... liên quan đến GIÁO DỤC TIỂU HỌC AN GIANG
[01][02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
[16][17][18][19][20][21][22] [23][24][25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

 Thứ ba (28/04/2015)
[1]
[2]
Lúc nầy, nhiều bạn làm thơ quá!
[ ]
[ ]
Một giáo viên:
..........


 Thứ hai (27/04/2015)
[1]
    Một giáo viên ở huyện Chợ mới nói: "Em có hệ số lương là 2,34, nhưng không được lương tăng thêm 8% vì đã có Phụ cấp ưu đãi 35%".
Tại sao thế?
    Một hiệu trưởng nói: "Nghe đồn hai bộ (Tài chính-Nội vụ) đã ký Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 108 về tinh giản biên chế, nhưng tìm không thấy".
Tuần trước, web Chính phủ có đưa thông tin nhưng sau đó đã gỡ xuống. Có lẽ chờ làm luôn với Nghị quyết của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế.

[2]


 Chưa có bài giải          Chưa có bài giải           Chưa có bài giải
 
 
 
  
Lịch Google