Vindicat of Bernlef?

25 jan. 2017 21:46
In mijn studententijd hoorden we bij de dansvereniging van Vindicat echt hele merkwaardige verhalen over de Friese studentenvereniging Bernlef. Vindicat werd een laat en ietwat geheim lidmaatschap waar Albertus Magnus en Hendrick de Cock bij de introductie vrijwel volledig faalden. Bernlef scoorde juist met hele goedkope drank waar Vindicat vooral de tentamenvragen met antwoorden regelde. Vooral de Friese dranken en likeurtjes verkrijgt men bij Bernlef bijna gratis. Bij Vindicat komt het dus voor dat studenten vanwege hun drankrekening moeten stoppen met studeren, na de verschrikkelijkste familieruzies. Daarbij valt dan een heel gezin om en loopt het familiebedrijf volledig vast vanwege het mismanagement. Bij Vindicat atque Polit kiest men dus voor de leuze "Handhaaft en Beschaaft". Dit Groninger Corps heeft de sociëteit Mutua Fides of "Wederzijds Vertrouwen" aan de Grote Markt. Men hecht aan een goede band met de stadjers. Bij Bernlef kiest men voor de F.F.J.B. of Feriening foar Fryske Jongerein Bernlef. Zij zijn ook aangesloten bij de F.F.S., de Federaasje fan Fryske Studinteferienings en zitten aan de Tuinstraat. Men hecht aan de buitenbuurt. Verwar deze club niet met "Hersenschimmen" het boekje over demente ouderen van J. Bernlef; een West-Fries geboren als H.J. Marsman. Bij Bernlef kiest men dan in de stad Groningen voor zoiets als: ''Een Fries ettertje, die benne laf". Kies niet voor die ouwe blinde man uit de 8ste eeuw. Op de plaat van J.H. Isings staat hij met zijn luit, kwijlend tegenover een edelvrouw, met haar jachthond in ruste. Die Friese polytheïsten komen naar een heidense geheimenisse plak. Ergens in de ommelanden van Groningen komt dat rebelse volk samen om de opruiende muziek te horen die klinkt uit 'hun' god Bernlef. In Vita Ludgeri van Altfrid komt die ouwe uit Helwerd, ver achter Selwerd. Hij begint altijd te Usquert en komt zo op een dag ook in Warffum, bij De School Met Den Bijbel. Nu, daar vlakbij, woont mijn hoogblonde Marriette, daar bij de boer. Dat wijf was dus wel zo erg gggrrrristelijk, wel van Hendrik de Cock helemaal tot aan Ulrum. Van Vindicat dansen wist Marriette nog niks net, maar van al dat andere dansen, muziek meitsjen en dan, barnen en zo, wol. En zo geneest de germaan Ludger die hele oude grijsaard Bernlef op een dag dan toch nog met een brilletje van zijn blindheidWant de Friezen horen eigenlijk nog altijd zelf wel dat 't in namme sa Frysk-eigen koe sijn, as 't mar kin. Kies wel voor dat jonge barn uut dat hoogblonde wief dat 'als enige' blijft leven. Maar 't moet gezegd worden, 't binne tigge laf volk dat 't net sizze koe.

Ludger predikt met Bernlef in de Groninger gouwen

© 2017 F.N. Heinsius