... liên quan đến GIÁO DỤC TIỂU HỌC AN GIANG
[01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
[16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

Thứ tư (28/06/2017)
[]


Thứ ba (27/06/2017)
[1]

..............


[2]Viết từ điện thoại: Xin lỗi
Thứ bảy (24/06/2017)
[]


3. Hỏi:
    Tại sao Tổng phụ trách Đội trường Hạng I không được giảm tiết ở theo Điều 9 Thông tư 28?

Đáp: Bộ không giải thích lý do nhưng có thể hiểu chức danh nào chỉ dạy 2 tiết/tuần, chỉ dạy 4 tiết/tuần sẽ không được giảm định mức theo Điều 9.

Thứ sáu (23/06/2017)
[]

Hai câu hỏi về giảm định mức mà gần đây thực hiện có sai sót

1. Hỏi:
    Gần đây, một Sở Giáo dục và Đào tạo đã hướng dẫn cho hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, Tổng phụ trách Đội trường hạng II, hạng III được giảm định mức ở Điều 9 TT28. Đúng hay sai?
Đáp: Sai.
Công văn số 6120/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 24/9/2010 của Bộ GDĐT đã ghi rõ:

"Các Điều 8, Điều 9 không áp dụng đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường phổ thông, giáo viên làm Tổng phụ trách Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trường hạng I."

2. Hỏi:
    Một giáo viên được giảm định mức Tổ trưởng chuyên môn 3 tiết lại được giảm Tổ trưởng Công đoàn 2 tiết. Đúng hay sai?
Đáp: Đúng
Công văn số 6120/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 24/9/2010 của Bộ GDĐT đã ghi rõ:

"Quy định tại khoản 5 Điều 9 chỉ áp dụng cho các khoản 1, 2, 3 và khoản 4, không áp dụng đối với Điều 8."


    Khoản 5 Diều 9 là:

5. Để đảm bảo chất lượng giảng dạy và chất lượng công tác, mỗi giáo viên không làm kiêm nhiệm quá 2 chức vụ và được hưởng chế độ giảm định mức tiết dạy của chức vụ có số tiết giảm cao nhất.

Thứ năm (22/06/2017)
[]


Bảng tóm tắt giảm định mức của giáo viên


Thứ tư (21/06/2017)
[1]

Cám ơn bạn Lê Văn Hoàng đã chia sẻ thông tin 
    1. Khổ
    2. Thông tư 28 thực hiện còn sai sót
    3. Nay lại thêm 15, hy vọng hết sai
   [2]
Cùng đọc và hiểu thông tư 15

Trước hết, cần hiểu về Thông tư 28
Điều 8: giáo viên có thể vừa giảm 3 tiết chủ nhiệm vừa giảm 3 tiết tổ trưởng chuyên môn. Trong Điều 8 không có mục nào khống chế kiêm nhiệm nhiều chức.
Điều 9: Không được kiêm nhiệm quá 2 chức. Nếu có kiêm nhiệm 2 chức thì cũng chỉ hưởng một chức cao nhất. Khống chế nầy chỉ áp dụng trong Điều 9, không áp dụng ở các điều khác


Qua bảng trên cho thấy:
Tất cả hiệu trưởng, phó hiệu trưởng không được hưởng lợi ở Điều 9, không được qui đổi số tiết dự giờ thành số tiết giảng dạy

Qua bảng trên cho thấy:
Có thêm Tổ phó chuyên môn được giảm 1 tiết/tuần


Qua bảng trên cho thấy:
- Chỉ có giáo viên mới được hưởng lợi ở Điều 9
- Để dễ hiểu, ta lấy các chức danh bên công đoàn (TT 08) viết thêm vào đây.
- Có làm nhiều chức thì cũng chỉ được hưởng 1 chức

Ngày mai: Những ví dụ cụ thểTải TT15 tại VĂN BẢN TW hoặc tải tại đây


Lịch Google