... liên quan đến GIÁO DỤC TIỂU HỌC AN GIANG
[01][02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
[16][17][18][19][20][21][22] [23][24][25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

 Thứ tư (01/04/2015) 
[1]

    Tìm số tự nhiên lớn nhất có ba chữ số khác nhau, biết rằng số đó bằng tổng tất cả các số có hai chữ số khác nhau lập được từ ba chữ số của số đó.
[]
Bài giải do Hà Việt Chương cung cấp:
[]
manihong@  chia sẻ
ndphithanh:
    - Học sinh lớp 5 phải học thêm bao lâu để có cách giải như trên?
    - Phụ huynh học sinh lớp 5 có nên cho con tham gia trò chơi làm bại não nầy không?

[2]ttkphuong@ cung cấp danh sách Học sinh lớp 5 được đề nghị thi vòng toàn quốc


ndphithanh:
    Chúc mừng các em có thần kinh thép, chưa bị bại não.


 Thứ ba (31/03/2015) 
[1] Một bài toán do trường Nguyễn Văn Cưng giới thiệu:

    Tìm số tự nhiên lớn nhất có ba chữ số khác nhau, biết rằng số đó bằng tổng tất cả các số có hai chữ số khác nhau lập được từ ba chữ số của số đó.

Giải:
ndphithanh: Bạn Một giáo viên nằm chiêm bao thấy 1 số, bạn Hà Việt Chương nằm chiêm bao thấy 3 số.


[2] Danh bạ điện thoại Sở, Phòng, cơ sở trực thuộc Sở

 Thứ hai (30/03/2015) 
[] Một giáo viên giải toán do trường Nguyễn Văn Cưng giới thiệu:

    Tìm số tự nhiên lớn nhất có ba chữ số khác nhau, biết rằng số đó bằng tổng tất cả các số có hai chữ số khác nhau lập được từ ba chữ số của số đó.

Giải:
Tôi nằm chiêm bao thấy kết quả của bài toán đó là 132
vì 12 + 13 + 21 + 23 + 31 + 32 = 132

[]Bạn Hà Việt Chương sưu tầm, chia sẻ Đề Vòng 18.
Bạn nào quan tâm có thể tải tại Lớp 5-Violympic hoặc tại
tại đây


 Chưa có bài giải          Chưa có bài giải           Chưa có bài giải
 
 
 
  
Lịch Google