เสาเข็มไอ 18 - 40 / เสาเข็มสี่เหลี่ยม 18-40

เสาเข็มตอกด้วยปั้นจั่น เหมาะกับการสร้างบ้าน สร้างอาคาร พื้นที่โล่ง ไม่มีพื้นที่ค้างเคียง หรือหากมี จะต้องได้ระยะห่าง อย่างน้อย 10 เมตร ขึ้นไป
การผลิตเสาเข็มมี 2 สเปค คือ แบบธรรมดา และ มาตรฐานมอก 49. โดยสเปคเสาเข็มจะได้รับการระบุลงในแบบตามวิศวกรที่เขียนแบบให้กับลูกค้า
รายการผลิตสินค้า จะทำการผลิตอย่างน้อย 10-15 วัน เพื่อให้เสาเข็มได้อายุ เหมาะแก่การนำมาใช้งานอย่างได้มาตรฐาน