... liên quan đến GIÁO DỤC TIỂU HỌC AN GIANG
[01][02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
[16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

ndphithanh bận việc phải đi đến xã Tân Hải. thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận.
Chào tạm biệt, hẹn gặp lại.
Thứ  hai (24/10/2016)
[1]

[2]
Thứ  bảy (22/10/2016)
[]
Quyết định 66 đã thay thế Quyết định 177 từ năm 2008

Thứ  sáu (21/10/2016)
[]


Thứ  năm (20/10/2016)
[1]
1. Đã có qui định cơ sở cấp chứng chỉ A, B, C nhưng các nơi làm bát nháo. Có nơi:
+ Sở buộc phải có Sở GDĐT thanh tra, giám sát mới được
+ Chứng chỉ của trường đại học mình cấp mới được
+ Có chứng chỉ A thật thì phải học thật, tốn nhiều tiền. Không phải học nhiều, tốn ít tiền, vẫn có chứng chỉ A.
2. Thật giả khôn lường, nhìn những miếng giấy thì không thể phân biệt được thật giả.
3. Không phải văn bản ra cho vui mà VUI ở chỗ có chứng chỉ ngoại ngữ A, B, C cũng được mà không có cũng được. Mọi người an tâm là mình sẽ được phiên ngang sang chức danh nghề nghiệp.
4. Muốn thi lên hạng thì người có A, B, C và không có đều phải có ngoại ngữ 6 bậc như nhau.[2]

[3]
Hôm nay, 20 tháng 10, đó là ngày...Thứ  tư (19/10/2016)
[] *Viết sau khi có Công văn 1679/SGDĐT-TCCB ngày 12/09/2016 của Sở GDĐT An Giang
1. Đúng là chứng chỉ theo QĐ 177 mới được qui đổi, còn không thuộc QĐ 177 thì không được qui đổi. Nhưng tất cả chứng chỉ A, B, C trên "thị trường" hiện nay đều theo chương trình của QĐ 177.
2. Qui đổi cho vui chứ giáo viên có chứng chỉ ngoại ngữ (A, B, C) và giáo viên chưa có vẫn được Phòng Nội vụ bổ nhiệm hạng Chức danh nghề nghiệp.
3. Nếu có nhu cầu thăng hạng thì phải có đúng năng lực ngoại ngữ 6 bậc. Không tính chứng chỉ A, B, C
4. Các bạn nên học có đủ chuẩn về ngoại ngữ để phòng hờ sau nầy.

Thứ  ba (18/10/2016)
[1]

thiennguyen giải

havietchuong giải

Báo Vnexpress
Thứ  hai (17/10/2016)
[1]
Mưa chưa từng có. Mưa lớn, liên tục nguyên đêm, cho đến bây giờ là 5 giờ sáng.


[2]

Đã nhận được thư của các bạn: thiennguyen, havietchuong, hungphong.
 Lịch Google