... liên quan đến GIÁO DỤC TIỂU HỌC AN GIANG
[01][02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
[16][17][18][19][20][21][22] [23][24][25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

 Thứ hai (04/05/2015)
[1]
ndphithanh:
    - Trước hết, xin chúc mừng mọi người đã an toàn trong các ngày nghỉ.
    -Sau đó, xin lỗi mọi người vì đã không cập nhật vào ngày 02, 03/5/2015
    Lý dó: Trường A Núi Sập (Thoại Sơn) mời tham quan du lịch tại Hòn Rơm-Phan Thiết. Khi đi, ndphithanh chỉ mang theo máy tính bảng mà thao tác trên máy tính bảng còn lọng cọng nên đành để các bạn chờ.

[2] Mời các bạn tập thể dục trí não
  Chưa có bài giải          Chưa có bài giải           Chưa có bài giải
 
 
 
  
Lịch Google