... liên quan đến GIÁO DỤC TIỂU HỌC AN GIANG
[01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
[16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

 Thứ  ba  (25/04/2017)
[]
 Thứ  hai  (24/04/2017)
[1]


[2]
 Thứ  bảy  (22/04/2017)
[1][2]
Dữ liệu EQMS
Máy chủ phục vụ Hệ thống thông tin EQMS đang gặp sự cố kĩ thuật. Do đó việc cập nhật mẫu biểu cho hệ thống EQMS theo Thông tư số: 22/2016/TT-BGDĐT cũng chưa hoàn thành được. Các đơn vị cần l
ưu giữ, bảo quản file số liệu, sẵn sàng chờ khi hệ thống EQMS khắc phục được sẽ có số liệu để cập nhật kịp thời. Thứ  sáu  (21/04/2017)
[1][2]


 Thứ  năm  (20/04/2017)
[1]

Tiếng Anh

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã xây dựng website sachmem.vn để hỗ trợ giáo viên và học sinh giảng dạy và học tập theo bộ SGK tiếng Anh phổ  thông hiện hành (từ lớp 3 - 12). Ngày 1/7/2016 website sachmem.vn chính thức mở cửa để phục vụ giáo viên và học sinh phổ thông trên toàn quốc. Hiện tại trên website sachmem.vn đã có đầy đủ Phần mềm sách giáo khoa điện tử tương tác môn tiếng Anh phổ thông từ lớp 3 - 12 (bao gồm sách giáo viên, sách bài tập, sách học sinh). 

Với mong muốn giúp nâng cao chất lượng dạy và học môn tiếng Anh phổ thông, NXBGDVN sẽ cấp mã số sử dụng toàn bộ thư viện Sách Mềm miễn phí cho các giáo viên tiếng Anh phổ thông từ năm học 2017 -  2018.

 [2]

 

1. Văn bản 51 được lưu trữ tại VĂN BẢN TW, bạn có thể vào đó để tải về.
2. Đồng phục giáo viên thể dục được mua sắm thông qua đấu thầu hàng năm.
 Thứ  tư  (19/04/2017)
[]
 Thứ  ba  (18/04/2017)
[]


 Thứ hai  (17/04/2017)
[]

Thứ bảy  (15/04/2017)
[]

Thứ sáu (14/04/2017)
[1]

Dự thảo

[2]


[3]
Thứ năm (13/04/2017)
[1][2]

[...1]
Thứ tư (12/04/2017)
[1][2]Thứ ba (11/04/2017)
[]


 

???


Lịch Google