Nieuws en Activiteiten

Statuten NDV in pdf formaat.
____________________________________________________

Bestuursmededelingen:


Alle correspondentie dient te worden gericht aan:

Secretariaat:
De Hr.J Geerlings
Kadijk 38
2104 AA Heemstede
E: ndvmailbox@gmail.com


 


 

BELANGRIJK

In verband met de wet op de privacy verzoeken wij u vriendelijk

Om per omgaande zich te melden of u wel of niet vermeld wilt worden of evt. voorzien van tekst of bv via een foto.Jaarverslag 2018


Voorgelezen op 15 februari 2019


Ik zie haar eerste bloei

Nog op het kale hout

En vraag bezorgd

Vanwaar die vroeg bloei?

De nachten nog zo koud

De boom zegt niets

Maar bloeit mij aan

Alsof haar zachte kracht

De strengste vorsten

Zal weerstaan

Ook deze nacht


( van Corja Bekiub)


2018-2019


Geachte Aanwezigen,


2018: Een memorabel jaar waarin de NDV haar 100 jr bestaan heeft gevierd

op een grootse wijze ; op een fantastische wijze mag ik wel zeggen


De voorbereidingen voor deze jubileumshow begonnen al in 2017, toen een commissie werd benoemd om het jubileum vorm te gaan geven.

Deze commissie ( soms uitgebreid met adviseurs) heeft geweldig werk verzet en van de oorspronkelijke begroting is nog heel wat afgegaan, mede door de vele sponsoring zonder dat de kwaliteit van de show aangetast werd. Want kwaliteit stond voorop.

Dank zij de enorme medewerking van Global Garden , die de ruimte ter beschikking stelde en een aandeel had in de catering kan deze show de boeken ingaan als zeer geslaagd.

Andere sponsoren waren CNB, H.Mikkers, J.v.d.Linden, C.S.Weijers, De Ree, Dahlia Event, Dahliaver Eigen Tuin te Haarlem, Tuinvereniging Ons Genot te Utrecht, Dahliaver. De Jonge Stek te Veldhoven en bij de fa. Broekhof konden we de oasis ( en de pennen) verkrijgen tegen een schappelijke prijs.

Ook heeft de commissie gezorgd voor veel publiciteit. Een uiterst belangrijk issue voor een dergelijk feest. Zowel de regionale kranten als de lokale kranten als de vakbladen hebben de jubileumshow aangekondigd.

En dan had de commissie ook nog het oog op TV reclame. Ze wisten dat de omroep MAX

vele corso’s verslaat en dat zij toch wel een voorliefde hebben voor bloemen. Nadat er contact was gezocht heeft de commissie met omroep MAX afgesproken dat er een nieuwe dahlia zou worden gedoopt die de naam zou krijgen van Ben Oude Nijhuis. Een kindje van de Hr. Jan Slagter. In de tuin van dit verzorgingstehuis werden dahliaknollen geplant en op de TV werd aandacht besteed aan ons jubileum.

Maar ook dank aan alle deelnemers, want zonder hen is een dergelijke jubileum niet mogelijk. En of de stand nu groot of klein was Ze hebben allemaal meegeholpen om deze show met het thema Dahlia’s World Wide te realiseren.

En het toegestroomde publiek heeft kunnen genieten van al dat schoons. Op de daarvoor speciaal geopende zondag moesten zelfs parkeer begeleiders er aan te pas komen om alle bezoekers van een parkeerplaatsje te kunnen voorzien. Een drukte dus van jewelste.

De prijsvragen –rubrieken kwamen dus te vervallen en de show stond dus in het teken van reclame voor de Dahlia. Slechts de cat. grootste bloem werd gespeeld en daarbij had de Tuinver. “De Pompon uit Eerde-Veghel de grootste bloem met de Dahlia . My Pride.

met een doorsnede van 27cm. Als mooie 2e de Dahliaver. “De Jonge Stek”uit Veldhoven met een bloem van 26,5 cm en ook no 3 met een doorsnede van 26 cm mocht er wezen, welke was ingezonden door Kees v.d.Schans uit Veldhoven.

De Hr. Jan Slagter ( omroep Max) heeft tijdens de druk bezochte receptie de bedoelde dahlia Ben Oude Nijhuis gedoopt met champagne en werd de dahliashow officieel voor geopend verklaard.

Op de receptie , die uiterst zorgvuldig werd georganiseerd, waren ook vertegenwoordigers aanwezig van de zusterverenigingen uit Engeland, Duitsland en Denemarken.

Alles verliep uiterst vlot onder het genot van een hapje en een drankje. Een heerlijke ontspannen sfeer, die geleid werd door Elly v.Abswoude.

Als jubileumgeschenk aan alle leden is het uiteindelijk een dahlia-paraplu geworden.

In eerste instantie werd nog gedacht aan een apart boekwerk van Mevr. Mul, doch de NDV kon geen overeenstemming met haar verkrijgen. De NDV had te weinig zeggenschap in het uiteindelijke ontwerp.

En deze paraplu is uniek want zoiets bestaat in de world wide wereld niet.


In 2018 hebben we ook weer de tentoonstelling gehad te Noordwijk. Een prominente paal vol met dahliabloemen, dat was nog eens een aanblik. En of je het nu mooi vindt of niet,.het publiek heeft kennis kunnen nemen van zeer vele kleuren en vormen. De inbreng werd verzorgd door H.v.Eeuwijk en J.P.Lindhout alsmede ook de verversing. Er werden weer bijna 10.000 bezoekers geteld en de NDV staat voor presentatie en dat is weer prima gelukt


Ook in Naaldwijk waren leden actief aanwezig met prachtige inzendingen. De mooiste vaas volgens de jury was die van de Fa. v.d.Vlugt met de dahlia Gelber Vulkan . De tweede plaats was ingeruimd voor de dahlia Cafe au Lait met als inzender J.v.d.Linden en om de derde plaats ook nog even te noemen. Die was voor H.A.v.Eeuwijk met de dahlia Romance.


Nog enkele woorden over de teelt. De voorraad 2017-2018 was vlot weggewerkt en de oogst van 2018 is geheel verkocht. De verwachtingen waren wat gespannen na de zeer warme en droge zomer, doch de oogst viel reuze mee. En de vraag naar Dahliaknollen was gelukkig van dien aard, dat vrijwel alle knollen vlot werden verkocht.

.Ook op het eiland Mainau stonden weer vele nederlandse dahlia’s en het publiek koos uit de vele soorten de dahlia Heroine , van Ernest Turc aan als winnaar. Een enkele zalmrose dahlia. Als prima tweede werd de dahlia Kilburn Glow, die was ingezonden door H.A.v.Eeuwijk en als derde werd de dahlia Purple Joy genoemd.

De NDV is qua ledenaantal licht gegroeid. We hebben gelukkig een vaste kern van liefhebbers, die de dahlia een warm hart toedragen.

Lieve Mensen, het moment is aangebroken om het volgende u te moeten meedelen.

Tja en dan moet k melden dat onze penningmeester Mevr. W.Dat afscheid zal nemen van haar rol binnen de NDV als penningmeester. In 2004 heeft zij het stokje overgenomen van de Hr. H.L.v.Veelen en reeds in 2005 heeft zij haar eerste begroting gepresenteerd. En u moet het me eens zijn Ze heeft dit al die jaren met verve gedaan Voorwaar een extra applaus voor haar.

Met haar legt ook haar man de functie als bestuurslid neer. Dit alles werd ingegeven doordat de gezondheid een rol ging spelen

Ook neemt u afscheid van mijn persoon. Ik heb in het bestuur gezeten vanaf 1976. In 1981 werd ik benoemd tot secretaris van uw NDV Dat zijn bij elkaar heel wat jaren : 42 jaar als bestuurslid en 37 jaar als secretaris. ( ook zit ik al 45 jaar in de keuringscommissie met een enkele onderbreking) Doordat ook mijn gezondheid er bepaald niet op vooruit is gegaan moet ik de functie ter beschikking stellen Een functie die ik altijd naar eer en geweten heb vervuld met een grote liefde voor de NDV.

Ik wens beide opvolgers veel succes toe in het bekleden van deze functies.

Tot slot en voor het laatst zoals u gewend bent:

Tot de laatste trein

Ik houd van perrons van de verwachting

De poezie van de rails die de maan zilver maakt

Ik houd van de perrons van de stations in

Voorsteden, gepatineerd door tijd en vergetelheid.

Ik houd van stationsgebouwen en de spoorbomen.

Ik houd van de trein die afscheid neemt

En van de trein waarmee jij komt

En mijn leven verlicht wordt door jou;

Terugkerende zwaluw

Jouw zwaluwliefde die op deze manier komt;

Bij mijn zonsondergang,

Laat me van dingen houden waarvan ik niet wist Dat ik van je hield.

En ik hou van plekken waar jij voorbij zou kunnen komen,

Met een witte- dahlia- stralen op iedere slaap

Verschillende emoties; aankomst en afscheid

Mijn schaduw verlengd op het eenzame perron

Als ik mijn hand ophef na jouw vertrek

En ik vergeefs wacht tot de laatste trein


( van Julio Camilloni en vertaald door Micha Molthoff J.P.Lindhout