Het mengelwerk van H.W. Heinsius (1795-1870)

1809. Amsterdamsche Mercurius: Ducaton p.188, Radijs p.189, Schaafbank p.194, Top p.195, Kennen p.199, Stoel p.240, Agrippina p.246 en Poot p.247. In de Rubriek Staat en Letterkundig Mengelwerk: AgrippinaDucaton, KennenPoot, Radijs, SchaafbankStoelTop.

1813. Antiquaar A.G. van der Steur te Haarlem bezit (2006) een tekening 31cm bij 20cm in rood krijt van een Romeinse krijgsman gesigneerd 'H.W. Heinsius fecit 6 februari 1813'. Dit betreft vermoedelijk het meerderjarig worden. Op de prent is een jongeman bezig deze te tekenen.

1816. Na een verzoek aan burgemeester van Amsterdam en president van De Nederlandsche Bank Jhr. Paul Iwan Hogguer benoemd tot stadsmakelaar van Amsterdam op het Makelaers Comptoir en vervolgens beëdigd door stadssecretaris Mr. Cornelis Backer Hz.

1825. Antiquaar A.G. van der Steur te Haarlem bezit (2010) een werk genaamd 'Tafereelen uit den Algemeenen Watersnood van Februari 1825 met een drempelvers van H.W. Heinsius Az.'. Ernstige dijkdoorbraken en overstromingen op 3 en 5 februari 1825 treffen Nederland. 379 mensen overlijden.

1837. Benoemd tot ontvanger der begrafenissen in de Nieuwe Kerk in Amsterdam door de Subcommissie van de Nieuwe Kerk Mr. Willem Backer en Hendrik Santbergen.

1851. Antiquaar A.G. van der Steur te Haarlem bezit (2006) een begrafenisnota van de Nieuwe Kerk in Amsterdam d.d. 13-01-1851 voor Maria Elisabeth Suzanna van Haeften, eene dochter van Charles Felix van Haeften wonende op de Prinsengracht 76, met de handtekeningen van H.W. Heinsius Az. en S. van Muntendam. 

1855. Genoemd als eerste bezoeker van het Gemeentearchief van Amsterdam. Peter Hofland (archivaris Delft), De eerste bezoekers van het Gemeentearchief (1848-1900), Amstelodamum 85, 1998.

1855. Benoemd tot rekenmeester van het Collegie der Stadsarmenscholen door de curatoren president Mr. Jan Reijnaud Corver Hooft en secretaris C.W. Backer.

1867. Benoemd tot hoofddirecteur der Begrafenis-Vereeniging van Amsterdam door Jhr. Mr. Jeronimo De Bosch Kemper.


Voor meer info, zie de stamboom en de fotos.