NCT จำหน่าย ลิฟต์โดยสาร ลิฟต์บรรทุก งานติดตั้ง เสาเข็มหกเหลี่ยม ไอ ปั้นจั่น

       เสาเข็มทุกชนิด                                      ลิฟต์โดยสาร ลิฟต์บรรทุก ลิฟต์อาหาร ติดตั้งอย่างเดียวก็รับ

  -บริการกดเสาเข็มแรงคน  
  -บริการตอกเสาเข็มปั้นจั่นราง ปั้นจั่นรถ
  -ทำเสาเข็มเจาะ ขนาด 0.35 - 0.60 m.


  -บริการแบคโฮ กดเข็มหกเหลี่ยม ไอ12 ไอ15 
  -เครียริ่ง เปิดฟุตติ๊ง วางท่อ รื้อ บ้าน อาคาร ต่างๆ