Nieuws en Activiteiten

Statuten NDV in pdf formaat.
____________________________________________________Cor Geerlings trofee,
1 Bart van Gerwen
2 dahliaver. Groen en keurig
3 dahliaver. Groen en keurig
 
Clubkampioen van Nederland:
 
De Jonge Stek Veldhoven


2018 : JUBILEUMJAAR ( 100 jr . bestaan)

Locatie: Global Garden

Hillegommerdijk 554

2136 KX Zwaanshoek


data: 7 t/m 9 september

opbouwdag 6 september

Dahlia is zomerbol van het jaar 2017


De dahlia is door iBulb uitgeroepen tot zomerbol van het jaar 2017. Dat betekent dat deze bol (die eigenlijk een knol is) in de uitingen van iBulb richting de consument extra aandacht krijgt. In de campagne wordt onder meer de variatie aan kleuren en soorten en de lange bloeiperiode onder de aandacht gebracht.


In de campagne richting consumenten worden tips en tricks gegeven over de teelt van dahlia’s. Tevens vermeldt iBulb allerlei wetenswaardigheden over deze bloemen.  

iBulb is het promotieorgaan voor de bloembollens​ector. Het doel is om via wereldwijde campagnes het gebruik van bloembollen, bolbloemen en bol-op-pot internationaal te stimuleren.JAARVERSLAG 2016

Van de NEDERLANDSE DAHLIA VERENIGING

Voorgelezen op de jaarvergadering d.d. 3 februari 2017

Thema: LET’S GO DUTCH

Na de vorige thema’s als –schommelingen- , verdriet en blijdschap- optimisme-, en ’t kumt goed dit keer eens iets Hollands al klinkt het zo niet.

Wereldwijd zijn we bezig om de eigen producten te stimuleren. Hoe je het ook wendt of keert de Dahlia is in ieder geval een product dat voor de teelt vooral op Nederland is gefocust. Er worden uiteraard wel dahlia’s geteeld in b.v. Polen, Frankrijk en Amerika om eens wat te noemen, doch onze gronden zijn nu eenmaal uitstekend geschikt voor de teelt van Dahlia’s.

We moeten m.i. niet afgaan om alleen maar eigen producten en eigen systemen te houden. We leven in een –open- wereld. Protectionisme zoals president Trump dat voorstelt lijkt mij geen goede zaak. Moeten we weer terug naar allerlei import en export beperkende regels? Dat bevordert de handel niet.

Complexiteit van alles is dat onze export het al moeilijk genoeg heeft om al onze producten aan de man te brengen.


In tegenstelling tot de laatste –zeg maar- 7 magere jaren van overschotten was de verrassing groot, dat er plots vele miljoenen dahliaknollen minder aangeboden werden. Statistieken zijn er niet meer dus de verbazing was enorm.

Gevolg daarvan is dat de export geen dahliaknol van welke grootte dan ook kan kopen omdat de schuren van de kwekers schoon leeg zijn. Zou dit een opmaat kunnen zijn voor wat betere prijzen voor ons product? Wie weet.


Op de wereldmarkt heeft Nederland zo’n slordige 85 miljard aan groenten, fruit, vlees en bloemen ge-exporteerd. Een stijging van 4.4 % De hoogste toename sinds 2011. Ziet de toekomst er wellicht toch weer wat rooskleuriger uit?.

We moeten echter niet gelijk in jubelstemming uitbarsten want de wereld staat nog steeds in brand. Conflicten worden alleen maar groter en de oorlogen zijn nog steeds niet van de baan. Helaas. Vele miljoenen mensen leven daardoor nog in armoede en daar moeten we toch wel even bij stil staan. Conflicten tussen grootmachten als Amerika en Rusland, tussen Engeland en de Europese gemeenschap ( denk aan Brexit) tussen Engeland en Schotland ( Exit) om maar eens wat voorbeelden te noemen. Dit alles kan een storende werking hebben op de wereldmarkt. Maar we houden goede moed erin en we moeten ons optimisme maar eens niet in de kast laten zetten.

Uw N.D.V. heeft het afgelopen jaar de dahlia flink gepromoot. De eerste tentoonstelling was die begin augustus. Dat is vroeg in de tijd , doch een geweldige mooie enorme vaas met gemengde dahlia’s en een relatief kleinere met ball dahlia’s gaven de bezoekers een geweldige indruk van wat een dahlia eigenlijk inhoudt. Ca 5000 bezoekers hebben deze vaas van dichtbij kunnen aanschouwen.

Een tweede bloemenshow was die te Naaldwijk Deze werd voor het eerst losgekoppeld van de feestweek in Naaldwijk. Superieure arrangementen werden door ca 20.000 personen bewonderd En de Dahlia was daarin ook een voorname medespeler.

Een eerste plaats was weggelegd voor een zeer fraaie vaas van de var. Mr. Frans, welke was ingezonden door Fa. v.d.Vlugt.

Resp. 2e en 3e werden de dahlia’s ‘Dikara Superb’ en ‘Citizin’ ingezonden door resp. H.A.v.Eeuwijk en J.P.Lindhout

Een zomerbloemententoonstelling die zijn weergave niet kent en waar de dahlia steevast een onderdeel van dient uit te maken.

En tenslotte De NK 2016 welke bij Koffie en Theetuin ‘Buitenlust” te Vught

werd gehouden i.s.m. de jubilerende Dahliavereniging Rosa van Lima die haar 60jarig bestaan vierde.

Mede door de grote inzet van de Hr. Pullens en zijn medewerkers als ook de grote medewerking van de eigenaar van Buitenlust , de Hr. Gerard van Run, was deze show weer perfect.

Uw bestuur heeft zich diep gebogen over het keuringssysteem en dat had tot gevolg dat dit op vele plaatsen aangepast was aan de wensen van de leden.

De pompon en ball dahlia’s werden nu ingedeeld in twee aparte klassen. Ook de cactus/sem-icactus en decoratieve dahlia’s werden nu gescheiden gehouden en ook het aantal bloemen per vaas werd aangepast.

Nieuw was de klasse Waterlelie. Hier werden 12 inzendingen getoond. En wie weet is dit een aanzet voor uitbreiding in deze populaire klasse.

Voor de klasse ‘overige’ was er nauwelijks belangstelling al kunnen we er niet omheen dat sommige leden aparte dahliabloemen in hun tuin hebben

Wat m.i. een enorme aanwinst is waren de klasse H en P respectievelijk Grootbloemige dahlia’s met een doorsnede van 20cm of meer en de rubriek 3x3

3 varieteiten uit verschillende rubrieken. Het was een eerste aanzet doch de belangstelling voor beide catagorieen zal zeker groeien in de toekomst. Niet iedereen heeft tenslotte zomaar 20 of meer tentoonstellingsbloemen van 1 soort.

De bloemstukjes en bloemarrangementen blijven de aandacht vergen. Zo zal er in het vervolg beter worden gekeken wat de maximum maten zullen zijn en wellicht dat de bloemstukjes kunnen worden beoordeeld door een bloemist.

Technieken veranderen immers constant.

Dank ook aan Erik en Roy v.Gerwen voor de verwerking van de cijfers die de jury uitbracht.


Vandaag zal als agendapunt uw mening worden gevraagd over het vernieuwde systeem.

Al met al een geweldige promotie voor de Dahlia


Verder wil ik u nog melden dat de Lammerse Bokaal wederom gewonnen is door de Fa. Gebr. Verwer met de dahlia ‘Karma Amora’ Alhoewel dit min of meer een KAVB aangelegenheid is wordt toch de Hr. G.H.Lammerse weer aan ons herinnerd.

En dan dit: Op 1 maart 1918 werd de NDV opgericht en dus wordt uw vereniging in 2018 100 jaar jong. Inmiddels hebben al enkele voorbesprekingen plaats gehad over b.v. de locatie. En wij mogen ons verheugen dat wij Global Garden te Zwaanshoek bereid hebben gevonden dit feest bij hen te mogen vieren. De Hr. M.Vester heeft zich voor de volle 100% bereid gevonden om een en ander luister bij te zetten. De tentoonstellingscommissie zal zich verder buigen over de te volgen strategieen.

Het is te hopen en mogelijk ook te verwachten dat dahliaverenigingen zoals b.v. Kampen , Zwolle, Heerde , Haastrecht en Schiedam om maar enkele te noemen

zich zullen bezinnen om toch weer eens mee te doen. Dit zou een grote stimulans zijn voor uw bestuur om op de ingeslagen weg door te gaan.

Het ledental van de vereniging is gelukkig niet verder gedaald We hebben enkele nieuwe leden mogen inschrijven zodat de neerwaartse spiraal is doorbroken.

De Dahliavaria is een mooi blad gebleken zeker nu veel in kleur wordt gezet.

Mevr. Elly Apswoude doet er alles aan om het blad mooi te houden en dat wil zij ook in de toekomst blijven doen.

Wij zijn de Dahliaver. ‘De Jonge Stek’ uit Veldhoven zeer erkentelijk dat zij het NK 2017 willen organiseren. Datum 24 augustus opbouw en show 25 t/m 27 augustus. De locatie zal Tuincentrum de Heikant in Veldhoven zijn. Laten we er met ons allen weer een feest van maken.

J.P.Lindhout

Tot slot:

BERMEN

Fietsend langs smalle en brede wegen,

Genietend van de kleuren en geuren,

Kijkend naar al die bloemenpracht,

Bewonder ik deze stukjes niemansland.

Waar achteloos vuil wordt gestort,

Papier, blik en plastic wordt gedumpt,

Daar lijkt de mens onbeschaafd,

Ja, zelfs de grootste vervuiler te zijn.

Onmiskenbaar zien wij onze welvaart

Gedrapeerd tussen al dat groen,

Dat in het voorjaar veelkleurig wordt,

En desondanks iets moois laat zien.


Lange halmen, ranke stengels,

Bloemen rood, geel, wit en blauw,

Verbergen alle ongerechtigheid

En betoveren mijn gevoel.


( van Peter van Heiningen)

LET’S GO DUTCH

LET’S GO DAHLIA DUTCH


Dit is de eerst prijs van het publiek 2016

Aangeboden aan de dahlia ver. De Pompon  zaterdag 17 september 2016
Winnaar van de zaailing

 

___________________________________________________________________________________________

  NK 2015
 NK 2015

Websitebeheer
Hr P.G.Smit
Email:  pietsmit17@gmail.com