Arquivos · Files

Temática (baixade na páxina para telecargar)
Artigos: Públicacións científicas miñas dispoñíbeis para telecargar (véxase tamén a sección "Artigos" para a lista compeleta, incl. publicacións dispoñibeis na rede)
Consecutiva: Textos utilizados nas aulas de interpretación consecutiva
Curso doutoramento: guía didáctica para o curso Política, Política Lingüística e Política da Tradución: Planificación e Ideoloxía dentro do programa de doutoramento Tradución & Paratradución (2004-2009)
CV: o meu currículo académico actualizado (versións completa e abreviada)
Programas: programas docentes oficiais completos (teoría e práctica) para as materias de 4º curso Técnicas de Interpretación consecutiva & Técnicas de Interpretación simultánea (inglés-galego)
Proxecto docente: presentado co motivo do concurso para a praza de profesor contratado doutor de interpretación simultánea e consecutiva (2008)
Simultánea
: Textos utilizados nas aulas de interpretación simultánea
Terra e Tempo: Artigos meus publicados no Terra e Tempo dixital

Contents (see below for downloads)
Artigos: Published research papers available for download (see also "Papers" section for a a complete list, incl. papers available on-line)
Consecutiva: Texts used in consecutive interpretation lessons
Curso doutoramento: student's guide to accompany the course Politics, Language Policy and Translation Policy: Planning and Ideology within the framework of the Translation & Paratranslation (2004-2009)
CV: full and short updated versions of my academic CV
Programas: complete officially approved theory and practice syllabi for the 4th year Degree courses in Simultaneous Interpreting & Consecutive Interpreting (English-Galizan)
Proxecto docente: course program presented as part of the tenure viva for the post of full-time lecturer in simultaneous and consecutive interpretation (2008)
Simultánea: Texts used in consecutive interpretation lessons
Terra e Tempo: Articles published by me in the on-line version of  Terra e Tempo
WebRep
Overall rating
 
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
View Download
Istor berr dazont ar galizeg: yezh ha politikerezh  3942k v. 2 Jun 2, 2010, 10:33 AM Neal Baxter
ċ

Download
A study of androcentrism in Galizan reference dictionaries  216k v. 3 Feb 10, 2010, 11:18 AM Neal Baxter
ċ

Download
"Não te falo como um irmão” ou a nec(ess)idade da tradução intralinguística: o caso do galego-português"  190k v. 3 Feb 10, 2010, 4:05 AM Neal Baxter
Ċ
View Download
A Preliminary Empirical Study of Androcentric Bias in the Galician Language Translation Sector, Galicia21 Journal of Contemporary Galician Studies [1-23], July/Xullo 2010 http://www.galicia21journal.org/B/pdf/galicia21_1_Neal_Baxter.pdf  165k v. 3 Aug 6, 2010, 1:38 AM Neal Baxter
ċ

Download
Phonetic Fidelity versus Semantic Relevance in Chinese Translation: Alternative Strategies for Handling Foreign Names in Harry Potter  297k v. 3 Feb 10, 2010, 9:13 AM Neal Baxter
ċ

Download
Translation as de facto language Planning within the Framework of Subordinated Languages: Status Planning Practice in Brittany  287k v. 2 Feb 10, 2010, 11:45 AM Neal Baxter
ċ

Download
The Influence of State Legislation and Dominant Languages in the Development of Non-discriminatory Language in Subordinated Languages: Welsh and Galizan Compared  233k v. 3 Feb 10, 2010, 9:11 AM Neal Baxter
ċ

Download
A influencia das linguas dominantes no desenvolvemento de políticas de linguaxe non-sexista en linguas subordinadas: análise do caso do galés  490k v. 3 Feb 10, 2010, 4:03 AM Neal Baxter
ċ

Download
A lexitimidade da adaptación como estratexia tradutiva  237k v. 2 Feb 10, 2010, 4:01 AM Neal Baxter
ċ

Download
Terminologia e ortografia do bretão moderno (ss. XVIII-XIX-XX)  215k v. 3 Feb 10, 2010, 12:08 PM Neal Baxter
ċ

Download
Problemas originados por uma focagem terminológica incoerente no contexto de autoritarismo prescritivista da planificação de córpus de uma língua não-normalizada: o caso da toponímia estrangeira no galego secessionista  371k v. 3 Feb 11, 2010, 5:14 AM Neal Baxter
Ċ
View Download
"Tradución e androcentrismo: Quen traduce que(n) e como na Galiza", in Mosquera Carregal, X.M. (ed.). 2010. VI Xornadas sobre Lingua e Usos. Lingua e Xénero [115-135], Universidade da Coruña: A Coruña   254k v. 3 Nov 14, 2010, 7:51 AM Neal Baxter
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
View Download
Entrevista ADHD (biliateral)  36k v. 6 Feb 9, 2010, 2:03 AM Neal Baxter
ĉ
View Download
ADHD (Directa)  31k v. 2 Jan 27, 2010, 10:38 AM Neal Baxter
ĉ
View Download
ADHD (Vocabulario)  43k v. 2 Jan 27, 2010, 10:38 AM Neal Baxter
ĉ
View Download
Terapias alternativas (directa)  33k v. 2 Feb 1, 2010, 12:00 AM Neal Baxter
ċ

Download
Entrevista con Nick Clegg  86k v. 2 Feb 8, 2011, 11:26 AM Neal Baxter
ċ

Download
Comentarios para acompañar a o texto de IC 'Pediculose'  102k v. 2 Feb 17, 2010, 9:15 AM Neal Baxter
ċ

Download
Comentarios para acompañar a o texto de IC 'Stolen Generations'  117k v. 2 Feb 17, 2010, 9:15 AM Neal Baxter
ĉ
View Download
Terapias alternativas (bilateral)  32k v. 2 Jan 31, 2010, 10:48 AM Neal Baxter
ĉ
View Download
Bilateral: Obama / Ghana  17k v. 2 May 27, 2010, 3:27 AM Neal Baxter
Ċ
View Download
Bilateral: Obama / Ghana  59k v. 2 May 27, 2010, 3:27 AM Neal Baxter
Ċ
View Download
U.N. Rapporteur on Human Rights in the Israeli-Occupied Territories of Palestine (bilateral)  131k v. 3 Mar 2, 2011, 2:50 AM Neal Baxter
ĉ
View Download
Jin Xing (bilateral)  37k v. 2 Feb 2, 2010, 8:03 AM Neal Baxter
ĉ
View Download
Vocabulario para o texto de IC (directa) sobre medicina alternativa (grazas a Carla Fernánez Martínez)  29k v. 3 Feb 23, 2010, 4:25 AM Neal Baxter
ċ

Download
Entrevista con Obama (economía)  89k v. 2 Feb 8, 2011, 11:26 AM Neal Baxter
ĉ
View Download
Pediculose (IC)  23k v. 2 Jan 27, 2010, 9:07 AM Neal Baxter
ĉ
View Download
Entrevista con Richard Dawkins (bilateral)  39k v. 2 Feb 3, 2010, 8:25 AM Neal Baxter
ĉ
View Download
Tatuaxes (directa)  32k v. 2 Feb 3, 2010, 11:18 PM Neal Baxter
ĉ
View Download
A xeración arrebatada  25k v. 2 Jan 27, 2010, 9:08 AM Neal Baxter
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Download
  243k v. 2 Jan 28, 2010, 8:37 AM Neal Baxter
ċ

Download
  114k v. 2 Jan 28, 2010, 8:37 AM Neal Baxter
ċ

Download
  287k v. 2 Jan 28, 2010, 8:37 AM Neal Baxter
ċ

Download
  6960k v. 2 Jan 28, 2010, 8:45 AM Neal Baxter
ć
View Download
  8068k v. 2 Jan 28, 2010, 8:45 AM Neal Baxter
ċ

Download
  134k v. 2 Jan 28, 2010, 8:45 AM Neal Baxter
ċ

Download
  42k v. 2 Jan 28, 2010, 8:45 AM Neal Baxter
ċ

Download
  172k v. 2 Jan 28, 2010, 8:45 AM Neal Baxter
ċ

Download
  147k v. 2 Jan 28, 2010, 8:45 AM Neal Baxter
ċ

Download
  106k v. 2 Jan 28, 2010, 8:45 AM Neal Baxter
ċ

Download
  183k v. 2 Jan 28, 2010, 8:45 AM Neal Baxter
ċ

Download
  112k v. 2 Jan 28, 2010, 8:45 AM Neal Baxter
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
View Download
Currículo académico abreviado 2009 (en galego)  110k v. 4 Feb 1, 2010, 3:58 AM Neal Baxter
ċ

Download
Currículo académico completo 2009 (en español)  189k v. 4 Feb 1, 2010, 3:58 AM Neal Baxter
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Download
Programa docente completo (2009-2010) Técnicas de Interpretación consecutiva inglés-galego (teoría e práctica)  50k v. 2 Jan 30, 2010, 1:17 PM Neal Baxter
ċ

Download
Programa docente completo (2009-2010) Técnicas de Interpretación simultánea inglés-galego (teoría e práctica)  54k v. 2 Jan 30, 2010, 1:17 PM Neal Baxter
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Download
Proxecto docente completo para a praza de contratado doutor (protexido con contraseña: contactar) / Complete teaching project for the post of contractual professor (password protect: please contact)  515k v. 3 Feb 5, 2011, 3:37 AM Neal Baxter
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
View Download
Tony Blair Being proud of Britain - A Modern Patriotism  30k v. 2 Jan 27, 2010, 12:28 PM Neal Baxter
ĉ
View Download
Blair on Law and Order  17k v. 2 Feb 1, 2010, 4:22 AM Neal Baxter
Ċ
View Download
Blair on law and order (pdf)  61k v. 2 Feb 1, 2010, 4:34 AM Neal Baxter
ĉ
View Download
Discurso do reitor (cloze)  27k v. 2 Jan 27, 2010, 10:36 AM Neal Baxter
ĉ
View Download
Gerry Adams Easter address  17k v. 2 Feb 1, 2010, 5:01 AM Neal Baxter
Ċ
View Download
Gerry Adams Easter address (pdf)  69k v. 2 Feb 1, 2010, 5:01 AM Neal Baxter
ċ

View Download
Gordon Brown's speech to US Congress  35k v. 3 May 18, 2010, 6:27 AM Neal Baxter
Ċ
View Download
Gordon Brown's speech to US Congress  71k v. 3 May 18, 2010, 6:27 AM Neal Baxter
ĉ
View Download
Hillary Clinton, National Library of Estonia (Tallinn)  41k v. 2 Jan 29, 2010, 4:28 AM Neal Baxter
ĉ
View Download
Hilary Clinton in Beijing  42k v. 2 Jan 27, 2010, 10:45 AM Neal Baxter
ċ

Download
Comentarios para acompañar a tradución á vista do texto de IS 'Discurso de abertura do curso'   115k v. 2 Feb 17, 2010, 4:30 AM Neal Baxter
ċ

Download
Comentarios para acompañar a tradución á vista do texto de IS 'Agit professionals'   105k v. 2 Feb 17, 2010, 4:30 AM Neal Baxter
ċ

Download
Comentarios para acompañar a tradución á vista do texto de IS 'Taking to the veil'   115k v. 2 Feb 17, 2010, 4:30 AM Neal Baxter
ċ

Download
Comentarios para acompañar a tradución á vista do texto de IS 'Hillary Clinton en Beijing'   116k v. 2 Feb 17, 2010, 4:30 AM Neal Baxter
ĉ
View Download
Obama in Prague  22k v. 2 Feb 1, 2010, 4:22 AM Neal Baxter
Ċ
View Download
Obama in Prague (pdf)  59k v. 2 Feb 1, 2010, 4:34 AM Neal Baxter
ĉ
View Download
Obama speech to the Turkish Parliament  21k v. 2 Feb 1, 2010, 4:26 AM Neal Baxter
Ċ
View Download
Obama in Turkey (pdf)  77k v. 2 Feb 1, 2010, 4:34 AM Neal Baxter
ĉ
View Download
Speech by Nelson Mandela at the funeral of Oliver Tambo  15k v. 2 Feb 1, 2010, 4:28 AM Neal Baxter
Ċ
View Download
Speech by Nelson Mandela (pdf)  32k v. 2 Feb 1, 2010, 4:34 AM Neal Baxter
ĉ
View Download
Taking to the veil  28k v. 2 Jan 27, 2010, 9:11 AM Neal Baxter
ĉ
View Download
Agit professionals  27k v. 2 Jan 27, 2010, 9:11 AM Neal Baxter
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
View Download
Caderno: A visita do Papa ao Reino Unido (outubro 2010) http://www.terraetempo.com/media/documentos/Caderno_11_Visita_do_papa_a_reino_unido.pdf  2435k v. 4 Oct 27, 2010, 3:50 AM Neal Baxter
Ċ
View Download
Eleccións no Reino Unido o 6 de maio: todo muda, todo segue igual  138k v. 3 May 3, 2010, 11:48 PM Neal Baxter
Ċ
View Download
E despois do “Decretazo”, que?. O Decretazo afecta a toda a poboación escolar, converténdose nunha cuestión que, á súa vez, atinxe á sociedade galega no seu conxunto  167k v. 3 May 1, 2010, 8:06 AM Neal Baxter
Ċ
View Download
Contar co galego http://www.terraetempo.com/artigo.php?artigo=1536&seccion=13  123k v. 2 Sep 14, 2011, 11:17 AM Neal Baxter
Ċ
View Download
Pseudociencia e mistificación lingüística Terra e Tempo dixital: http://www.terraetempo.com/artigo.php?artigo=2428&seccion=13  240k v. 3 Jul 22, 2012, 4:26 AM Neal Baxter
Ċ
View Download
Habemus Ministrum Primarium (por fin…) Despois do prognóstico, o diagnóstico: derradeiras reflexións acerca dos resultados electorais no Reino Unido   175k v. 3 May 26, 2010, 11:41 PM Neal Baxter
Ċ
View Download
Reflexións sobre o discurso da utilidade do galego como "superlingua" internacional http://terraetempo.com/artigo.php?artigo=789&seccion=13  179k v. 3 Sep 16, 2010, 9:15 AM Neal Baxter
Ċ
View Download
As razóns do vexetarianismo http://www.terraetempo.com/artigo.php?artigo=1855&seccion=13  130k v. 2 Sep 14, 2011, 11:17 AM Neal Baxter
Ċ
View Download
Unidade si, mais non así http://www.terraetempo.com/artigo.php?artigo=2635&seccion=13  181k v. 2 Sep 26, 2012, 10:21 AM Neal Baxter
ċ

Download
Dismorfia lingüística http://www.terraetempo.com/artigo.php?artigo=1108&seccion=13  105k v. 2 Feb 9, 2011, 11:39 PM Neal Baxter
Ċ
View Download
Vamos de fronte! Terra e Tempo dixital, decembro 2011 http://www.terraetempo.com/artigo.php?artigo=2134&seccion=13  147k v. 3 Feb 17, 2012, 12:12 AM Neal Baxter
Ċ
View Download
Xogar coa miseria allea http://www.terraetempo.com/artigo.php?artigo=2851&seccion=13   200k v. 2 Jan 14, 2013, 9:12 AM Neal Baxter
Ċ
View Download
Recensións e confesións dun corrector (Nunca chove a gusto de todas e todos cando se reforma unha normativa oficial) http://terraetempo.com/artigo.php?artigo=88&seRecensións e confesións dun correctorccion=13#   102k v. 3 Apr 26, 2010, 3:31 AM Neal Baxter
ċ

Download
Es la leche: o bilingüismo que aí vén http://www.terraetempo.com/artigo.php?artigo=1351&seccion=5  111k v. 3 Feb 27, 2011, 11:49 PM Neal Baxter
Ċ
View Download
Quen vive sen loucura non é tan sabio como pensa, Terra e Tempo Dixital. Febreiro 2012 http://www.terraetempo.com/artigo.php?artigo=2297&seccion=13  153k v. 3 Mar 8, 2012, 11:38 PM Neal Baxter
Ċ
View Download
Falarmos da adopción sen sapas na lingua http://www.terraetempo.com/artigo.php?artigo=1629&seccion=13#  125k v. 2 Sep 14, 2011, 11:17 AM Neal Baxter
Ċ
View Download
Que conten ben, somos máis de cen! Os desinformativos e o fútbol na CRTVG Terra e Tempo dixital: http://www.terraetempo.com/artigo.php?artigo=2485&seccion=13  196k v. 3 Jul 22, 2012, 4:26 AM Neal Baxter
Ċ
View Download
A Reforma Universitaria Terra e Tempo dixital: http://www.terraetempo.com/artigo.php?artigo=2455&seccion=13   179k v. 3 Jul 22, 2012, 4:26 AM Neal Baxter
Ċ
View Download
Lembra que, co cupón da ONCE, a ilusión cómprese: Pequeno tratado de castrapo para principiantes (El castrapo: principales características lingüísticas del dialecto regional del noroeste de España) http://terraetempo.com/artigo.php?artigo=193&seccion=13  181k v. 3 Apr 26, 2010, 3:32 AM Neal Baxter
Ċ
View Download
De bandeiras, puños e outros símbolos nacional populares http://www.terraetempo.com/artigo.php?artigo=1456&seccion=13  194k v. 5 Sep 14, 2011, 11:17 AM Neal Baxter
Ċ
View Download
Somos pobos europeos con dereitos: o galego na UE Terra e Tempo Dixital: http://www.terraetempo.com/artigo.php?artigo=2361&seccion=13  184k v. 3 Jul 22, 2012, 4:26 AM Neal Baxter
ċ

Download
Recensión: Asasinato no Consello Nacional. Licenza para difamar? http://www.terraetempo.com/artigo.php?artigo=1067&seccion=13   96k v. 3 Feb 9, 2011, 11:39 PM Neal Baxter
ċ

Download
O falar non ten cancelas: a verdade si. De por que non todo é sempre opinábel http://www.terraetempo.com/artigo.php?artigo=2078&seccion=13  106k v. 3 Dec 12, 2011, 11:55 PM Neal Baxter
Ċ
View Download
Cara á homotopía? http://www.terraetempo.com/artigo.php?artigo=2799&seccion=13   200k v. 2 Jan 14, 2013, 9:12 AM Neal Baxter
Ċ
View Download
Ratzinger e a liberdade de expresión De como Carmiña a Vacaloura ten máis sentidiño que un Papa http://terraetempo.com/artigo.php?artigo=970&seccion=4  187k v. 3 Oct 28, 2010, 10:30 AM Neal Baxter
ċ

Download
Galego ou estranxeiro: entre ser e facer http://www.terraetempo.com/artigo.php?artigo=2008&seccion=13  111k v. 3 Dec 12, 2011, 11:55 PM Neal Baxter
Ċ
View Download
O opio do pobo http://www.terraetempo.com/artigo.php?artigo=2746&seccion=13   208k v. 2 Jan 14, 2013, 9:12 AM Neal Baxter
Ċ
View Download
De pastores chalados e outros monstros http://terraetempo.com/artigo.php?artigo=881&seccion=5  106k v. 3 Oct 3, 2010, 10:54 AM Neal Baxter
ċ

Download
Relativismo cultural? Non me toques o carallo! http://www.terraetempo.com/artigo.php?artigo=1924&seccion=13  113k v. 3 Dec 12, 2011, 11:55 PM Neal Baxter
Ċ
View Download
O circo céltico http://www.terraetempo.com/artigo.php?artigo=2685&seccion=13   232k v. 2 Jan 14, 2013, 9:12 AM Neal Baxter
ċ

Download
Tirar a razón pola borda: o escurantismo da inxerencia da relixión na vida pública e os seus perigos http://www.terraetempo.com/artigo.php?artigo=1255&seccion=5  129k v. 2 Feb 9, 2011, 11:39 PM Neal Baxter
Ċ
View Download
Linguaxe non-androcéntrica: propostas e propósitos Terra e tempo dixital, xaneiro 2012 http://www.terraetempo.com/artigo.php?artigo=2216&seccion=13  109k v. 3 Feb 17, 2012, 12:12 AM Neal Baxter
Ċ
View Download
Saudamos a AGAL no seu XXX aniversario http://www.terraetempo.com/artigo.php?artigo=1753&seccion=13  117k v. 2 Sep 14, 2011, 11:17 AM Neal Baxter
Ċ
View Download
Cartaces mal feitos: rectificar é de sabi@s http://www.terraetempo.com/artigo.php?artigo=2589&seccion=13  172k v. 2 Sep 26, 2012, 10:21 AM Neal Baxter
Ċ
View Download
O Imperio contraataca: A hexemonía da Igrexa ameazada (Terra e Tempo Dixital, 27 de xuño 2010 http://terraetempo.com/artigo.php?artigo=561&seccion=13)   219k v. 4 Jul 14, 2010, 7:38 AM Neal Baxter
Ċ
View Download
O que bilingüismo (non) quere dicir http://www.terraetempo.com/artigo.php?artigo=1709&seccion=13  132k v. 2 Sep 14, 2011, 11:17 AM Neal Baxter
Ċ
View Download
"La caridad no es cara": o mundo da solidariedade ao revés Terra e Tempo dixital: http://www.terraetempo.com/artigo.php?artigo=2534&seccion=5  190k v. 3 Jul 22, 2012, 4:26 AM Neal Baxter
Ċ
View Download
O galego na escola Ensino "popular" e "privado": conceptos irreconciliábeis. Ensino "universal" e "público": demandas irrenunciábeis http://terraetempo.com/artigo.php?artigo=682&seccion=5   128k v. 3 Jul 30, 2010, 1:46 AM Neal Baxter
Comments