.S. de Federaasje fan Fryske Studinteferienings en pachten aan de Tuinstraat. Verwar dit niet met de hersenkraker "Hersenschimmen" van J. Bernlef. Dat is namelijk een West-Fries geboren als H.J. Mars-man-netje. Bij Bernlef kiest men dan in de stad Groningen voor zoiets als: ''Een Fries ettertje". Maar zeker niet voor de ouwe blinde man uit de 8e eeuw. Op de afbeelding van J.H. Isings staat hij met zijn luit, kwijlend tegenover de jonkvrouw, met jachthond, in ruste. Enkele Friese polytheïsten komen naar een heidense geheime plak in de ommelanden van Groningen om de rebelse muziek te horen die klinkt uit 'hun' god Bernlef. In Vita Ludgeri van Altfrid komt die ouwe uit Helwerd (en dus niet uit Selwerd). Begint altijd in Usquert, en komt zo op ene dag in Warffum bij de school met den Bijbel. En daarna bij de boer daar vlakbij van mijn hoogblonde Marriette. Dat faam was dus gggrrrristelijk tot en met. Van Vindicat wist Marriette nog net, maar van het dansen, onze muziek en al het barnen en zo, wol. En zo wist de germaan Liudger die hele oude grijsaard Bernlef op een dag toch nog van zijn blindheid te genezen. Want de Friezen horen nog altied dat 't in namme sa Frysk-eigen as 't mar kin, most zijn. Bernlef is namelijk het blonde kind dat 'als enige' blijft leven (life, alive). 


    Liudger predikt met Bernlef in de Groninger gouwen

© 2017 F.N. Heinsius