Het mengelwerk van H.W. Heinsius

In de Rubriek Staat en Letterkundig Mengelwerk: AgrippinaDucaton, KennenPoot, Radijs, SchaafbankStoelTop

1809. Amsterdamsche Mercurius: Ducaton p.188, Radijs p.189, Schaafbank p.194, Top p.195, Kennen p.199, Stoel p.240, Agrippina p.246 en Poot p.247.

1813. Antiquaar A.G. van der Steur te Haarlem bezit een tekening 31x20 cm (2006) met rood krijt van een Romeins krijgsman gesigneerd 'H.W. Heinsius fecit 6 februari 1813'.

1816. Na een verzoek aan de burgemeester van Amsterdam en president van De Nederlandsche Bank Jhr. Paul Iwan Hogguer benoemd tot stadsmakelaar van Amsterdam op het Makelaers Comptoir en beëdigd door stadssecretaris Mr. Cornelis Backer Hz.

1825. Antiquaar A.G. van der Steur te Haarlem bezit (2010) een werk genaamd 'Tafereelen uit den Algemeenen Watersnood van Februari 1825 met een drempelvers van H.W. Heinsius Az.'.

1837. Benoemd tot ontvanger der begrafenissen in de Nieuwe Kerk in Amsterdam door de Subcommissie van de Nieuwe Kerk Mr. Willem Backer en Hendrik Santbergen.

1851. Antiquaar A.G. van der Steur te Haarlem bezit (2006) een begrafenisnota van de Nieuwe Kerk in Amsterdam d.d. 13-01-1851 voor Maria Elisabeth Suzanna van Haeften eene dochter van Charles. Felix van Haeften wonende op de Prinsengracht 76 met de handtekeningen van H.W. Heinsius Az. en S. van Muntendam. 

1855. Genoemd als eerste bezoeker van het Gemeentearchief van Amsterdam. Peter Hofland (archivaris Delft), De eerste bezoekers van het Gemeentearchief (1848-1900), Amstelodamum 85, 1998.

1855. Benoemd tot rekenmeester van het Collegie der Stadsarmenscholen door de curatoren President Mr. Jan Reijnaud Corver Hooft en secretaris C.W. Backer.

1867. Benoemd tot hoofddirecteur der Begrafenis-Vereeniging van Amsterdam door Jhr. Mr. Jeronimo De Bosch Kemper.