... liên quan đến GIÁO DỤC TIỂU HỌC AN GIANG
[01][02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
[16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

 Thứ  năm (28/07/2016)
[1]

Tải tại VĂN BẢN TW hoặc tải tại đây.

[2]

[3]

....................


 Thứ  tư (27/07/2016)
[]

một giáo viên gửi thầy nguoiquantam2012:
Tôi chỉ biết VNEN qua tập huấn, chuyên đề nhưng cũng mạnh dạn trao đổi ý kiến.
- Thầy đã công nhận học sinh sẽ ra được đề tổng-hiệu?
- Thì nay rấn thêm một xíu nữa thì tôi nghĩ vẫn được. Thầy hãy cho học sinh mình làm thử: "Em hãy ra đề có tổng là một số nào đó, tỉ là 2/5".
+ Có em: tổng là 7 tỉ là 2/5;
+ Có em: tổng là 14 tỉ là 2/5;
+ Có em: tổng là 21 tỉ là 2/5;
+ ...
Hãy tin ở hoa hồng


 Thứ  ba (26/07/2016)
[]


[]


 Thứ  hai (25/07/2016)
[]

 
 
 

Lịch Google