Spillefilm‎ > ‎

Musikal

Musikal er en filmsjanger som bruker sangnumre for å understreke følelsesmessige høydepunkter i historien, og for å drive fortellingen framover. Skuespillerne fremfører sangene som dialoger seg imellom, eller de kan henvende seg mer direkte til publikum. Sangene spiller nesten alltid en rolle i fortellingen. I en musikal er altså musikken en integrert del av selve handlingen, og kan ikke uten videre byttes ut med et annet musikkstykke.

Fra "The Wizard of Oz",1939. Her signaturscenen, der Judy Garland synger Somewhere Over the Rainbow.I norsk sammenheng er nok Bør Børson Jr., med Rolf Wesenlund i hovedrollen, en av musikalene som er mest gjennomarbeidet:


Her ser vi også et trekk, som ofte benyttes i musikaler, nemlig at sang og musikk ledsages av ulike former for dans. I "Bør Børson Jr." kan en riktignok stille spørsmål ved skuespillernes danseferdigheter.

"Moulin Rouge", regissert av Baz Luhrmann i 2001, er en langt mer moderne musikal. Her har de fått skikk på det meste, også dansingen. Dette er et interessant klipp, blant annet fordi det fullstendig transformerer en gammel poplåt, Roxanne med The Police. Filmen foregår så og si utelukkende om natten, og låner en rekke sjangertrekk fra film noir.
Grepet med å bruke kjente melodier og sangtekster er gjennomgående i denne filmen. Selv om tekstene er skrevet i mange forskjellige sammenhenger, fremstår de som en integrert del av filmens fortelling. 

Sist, men ikke minst, denne scenen er en lærebok i klippeteknikk. Her skal vi ta et lite sidesprang å se på ett lite, finurlig, klippeteknisk grep:

Paret danser i et totalbilde. I brøkdelen av et sekund klippes det til et nærbilde av mannens ansikt, i det han flytter blikket til siden. Kikker vi nøye etter skjønner vi at vi ser det hele fra motsatt side, og at mannen ser i motsatt retning av der kvinnen strekker ut hånden. Men fordi klippet er så kort, og så forskjellig fra totalbildet oppfatter vi det i farten som om mannen ser langs den utstrakte armen.


Undersider (1): Musikal -nynorsk
Comments