Zvládnete mezi dětmi probudit nadšení pro fyziku?

Přihlaste se do unikátního vzdělávacího projektu podporujícího kvalitní a atraktivní výuku

fyziky. Budete spolupracovat se skvělými učiteli na 2. stupni ZŠ jako asistenti při experimentech,

výuce a při laboratorních cvičeních.


Nadace Depositum Bonum poskytne prostředky a podporu pro realizaci smysluplné změny

ve výuce fyziky ve školách a pro rozvoj vašich dovedností.


• Rozvoj měkkých dovedností (umění prezentace, schopnost zaujmout, timemanagement aj.)

• Pedagogické know-how projektu Heuréka a dalších expertů

• Motivující finanční ohodnocení

• Zapojení se do komunity podobně aktivních lidí

• Průběžná a pravidelná podpora koučů a mentorů po dobu celého projektu

• Letní institut – čtyřdenní seznamovací kurz zaměřený na rozvoj měkkých dovedností

a metodické otázky fyziky, koná se v srpnu 2013

• Možnost vtisknout své vize do podoby projektu i výuky na samotných školách

Hledáme současné či budoucí studenty Mgr. či Ph.D. přírodovědných a technických oborů

• Časová náročnost cca 10h/týdně

• Pedagogické vzdělání není podmínkou


Projekt je připravován ve spolupráci se vzdělávací iniciativou Heuréka, Terra Klub o.p.s. , MŠMT a dalšími partnery.

"Moje pokusy vysvětlovat a učit byly mým nejlepším učitelem. Dovedly mě nejen k mnohem hlubšímu pochopení fyziky, ale i k prozkoumávání způsobů jak lidé přemýšlejí a chápou - a tedy jak je vést a pomáhat jim hledat jejich vlastní vnitřní motivaci." Ondráš Přibyla, kouč a zakladatel Úžasného divadla fyziky

Uzávěrka přihlášek je 23. května.

Máte zájem? Přihlaste se zde!