Kammingabuer

De geschiedenis van het vooraanstaande geslacht Cammingha is vaag en onduidelijk. Er lijkt bij deze oude familie sprake van kwartierherhaling, waardoor men bij andere familienamen uitkomt. Meestal komt men zo bij Donia, zelden bij Kamminga. Een zekere Rienck van Cammingha d' Olde leefde in de 16de eeuw van ongeveer 1540 tot de datum 16 april 1584. Zijn overlijden vindt plaats twee dagen na de oprichting van de universiteit van Franeker (14 april 1584) enkele maanden voor het overlijden van Willem van Oranje (10 juli 1584). Deze zekere edelman Cammingha zou afgebeeld zijn op een fraai schilderij in het Fries museum. Dit zou zijn geschilderd door ene Adriaan van Cronenburgh, zie hierna. In 1857 bezit baron Haringsma te Leeuwarden echter een ander schilderij gesigneerd "Ghedaen Ao. 1590 door Anna Croneburgh". In Madrid bevinden zich vier door haar geschilderde portretten. Vrouwen treft men echter weinig aan als kunstschilder in die tijd. Sinds 1934 menen kunsthistorici daarom dat die portretten niet door Anna, maar door een neef van haar vader, Adriaan van Cronenburg (voor 1545-ca. 1604), geschilderd zijn. Deze signeerde viermaal de letter A (AAAA) plus een afkortingsteken boven de laatste A en was dus mogelijk analfabeet. Dit moet gelezen worden als: A drie A = Adriaan. De middelste A's zijn kennelijk ten onrechte voor een N gelezen wat dan de naam Anna zou opleveren. Kronenburg is een buitenplaats in Loenen aan de Vecht, alsmede een kasteel aan de Sont in Denemarken. Daar achter het Schagerrak betaalden schippers vroeger de Sonttol. Alle kapiteins die passeren registreren zich binnen voor de veilige koopvaart. De voornoemde Adriaen Cronenburgh is echter geboren in Noord-Holland, in de plaats Schagen. Hoe dan wel blijkt in het belastingarchief als in Bergum rond 1575 een secretaris woonde bij de naam van Adriaen Cronenburch die flink kon meebetalen en maar liefst 4 gulden heeft afgedragen, met dit magnifieke schilderwerk.

Goed dit verhalende kunstwerk, zie afbeelding, heeft dus die onbekende edelman voor die merkwaardige burcht staan, waarbij men toch denkt aan de Camminghaburgh bij Leeuwarden. Op de achtergrond is echter een merkwaardige, ietwat arcadische berg geschilderd, die lijkt wel van goud. Het rijke leder van de oranje jas, het oranje wapenkwartier, de oranje burcht, het oranje schittert je hier echt overal tegemoet. Een vergelijkbaar schilderij van Anthonis Mor van Dashorst heeft de afbeelding van een goudsmid met eenzelfde lederjascombinatie. Die jas oogt echter roder en van een gladder type leder. Dan bij de jongeheer een tafel met de tekst "Anno Domini" en een 'onzeker' jaartal: 1332, 1352, 1532 of 1552. Fruit vormt het belangrijkste bezit. Appeltjes (van oranje), peertjes en pruimen. Bij hem is het gordijn voor de oranje burcht helemaal dichtgetrokken. De afkomst is er nog wel, maar niemand kan het zien. De edelman draagt een flinke zak (met goudstukken) en heeft in zijn linkerhand mogelijk een zakje voor buskruit. De stamboom krijgt in elke afbeelding een dominante positie. Denk bij dit bos ook aan de productie van hout, hertenvlees en dit oranje leder. Tot slot verbergt het gordijn wat het eerder toonde. Het lijkt dus een familie-relatie-schilderij van een bastaardzoon uit de familie Van Oranje die het maar met zijn fruitbomen moet zien te redden. Hierbij kan men bijvoorbeeld denken aan de Arendstuin die van Arent van Cammingha afkomt, oftewel de boomgaard achter de prinsenhof. 


In de rijke historie van Leeuwarden worden naast Cammingha nog de Jelgera's en Burmania's genoemd. Alleen van de eerste twee wordt de plaats Leeuwarden dan nauwkeurig vermeld. De Jelgera's wonen op Jelgeraburen buiten de Wirdumerpoort op Jelgershuis. In dit plak achter de tuinen en hoven woonde, hoe kan het ook anders, de familie Jelgersma. Bij de Burmania's ligt dit iets anders. Zij wonen ook buiten de stad maar hebben een nauwe band met de Sint Vituskerk van Oldehove. Het oudste onderdeel van Kammingaburg vormt de forse woontoren, waarvan het aannemelijk is dat hij toch uit de 13de eeuw zou stammen. Het moet geen erg welvarende buurt geweest zijn, want het nabijgelegen 'Bylleghaerdtwerd door de Hertog van Saksen voor een hoger bedrag aan  'Jaertax' en  'Renthen' aangeslagen dan het grotere Camminghaburg met de daar omheen liggende  'Cammynghabuer'. In een aantekening schrijft Pieter Camstra in een overeenkomst van 1481: "dae gueden deer ik da hab toe Bijllegaerde", over zijn heerlijke leventje aldaar. De laatste vermelding van Camminghaburg dateert uit 1810 en betreft het 'afgebroken' kasteel in de Cambuurt. Elke steen is hergebruikt voor noodzakelijke nieuwbouw in de stad. 

SC Cambuur, door supporters ook wel SCC genoemd, komt voort uit het buurtschap Cambuursterhoek, daar waar het sportveld is, ook wel het Cambuurkwartier genoemd, bij het Cambuursterpad. Als clubembleem hanteert SC Cambuur een moderne variant van het wapenschild van de Cammingha's, verwijzend naar de rijke historie. Rienk d' Olde en zijn bastaardzoon hanteren dit kwartier beiden. Aan de Noordwestkant van Leeuwarden treft men dan tot slot het kortere Camstrabuurt aan. Ook hier tast men in het duister over de relatie met de familie Van Cammingha en de 'kam' als heraldisch symbool. Denk eerder aan het Engelse 'coming' dan aan een familienaam. It kam in - ga buurt.