Het Letterkundig Mengelwerk van Henri Heinsius

In Staat en Letterkundig Mengelwerk (1809)Ducaton p.188, Radijs p.189, 

Schaafbank p.194, Top p.195, Kennen p.199, Stoel p.240, Agrippina p.246 en Poot p.247.

Het 'verhaal' bij voornoemde woorden ca. 1810 


Werken:
-een afbeelding van een gymnasiast met denkwoorden als top, poot en stoel uitgebeeld
-een afbeelding van een Romeinse krijgsman met de ondertekening fecit 18 jaar
-een drempelvers voorin Tafereelen uit den Algemeenen Watersnood van Februari 1825
-een begrafenisnota Suzanne voor Felix van Haaften op de Prinsengracht
-een collectie met materiaal verzameld als stadsmakelaar van Amsterdam
-
een collectie als ontvanger der Nieuwe Kerk Amsterdam voor de heren Mr. Willem Backer en Hendrik van Santbergen
-een collectie als actuaris voor de heren president Mr. Jan Reijnaud Corver Hooft en secretaris C.W. Backer
-een collectie als hoofddirecteur van de Begrafenisvereniging voor de heren J. de Bosch Kemper en A.H. van Bosse 

Hein (Henri) Willems Heinsius Aukeszn. (1795-1870) ca. 1865