Nebūk pigena!


Vertėjų solidarumo akcija 

Kreipiamės į visus laisvai samdomus vertėjus, dirbančius su vertimų biurais Lietuvoje

 

Visi matome, kad dėl aukštos infliacijos daugumos prekių ir paslaugų kainos Lietuvoje pasiekė europinį lygį. Sėkmingai besivystančiuose verslo sektoriuose atlyginimai per metus padidėja 15-20 %. Šiuo metu Lietuvoje vertimų rinkoje darbo tikrai netrūksta, tačiau vertėjams mokamas atlygis nekyla taip sparčiai kaip kitose verslo srityse.

Laisvai samdomi vertėjai neturi juos ginančios profesinės sąjungos, todėl jie neturi priemonių organizuotai reikalauti kelti jiems mokamą atlygį už darbą. Veikdami neorganizuotai, vertėjai susiduria su vertimų biurų nenoru kelti mokamą atlygį, nes biurai dėl tarpusavio konkurencijos yra suinteresuoti išlaikyti žemas vertimų kainas. Šia akcija norime paskatinti vertėjus imtis bendrų veiksmų pakelti vertėjams mokamą atlygį, kad vertėjų darbas nebūtų apmokamas daug mažiau nei kitų protinį darbą verslo sektoriuje dirbančių darbuotojų.

Vakarų Europos valstybėse laisvai samdomų vertėjų atlygis yra maždaug tarp 60 ir 120 Lt už puslapį. Lietuvoje vertėjų pragyvenimo išlaidos yra ne ką mažesnės, todėl mažiausias padorus atlygis turėtų sudaryti bent 30-40 Lt už puslapį (į rankas). Versdami 6-7 puslapius per dieną tokiu tarifu, vertėjai gautų vidutinį Lietuvos privačiame sektoriuje dirbančio kvalifikuoto specialisto atlyginimą – apie 4000 Lt (atmetus su darbo organizavimu susijusias išlaidas ir laiko sąnaudas).

Jei verčiate kokybiškai ir jums mokamas mažesnis atlygis į rankas nei 30 Lt/psl. (1 psl. = 1650 sp. ž. be tarpų), kviečiame dalyvauti akcijoje ir per artimiausius mėnesius kreiptis į savo biurą, prašant pakelti jums mokamą atlygį iki 30-40 Lt/psl. (į rankas), priklausomai nuo jūsų kvalifikacijos.

Jei biuras atlygio pakelti nesutiks, išsiųskite savo CV bent 2-3 kitiems biurams, siūlydami savo paslaugas už 30-40 Lt/psl. (į rankas). Šiuo metu vertėjų trūksta, todėl tikimės, kad susirasite geresnį darbdavį.

Taip pat prašome atsiųsti vertimų biurų, nesutinkančių mokėti laisvai samdomiems vertėjams bent 25 Lt/psl., pavadinimus el. adresu nebuk.pigena@gmail.com – juos paskelbsime „juodajame sąraše“ ir raginsime vertėjus su šiais biurais nebendradarbiauti.

Pasiūlymus ir komentarus dėl šios akcijos prašome rašyti moderuojamame diskusijų forume vertėjams http://groups.google.com/group/vertejams

Visa oficiali su šia akcija susijusi informacija skelbiama tinklalapyje: http://nebuk.pigena.googlepages.com/


Vertimų biurų „juodasis sąrašas“

Diskusijos ir pasiūlymai