Nieuws en Activiteiten

Statuten NDV in pdf formaat.
____________________________________________________

Bestuursmededelingen:


Alle correspondentie dient te worden gericht aan:

 Secretariaat: Hogeweg 73,  2201 AN te Noordwijk

Tel.nr: 0713615567  

E mail:  jplindhoutornata@gmail.com

   

Data N.K. Dahlia: 2018
 locatie Global Garden, Hillegommerdijk 554

  2136 KX Zwaanshoek

  do. 6 sept. opbouw/inzenddag

  vr. 7 t/m zo 9 sept. geopend van 09.00-17.00 uur.    

  za 8 september receptie 14.00-16.00 uur

 

Deze Jubileumshow zal anders van opzet zijn dan andere jaren.

Het aspect zal meer liggen op de show. Deze Jubileumshow 

zal anders van opzet zijn dan andere jaren.

Het Thema zal zijn World Wide (Wonderful) Dahlia’s

Er wordt alleen gespeeld voor :

De Beker voor de grootste bloem

 

BELANGRIJK

In verband met de wet op de privacy verzoeken wij u vriendelijk

Om per omgaande zich te melden of u wel of niet vermeld wilt worden of evt. voorzien van tekst of bv via een foto.Cor Geerlings trofee,
1 Bart van Gerwen
2 dahliaver. Groen en keurig
3 dahliaver. Groen en keurig
 
Clubkampioen van Nederland:
 
De Jonge Stek Veldhoven


Jaarverslag 2017

 

Voorgelezen op 2 februari 2018

O bloemen zijn zoo teeder-kleurge schijnen

En dorren reeds na korten stond

Maar wat zij zeggen met heur slanke lijnen

Klinkt als een echo van Gods eeuwgen mond,

En leert dat schoonheid steeds in stee van te verdwijnen,

Leeft voort in ’t menselijk hart als ’t levens Schoon verzwond

 ( fragment “Verzen”derde bundel van Willem Kloos

 

Geachte Aanwezigen,

Dit jaarverslag staat al min of meer in het teken van het 100 jr. bestaan van uw vereniging

Terwijl de sneeuwbuien neerdaalden kwamen op 18 februari 1918  de Hr. J.F.Ch. Dix, de Hr. D.Bruidegom , de Hr. H.Hornsveld en de Hr. A.P.Csizik, bijeen in Krasnapolsky te Amsterdam met  het doel te komen tot de oprichting van de Nederlandse Dahlia Vereniging.

Te samen met nog 36 andere personen.  

Door de toenemende belangstelling voor de Dahlia achten zij het wenselijk om de belangen van dahliakwekers en liefhebbers te behartigen. Met de vele prominente aanwezigen besloten zij toen tot de oprichting, welke zijn beslag kreeg op 1 maart  1918.

Doelstelling was de Dahlia op een hoger peil te brengen en meer in de belangstelling te krijgen, dit door middel van o.a. te houden tentoonstellingen en keuringen.

Nu , bijna 100 jaar verder zijn die doelstellingen nog steeds aktueel.

Als voorzitter werd op de eerste algemene vergadering  de Hr.E.Th Witte gekozen ,  de Hr. J.G.Ballego als secretaris-penningmeester en de Hr.  J.F.Ch.Dix , G.Wouters, H.Hornsveld, G.J.van Meeuwen, P.Majoor, F.van Velsen en E.H.Kruyff Lzn als bestuursleden. De Hr. D.Bruidegom trok zich terug ten gunste van een ander lid voor een betere vertegenwoordiging uit alle delen van het land.  De NDV bezat in de naoorlogse tijden ruim 500 leden!!  

De teelt en de handel  afgelopen jaar verliep voorspoedig. De omstandigheden waaronder werd geplant alsmede de vlotte oogstperiode zorgden voor een uitstekende opbrengst De knollen waren soms  wel aan de te grote kant voor het zakje. Maar beter iets te groot, dan dat we allemaal maat II oogsten.  Alle knollen werden wel verkocht en de belangstelling neemt weer toe, wellicht mede door het einde van de crisis-periode.

De totale export-waarde van de land-en tuinbouw nam toe en bedroeg ca 40 miljard Euro.

Het is daarom spijtig te moeten vernemen dat een groot postorderbedrijf juist nu heeft gemeld dat er surseance van betaling is aangevraagd. Hoe dat kon gebeuren is een raadsel. Juist in een tijd dat er weer meer lucht komt.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Verder was 2017 een succesvol jaar.

We hebben weer genoten van de vele inzendingen op de diverse bloemen en dahliashows.

Allereerst was die daar te Noordwijk, al vroeg in augustus, Ruim 10.000 bezoekers konden onze dahlia’s bewonderen. Ditmaal gestoken o.a. in een enorme grote bol die direct opviel bij

de entree. Het thema was sport. Vandaar die enorme bol. De Hr. Louis van Gaal had de eer

deze bloemenshow te openen.

De tweede grote Dahliashow was die van de NK Dahlia te Veldhoven. Mede door het groot enthousiasme en de enorme inzet van de leden van de Dahliaver. ‘De Jonge Stek’ was dit een waar feest. Vele lovende woorden over de organisatie waren dan ook niet van de lucht. Zij hebben zich enorm ingespannen. En alles verliep voorspoedig.   Er heerste een ontspannen sfeer en alle deelnemers konden hun inzendingen op tijd afgeven.

De jury had een heel moeilijke taak om alle vazen op de juiste waarde te schatten, doch na veel wikken en wegen en keuren kwamen zij eruit. Als twee hoofdwinnaars wil ik toch noemen de Hr. Henk Jansen uit Veldhoven en  de Tuinbouwvereniging  ‘Arcadia’uit Schijndel      Zij gingen ieder met twee bekers naar huis.

De Hr. H.Jansen had met de dahlia ‘Miss Blanche’ een werkelijk prachtige vaas ten tonele gevoerd en niet te vergeten was ook de vaas van de varieteit Ryecroft Zoe een waar spektatel.

Een werkelijk schitterend gezicht om deze  te aanschouwen.  Hulde.

Dank ook aan Roy en Eric van Gerwen die de geweldige taak op zich hadden genomen om alles via de pc goed te laten verlopen.

Als derde grote tentoonstelling was die te Naaldwijk. Deze grote Zomerbloemen -tentoonstelling ligt goed bij het publiek Bij de Dahliakeuringen ging de Fa. J.v.d.Linden & Zn met de dahlia Cafe au Lait  er met de eerste prijs aan de haal. Als mooie tweede en derde kwam de Fa. H.A,v,Eeuwijk uit Lisserbroek met resp ‘Jessica’en ‘Barbary Kestrel’uit de bus rollen. En bescheiden als ik ben kwam de inzending van ondergetekende met de dahlia ‘Ryecroft Jan’ als vierde uit de bus.

Ook op het eiland Mainau stonden weer vele nederlandse dahlia’s en het publiek koos met 1300 stemmen de dahlia ‘Pooh’ als winnaar Goed voor 7 % van de uitgebrachte stemmen

De inzender was H.A.v.Eeuwijk uit Lisserbroek

Als tweede werd  gekozen met 560 stemmen de dahlia ‘Engelharts Matador ‘  en als derde kwam met 520 stemmen de dahlia ‘Akita’ uit de bus rollen.

De NDV is qua ledenaantal gegroeid  met 11 personen, Slechts 2 leden hebben zich afgemeld, vooral wegens gezondsheidsproblemen

Helaas moesten wij afscheid nemen van  De Hr. C.P.J.Breed uit Noordwijkerhout en de Hr. W.Koeleveld uit Haarlem Beiden trouwe leden. De NDV had gehoopt dat zij het 100 jr bestaan van de vereniging zouden meemaken. Helaas. Wij wensen hun families veel  sterkte

Wat ook zeker niet onopgemerkt mag blijven is het volgende:

Dankzij de enorme inzet van de Hr. Frans Sturm zijn alle certificaten weer gemaakt en door de secretaris voorzien van gesealed jasje.  Dank hiervoor dus aan  Frans die hieraan veel werk heeft zitten.

Uw bestuur heeft 6 x vergaderd en ook de jubileumcommissie heeft niet stil gezeten.

Vele malen vergaderd over hoe en waar we het 100jr. bestaan van de NDV moesten vieren. Vele gedachten hebben zich de revue laten passeren.

Een ding is in ieder geval zeker Het thema is DAHLIA’S WORLD WIDE

Bovendien heeft de commissie besloten dat het jubileum gevierd moest worden middels een prachtige Dahlia- showpresentatie. De prijsvragen worden voor 1 jaar deels opgeschort.

 

Er wordt wel gestreden om de mooiste vaas van de tentoonstelling ( Prins Bernhard Beker) ongeacht het aantal bloemen. Verder voor de mooiste stand ( Cor Weijers Bokaal)

De wedstrijd om de grootste bloem, de kleinere bloemstukjes ( de Ornata Trofee) en om de Geerlings Trofee ( arrangementsprijs voor het grotere sierwerk.  

De commissie verwacht van haar leden en dahliaverenigingen dat zij allemaal mee gaan doen om dit feest een grootst aanzien te geven.

Iedere deelnemer kan zich manifesteren middels een eigen plaats en look op de show die in Zwaanshoek wordt gehouden  bij GLOBAL GARDEN

U zult op deze vergadering nader worden ingelicht.

 

Tot slot zoals u gewend bent:

 

Dahlia’s

 Soms denk ik aan mijn kinderjaren;

Toen ik met vader bloemen kocht

En hoe wij samen in de winkel

Het mooiste hebben opgezocht

 

Nog zie ik in de grijze vazen

De opgeboste bloemen staan,

Onwennig, stijf , bijna verlegen

Als ik , die er ben langs gegaan

 

Daar waaiert aan mijn voeten open,

Pronkend met groote Dahlia’s,

Een mozaiek van lijn en kleuren

In geel en wit, oranje en paars;

 

Bloemkronen, op hun stoere stengels,

Doorschoten met het frisch groen blad

Gelukkig in intens bewonderen

Wist ik, dat ik ’t gevonden had.

 ( van Barbara Kooy)

secr J.P.Lindhout


2018 : JUBILEUMJAAR ( 100 jr . bestaan)

Locatie: Global Garden

Hillegommerdijk 554

2136 KX Zwaanshoek


data: 7 t/m 9 september

opbouwdag 6 september

Dahlia is zomerbol van het jaar 2017


De dahlia is door iBulb uitgeroepen tot zomerbol van het jaar 2017. Dat betekent dat deze bol (die eigenlijk een knol is) in de uitingen van iBulb richting de consument extra aandacht krijgt. In de campagne wordt onder meer de variatie aan kleuren en soorten en de lange bloeiperiode onder de aandacht gebracht.


In de campagne richting consumenten worden tips en tricks gegeven over de teelt van dahlia’s. Tevens vermeldt iBulb allerlei wetenswaardigheden over deze bloemen.  

iBulb is het promotieorgaan voor de bloembollens​ector. Het doel is om via wereldwijde campagnes het gebruik van bloembollen, bolbloemen en bol-op-pot internationaal te stimuleren.
Dit is de eerst prijs van het publiek 2016

Aangeboden aan de dahlia ver. De Pompon  zaterdag 17 september 2016
Winnaar van de zaailing

 

___________________________________________________________________________________________

  NK 2015
 NK 2015

Websitebeheer
Hr P.G.Smit
Email:  pietsmit17@gmail.com