Over Bernlef en Vindicat

25 jan. 2017 21:46

Toen ik in mijn studententijd lid was van de dansvereniging van Vindicat hoorde ik de merkwaardige verhalen nu juist van die ene andere studentenvereniging in de stad Groningen. Want bij Bernlef ging altijd alles fout. Vindicat staat er om bekend de eigen studenten te bevoordelen met tentamens en antwoorden. Bij Bernlef verstrekte men nu juist die hele goedkope dranken. Vooral de bekende Friese drank en likeur verkrijgt men er vrijwel gratis. Bij Vindicat komt het dus voor dat studenten zo kapot gaan van de drankrekening, dat ze stoppen met hun studie, na de verschrikkelijkste familieruzies, waarbij een heel gezin omvalt. Vindicat atque Polit betekent "Handhaaft en Beschaaft" en het Corps heeft haar sociëteit Mutua Fides "Wederzijds Vertrouwen" aan de Grote Markt. F.F.J. Bernlef staat voor Feriening foar Fryske Jongerein. Ze zijn aangesloten bij de F.F.S. de Federaasje fan Fryske Studinteferienings en zitten aan de Tuinstraat. De naam vooral ook niet verwarren met het literatuurlijstmonster "Hersenschimmen" van J. Bernlef. Dit is namelijk een West-Fries en als H.J. Marsman geboren. In de stad Groningen staat Bernlef voor zoiets als: ''ik ben een Fries lefgozertje". Niet de oude man die niets meer ziet uit de 8e eeuw. Op een van de platen van J.H. Isings staat hij afgebeeld met zijn luit, kwijlend tegenover een jonge vrouw, met een jachthond, in ruste. De Friese bigamisten komen naar een geheime plek op de heide om de muziek te horen van 'hun god' Bernlef. Dit lefgozertje komt in de Vita Ludgeri van Altfrid uit Helwerd. Begint in Usquert. En komt op een dag in Warffum bij de school met den bijbel. Bij dé Boerderij van de hoogblonde Marriette. Dat faam was dus grrrristelijk tot en met. Van Vindicat wist Marriette niet, maar van dansen, muziek en barnen wol. En zo wist Ludger die oude grijsaard op een dag toch nog van zijn blindheid te genezen. De Friezen zeggen nog dat 't in namme sa Frysk-eigen as 't mar kin most zijn. Bernlef is namelijk het kind dat 'als enige' blijft leven. 


    Ludger predikt met Bernlef in de Groninger gouwen

© 2017 F.N. Heinsius