... liên quan đến GIÁO DỤC TIỂU HỌC AN GIANG
[01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
                                [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

Thứ  năm  (24/05/2018)  
[1]

[2]

 
 ndphithanh:
1. Quyết định đã gửi qua email.
2. GVDG tỉnh và SKKN huyện không liên quan đến Bằng khen Bộ. Có GVDG tỉnh, có SKKN tỉnh cũng không đương nhiên có Bằng khen Bộ.

 
Thứ  tư  (23/05/2018)  
[]

Thứ  ba  (22/05/2018)  
[1]
...

............


[2]
.......


 Thứ  hai  (21/05/2018)  
[1][2]


 Thứ  bảy  (19/05/2018)  
[]


 Thứ  sáu  (18/05/2018)  
[]

Kính chào Thầy, đầu thư em chúc thầy dồi dào sức khỏe, tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp giáo dục nước nhà!
Xin Thầy và quý đồng nghiệp là BGH, là GV cho tôi lời khuyên vấn đề như sau:
1/ Ở trường tiểu học khi đến kỳ thi kiểm tra học kỳ II thì có giám sát là giáo viên của trường THCS trong xã được phân công về giám sát lớp 5 ở trường tiểu học coi thi và chấm thi. Đề thì do tổ khối 5 soạn và gửi lên BGH duyệt. Nhưng khi thi và chấm thi thì bị giám sát nói là đề khó, đề dễ. Vậy đây có đúng thẩm quyền phát ngôn của giám sát không?
2/Giám sát của trường THCS đến trường tiểu học giám sát GV lớp 5 coi thi và chấm thi có những nhiệm vụ gì?
3/ Khi đi tập huấn làm đề thi thì báo cáo viên chỉ hướng dẫn làm đề có phân hóa đối tường học sinh và có tổ chức nhóm tập huấn làm đề thử tại hội trường, có chất vấn về phân hóa, thảo luận cũng nhiều nhưng bảng mã Ma trận đề gì đó GV đâu có tập làm. Nhưng giám sát lại đòi bảng Ma trận gì đó làm sao GV biết. Cũng không thấy quy định phải làm bảng Ma trận khi ra đề thi. Chỉ làm đề thi có phân hóa đối tượng học sinh và có đủ đáp án chấm. Giờ hỏi bảng Ma trận gì đó là sao? bảng đó có giúp học sinh học tiến bộ lên không? Sinh viên đại học sư phàm Toán có làm được bảng này không? Tôi hỏi mấy anh dạy toán cấp 3 (THPT) ảnh cũng trả lời sao mà khó hiểu quá. Xưa tôi học cấp 3 chỉ nghe mấy thầy nói thoáng qua thôi chưa không có cho bài tập giờ thì coi như bí.
Rất mong thầy và quý đồng nghiệp cho tôi lời khuyên! Tôi ở Châu Phú.

 

 
 ndphithanh:
1. Về nghiệm thu, bàn giao học sinh, Bộ có qui định:
Đối với học sinh lớp 5: tổ chuyên môn ra đề kiểm tra định kì cuối năm học cho cả khối; tổ chức coi, chấm bài kiểm tra có sự tham gia của giáo viên trường trung học cơ sở trên cùng địa bàn; giáo viên chủ nhiệm hoàn thiện hồ sơ đánh giá học sinh, bàn giao cho nhà trường.
Phần còn lại là do sự tổ chức, điều hành hay dỡ của từng Phòng Giáo dục-ĐT
2. Nhiệm vụ của giám sát thói thường là giám sát việc làm đúng sai của người lớn, trẻ nhỏ tham gia kiển tra.
3. Bộ qui định các mức độ của đề kiểm tra:

- Mức 1: nhận biết, nhắc lại được kiến thức, kĩ năng đã học;

- Mức 2: hiểu kiến thức, kĩ năng đã học, trình bày, giải thích được kiến thức theo cách hiểu của cá nhân;

- Mức 3: biết vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết những vấn đề quen thuộc, tương tự trong học tập, cuộc sống;

- Mức 4: vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết vấn đề mới hoặc đưa ra những phản hồi hợp lý trong học tập, cuộc sống một cách linh hoạt;

Còn ma trận đề là do các lớp tập huấn đặt ra để giúp giáo viên ra đề theo các mức độ. Thời gian tập huấn không nhiều nên nhiều người không thể nắm kỹ về nó.
Về khó dễ của đề thì người kiểm tra, giám sát có đủ bản lĩnh để đọc và cảm nhận được và nếu giỏi thì có thể làm ngược là từ đề vẽ ra ma trận.


 

 Thứ  năm  (17/05/2018)  
[]

 Kính chào Thầy, đầu thư em chúc thầy dồi dào sức khỏe, tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp giáo dục nước nhà!

Xin Thầy và quý đồng nghiệp là BGH, là GV cho tôi lời khuyên vấn đề như sau:

1/ Ở trường tiểu học khi đến kỳ thi kiểm tra học kỳ II thì có giám sát là giáo viên của trường THCS trong xã được phân công về giám sát lớp 5 ở trường tiểu học coi thi và chấm thi. Đề thì do tổ khối 5 soạn và gửi lên BGH duyệt. Nhưng khi thi và chấm thi thì bị giám sát nói là đề khó, đề dễ. Vậy đây có đúng thẩm quyền phát ngôn của giám sát không?

2/Giám sát của trường THCS đến trường tiểu học giám sát GV lớp 5 coi thi và chấm thi có những nhiệm vụ gì?

3/ Khi đi tập huấn làm đề thi thì báo cáo viên chỉ hướng dẫn làm đề có phân hóa đối tường học sinh và có tổ chức nhóm tập huấn làm đề thử tại hội trường, có chất vấn về phân hóa, thảo luận cũng nhiều nhưng bảng mã Ma trận đề gì đó GV đâu có tập làm. Nhưng giám sát lại đòi bảng Ma trận gì đó làm sao GV biết. Cũng không thấy quy định phải làm bảng Ma trận khi ra đề thi. Chỉ làm đề thi có phân hóa đối tượng học sinh và có đủ đáp án chấm. Giờ hỏi bảng Ma trận gì đó là sao? bảng đó có giúp học sinh học tiến bộ lên không? Sinh viên đại học sư phàm Toán có làm được bảng này không? Tôi hỏi mấy anh dạy toán cấp 3 (THPT) ảnh cũng trả lời sao mà khó hiểu quá. Xưa tôi học cấp 3 chỉ nghe mấy thầy nói thoáng qua thôi chưa không có cho bài tập giờ thì coi như bí.

Rất mong thầy và quý đồng nghiệp cho tôi lời khuyên! Tôi ở Châu Phú.

  


Xin lỗi Thứ  ba  (15/05/2018)  
[]

 Thứ  hai  (14/05/2018)  
[]


 Thứ  bảy  (12/05/2018)  
[1][2]Thứ  sáu  (11/05/2018)  
[]

 Thứ  năm  (10/05/2018)  
[1][2]

[3]
 Thứ  tư (09/05/2018)  
[]


 Thứ ba (08/05/2018)  
[]

 Thứ hai (07/05/2018)  
[]

Thứ bảy (05/05/2018)
[]

 Thứ sáu (04/05/2018)
[]


 Tiền lương phải là thu nhập chính

Đề án nhằm xây dựng chế độ tiền lương mới thực hiện từ năm 2021, gắn với lộ trình cải cách hành chính, tinh giản biên chế; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập. Xác định mức tiền lương thấp nhất của khu vực công (là mức tiền lương của người làm công việc yêu cầu trình độ đào tạo trung cấp) từ năm 2021 bảo đảm không thấp hơn mức lương thấp nhất của khu vực doanh nghiệp.

Để bảo đảm đời sống cho người lao động và gia đình, đề án cải cách chính sách tiền lương nêu rõ quan điểm: “Tiền lương phải là thu nhập chính”. Theo đó, trong khu vực công, Nhà nước trả lương cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo, phù hợp với nguồn lực của Nhà nước, bảo đảm tương quan hợp lý với tiền lương trên thị trường lao động.

Đề án chỉ rõ trong khu vực công, những công việc thừa hành, phục vụ (yêu cầu trình độ dưới trung cấp) thực hiện thống nhất chế độ hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động (hoặc hợp đồng cung cấp dịch vụ), không áp dụng bảng lương công chức, viên chức.

Theo đề án này, thang, bảng lương hiện hành sẽ được bãi bỏ để ban hành hệ thống bảng lương mới (quy định bằng số tiền tuyệt đối, thay cho việc quy định hệ số lương nhân với mức lương cơ sở) theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo. Nội dung cải cách này được thực hiện trên sở điều chỉnh tăng mức lương thấp nhất, mở rộng quan hệ tiền lương tiệm cận với khu vực thị trường.

Theo đó, đề án cải cách chính sách tiền lương đưa ra thiết kế cơ cấu tiền lương và tiền thưởng mới gồm: Mức lương cơ bản chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương; các khoản phụ cấp chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương; tiền thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ lương.

Ngoài ra, sẽ có hệ thống bảng lương mới được quy định bằng số tiền tuyệt đối thay cho việc quy định hệ số lương nhân với mức lương cơ sở theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo trên sở điều chỉnh tăng mức lương thấp nhất và mở rộng quan hệ tiền lương tiệm cận với khu vực thị trường.

Cụ thể, sẽ có 1 bảng lương chức vụ áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo (bầu cử và bổ nhiệm) trong hệ thống chính trị từ TƯ đến cấp xã. Một bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo.

Ba bảng lương đối với lực lượng vũ trang, gồm bảng lương cho sĩ quan quân đội, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ công an (theo chức vụ, chức danh và cấp bậc quân hàm/cấp hàm); bảng lương cho quân nhân chuyên nghiệp, chuyên môn kỹ thuật công an và bảng lương cho công nhân quốc phòng, công nhân công an.

Đối với những công việc thừa hành, phục vụ (yêu cầu trình độ dưới trung cấp), Ban chỉ đạo Đề án đề xuất thực hiện thống nhất chế độ hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động (hoặc hợp đồng cung cấp dịch vụ), không áp dụng bảng lương công chức, viên chức.

Doanh nghiệp được tự quyết định lương

Việc cải cách cũng hướng đến sắp xếp lại các chế độ phụ cấp hiện hành, bảo đảm tổng quỹ phụ cấp chiếm tối đa 30% trong tổng quỹ lương. Theo đó, nNgười đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị được sử dụng quỹ tiền lương và kinh phí chi thường xuyên được giao hằng năm để thuê chuyên gia, nhà khoa học, tài năng đặc biệt. Một số tỉnh, thành phố ở vùng động lực được mở rộng thí điểm cơ chế áp dụng chi thu nhập bình quân tăng thêm không quá 0,8 lần.

Đề án cũng nêu rõ việc thực hiện khoán quỹ lương cho các cơ quan, đơn vị; bãi bỏ hệ số tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức thuộc các cơ quan đang thực hiện cơ chế tài chính đặc thù khi thực hiện bảng lương mới.

Đối với khu vực doanh nghiệp, đề án nêu định hướng tiếp tục hoàn thiện chính sách về tiền lương tối thiểu vùng; bổ sung quy định mức lương tối thiểu vùng theo giờ; kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Hội đồng tiền lương quốc gia.

Doanh nghiệp (kể cả doanh nghiệp 100% vốn nhà nước) được tự chủ quyết định chính sách tiền lương (trong đó có thang, bảng lương, định mức lao động) và trả lương phù hợp với tổ chức sản xuất, tổ chức lao động, khả năng của doanh nghiệp.

Theo Đề án, tiền lương của người đại diện vốn nhà nước với tiền lương của Ban điều hành trong doanh nghiệp sẽ được tách bạch; thực hiện nguyên tắc ai thuê, bổ nhiệm thì người đó đánh giá và trả lương; từng bước tiến tới thuê Hội đồng thành viên độc lập và trả lương cho Hội đồng thành viên, kiểm soát viên từ lợi nhuận sau thuế.

Để thực hiện nội dung cải cách trên, Đề án nêu giải pháp hoàn thiện xây dựng hệ thống vị trí việc làm để có cơ sở trả lương theo chức vụ, chức danh và vị trí việc làm.

Hằng năm, ưu tiên dành khoảng 50% tăng thu dự toán và 70% tăng thu thực hiện của ngân sách địa phương, khoảng 40% tăng thu ngân sách trung ương cho cải cách tiền lương. Nguồn cải cách tiền lương còn dư sau khi điều chỉnh mức lương cơ sở hằng năm, phải tiếp tục sử dụng để thực hiện cải cách tiền lương sau năm 2020.

Theo Vân Du/Báo Diễn đàn Doanh nghiệp

 

 Thứ năm (03/05/2018)
[]

Theo Giám đốc Sở GDĐT An Giang: Thứ tư (02/05/2018)
[1]

 

Theo phản ánh ánh của ông Duy, tại Khoản 3, Điều 18 Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT có nêu: "Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo (đối với trường THCS và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS), Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (đối với trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THPT) ra quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng đối với trường công lập, công nhận Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng đối với trường tư thục sau khi thực hiện các quy trình bổ nhiệm cán bộ theo quy định hiện hành của Nhà nước. Nếu nhà trường đã có Hội đồng trường, quy trình bổ nhiệm hoặc công nhận Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng được thực hiện trên cơ sở giới thiệu của Hội đồng trường".

Tại Điểm b, Khoản 1, Điều 8 Thông tư liên tịch số 11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV quy định, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo "tham gia phối hợp với Trưởng Phòng Nội vụ thực hiện quy trình, trình Chủ tịch UBND cấp huyện: Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, luân chuyển, cách chức, giáng chức đối với người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu, công nhận, không công nhận hội đồng trường các cơ sở giáo dục trực thuộc UBND cấp huyện; quyết định công nhận, không công nhận Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục ngoài công lập thuộc thẩm quyền quản lý Nhà nước của UBND cấp huyện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý tổ chức cán bộ của UBND cấp tỉnh".

Ông  Duy cho rằng 2 quy định trên là mâu thuẫn, chồng chéo, các địa phương hiểu khác nhau về vấn đề này.

Về mặt pháp lý, Thông tư liên tịch số 11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV không có nội dung điều chỉnh, thay thế trong điều khoản chuyển tiếp và hiệu lực thi hành liên quan đến Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT, cụ thể về nội dung bổ nhiệm Hiệu trưởng trường THCS, mặt khác hiện nay Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT vẫn còn hiệu lực, chưa bị thay thế nội dung nào.

Về mặt thẩm quyền phân cấp quản lý, Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT giao trực tiếp thẩm quyền bổ nhiệm Hiệu trưởng trường THCS cho Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo, không phải thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện, nên nói cách khác Chủ tịch UBND huyện không có thẩm quyền để phân cấp, phân công nhiệm vụ bổ nhiệm cho Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo, bởi đây là nhiệm vụ mặc định theo quy định pháp luật.

Từ những phân tích nêu trên, ông Duy hỏi, vậy, hiện nay việc bổ nhiệm Hiệu trưởng trường THCS công lập thuộc thẩm quyền của ai?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng, Đoàn luật sư Hà Nội trả lời vấn đề này như sau:

Ngày 28/3/2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/5/2011, hiện nay đang còn hiệu lực.

Khoản 3, Điều 18 Thông tư này quy định thẩm quyền bổ nhiệm hoặc công nhận Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường trung học như sau: Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo (đối với trường THCS và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS), Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (đối với trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THPT) ra quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng đối với trường công lập, công nhận Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng đối với trường tư thục sau khi thực hiện các quy trình bổ nhiệm cán bộ theo quy định hiện hành của Nhà nước. Nếu nhà trường đã có Hội đồng trường, quy trình bổ nhiệm hoặc công nhận Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng được thực hiện trên cơ sở giới thiệu của Hội đồng trường.

Ngày 29/5/2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư liên tịch số 11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV, hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/7/2015, hiện nay đang còn hiệu lực.

Tại ý thứ tư của Điểm b, Khoản 1, Điều 8 Thông tư liên tịch này quy định: Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo là người đứng đầu Phòng Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm trước UBND, Chủ tịch UBND cấp huyện và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và toàn bộ hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Cụ thể, tham gia phối hợp với Trưởng phòng Nội vụ thực hiện quy trình, trình Chủ tịch UBND cấp huyện: Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, luân chuyển, cách chức, giáng chức đối với người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu, công nhận, không công nhận hội đồng trường các cơ sở giáo dục trực thuộc UBND cấp huyện; quyết định công nhận, không công nhận hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng quản trị, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các cơ sở giáo dục ngoài công lập thuộc thẩm quyền quản lý Nhà nước của UBND cấp huyện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý tổ chức cán bộ của UBND cấp tỉnh.

Việc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật

Theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2016, hiện nay đang còn hiệu lực, thì việc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật được quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Điều 156 Luật này như sau:

- Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn.

- Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban hành có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của văn bản quy phạm pháp luật ban hành sau.

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 172 Luật này, Thông tư liên tịch giữa các bộ, cơ quan ngang bộ là văn bản quy phạm pháp luật được ban hành trước ngày Luật này có hiệu lực thì tiếp tục có hiệu lực cho đến khi có văn bản bãi bỏ hoặc bị thay thế bằng văn bản quy phạm pháp luật khác.

Vấn đề ông Nguyễn Duy hỏi về thẩm quyền bổ nhiệm Hiệu trưởng trường THCS, căn cứ quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Điều 156 và Khoản 2, Điều 172 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; áp dụng quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 8 Thông tư liên tịch số 11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 29/5/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ thì, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo tham gia phối hợp với Trưởng phòng Nội vụ thực hiện quy trình, trình Chủ tịch UBND cấp huyện ban hành quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, luân chuyển, cách chức, giáng chức đối với người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu, công nhận, không công nhận hội đồng trường các cơ sở giáo dục trực thuộc UBND cấp huyện (trong đó có việc quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng trường THCS). Theo đó, thẩm quyền quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng trường THCS là Chủ tịch UBND cấp huyện.

Việc này phù hợp với chức năng nhiệm vụ của Phòng Giáo dục và Đào tạo quy định tại Khoản 7, Điều 7 Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 5/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, theo đó Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, có nhiệm vụ tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về: Chương trình và nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.

          Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng, Đoàn luật sư Hà Nội

 [2]


Lịch Google