Evanjelický a.v. cirkevný zbor Necpaly

Vitajte na stránkach Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vierovyznania na Slovensku v Necpaloch!


Sledujte ECAV Necpaly na FACEBOOKU !!!
Provizórna verzia stránky. Za porozumenie ďakujeme.  (admin)

Naša stránka obsahuje informácie z histórie a súčasného života cirkevného zboru, zopár štatistických údajov o počte cirkevníkov, informácie o bohoslužobnom živote, rozpis Bohoslužieb a iných aktivít v zbore. Ďalšia sekcia je venovaná zborovému časopisu Šumenie líp. Neobišli sme ani spevokol dospelých, o ktorom na stránke informujeme slovom i obrazom.

Predstavujeme i náš detskomládežnícky spevokol Necpalské nezábudky s audio a videozáznamami z vystúpení.

Nevyhnutnou súčasťou stránky je fotogaléria, kde sú rôzne historické fotografie a fotodokumentácia z rôznych zborových slávností a akcií.

Samozrejmou je časť Kontakty so základnými informáciami „kto, kde, ako...“