... liên quan đến GIÁO DỤC TIỂU HỌC AN GIANG
[01][02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
[16][17][18][19][20][21][22] [23][24][25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

 Thứ ba (30/06/2015)

[1]

Không học chuyên ngành sư phạm có được làm giáo viên?

(Chinhphu.vn) - Sinh viên Trần Thị Kim Chi đang học năm thứ 3 một ngành ngoài sư phạm tại trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh. Sinh viên Chi được biết, vừa qua Bộ Giáo dục và Đào tạo có quyết định tạm dừng tổ chức bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho những người tốt nghiệp đại học muốn trở thành giáo viên THPT.

Sinh viên Chi hỏi, trường hợp sinh viên muốn trở thành giáo viên thì sinh viên có thể theo học một chứng chỉ nghiệp vụ nào khác không?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Ngày 27/3/2014 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 1090/QĐ-BGDĐT tạm dừng bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ Sư phạm cho những người tốt nghiệp đại học muốn trở thành giáo viên THPT, quyết định này không liên quan đến việc bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho các giáo viên trung cấp chuyên nghiệp, các giảng viên cao đẳng, đại học.

Người có bằng cử nhân ngoài ngành sư phạm muốn trở thành giáo viên tiểu học/trung học cơ sở/trung cấp chuyên nghiệp/giảng viên cao đẳng, đại học có thể lựa chọn một trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng sau đây phù hợp với nhu cầu, khả năng, điều kiện của mỗi người:

- Chương trình đào tạo trình độ đại học/cao đẳng sư phạm.

- Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trung cấp chuyên nghiệp (Thông tư số 10/2013/TT-BGDĐT ngày 28/3/2013).

- Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong các cơ sở giáo dục đại học (Thông tư số 12/2012/TT-BGDĐT ngày 12/4/2012).

- Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên dạy Tiếng Anh ở cấp Tiểu học (Quyết định số 6042/QĐ-BGDĐT ngày 29/11/2011).

Ngoài ra, để có thể trở thành giáo viên, giảng viên, sinh viên Trần Thị Kim Chi cần phải qua thi/xét tuyển dụng đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và yêu cầu của cơ sở giáo dục.

Chinhphu.vn

  Thứ hai (29/06/2015) 

[1]
Toán MYTS


Mời các bạn giải:                                                                                                


                                                                                                                      Mời giải   

[2]

Nghỉ việc vì lý do cá nhân có được hưởng theo tinh giản biên chế?

Chinhphu.vn) - Theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ, những trường hợp vì lý do cá nhân muốn nghỉ việc không được giải quyết hưởng chế độ, chính sách tinh giản biên chế tại Nghị định 108/2014/NĐ-CP.

Ông Nguyễn Văn Tần là kỹ sư xây dựng, công tác tại Ban Quản lý di tích huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai được 23 năm, hiện 44 tuổi. Do cơ quan bố trí việc làm không phù hợp chuyên ngành đào tạo nên ông Tần đã làm đơn xin nghỉ theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP. Ông Tần đề nghị hướng dẫn các thủ tục để được hưởng chế độ.

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Việc triển khai thực hiện tinh giản biên chế phải bảo đảm tiến hành theo đúng trình tự quy định tại Điều 14 Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế. Bên cạnh đó, việc xác định các trường hợp tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định 108/2014/NĐ-CP đối với Ban Quản lý di tích huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai.

Nghị định 108/2014/NĐ-CP không giải quyết cho các trường hợp vì lý do cá nhân muốn nghỉ việc để hưởng chế độ, chính sách tinh giản biên chế.

Chinhphu.vn

[] Bạn cần lưu ý:

* Toán tìm kiến tài năng Toán học sinh lớp 5 được lưu trữ tại MYTS Chưa có bài giải          Chưa có bài giải           Chưa có bài giải
 
 
 
 
Lịch Google