Безпечні суспільства: Захист свободи та безпеки Європи та її громадян

Напрям «Безпечні суспільства: захист свободи та безпеки Європи та її громадян» передбачає проведення наукових досліджень та запровадження інноваційних проектів, необхідних для захисту окремих громадян, суспільства в цілому, економіки, так само як й інфраструктури та послуг; добробуту, політичної стабільності та благополуччя.

Основними цілями напряму є:

  • підвищення стійкості суспільства до природних і техногенних катастроф, починаючи від розробки нових інструментів управління кризами до уніфікованого комунікаційного зв’язку, а також розробка нових рішень для захисту критичної інфраструктури;
  • боротьба із злочинністю та тероризмом, починаючи від впровадження нових судових інструментів до захисту від вибухових речовин;
  • покращення безпеки на кордонах: від поліпшення захисту морського кордону до підтримки мережі безпеки зовнішньої політики, в тому числі шляхом запобігання конфліктів та сприяння миротворчій політиці;
  • забезпечити підвищену кібербезпеку, починаючи від безпечного обміну інформацією до нових моделей захисту.

Захист суспільства від стихійних лих є одним з головних елементів функціонування будь-якого суспільства. Навряд чи існує соціальний сектор, який би, певною мірою, не страждав від катастроф та не переймався боротьбою з ними.

Боротьба зі злочинністю і тероризмом вимагає нових технологій і можливостей для боротьби та попередження злочинності (в тому числі кіберзлочинності), незаконного обігу та тероризму (включно з кібертероризмом), у тому числі розуміння та блокування терористичних ідей та вірувань для уникнення загрози нанесення терористичного авіаудару.

Захист європейських кордонів потребує розробки систем, обладнання, інструментів, процесів і методів для швидкої ідентифікації. Це включає в себе безпеку ланцюга постачань в контексті митної політики ЄС.

Крім того, мають бути розроблені рішення для підтримки зовнішньої політики безпеки ЄС в контексті цивільних завдань, починаючи від цивільного захисту до гуманітарної допомоги, управління кордонами, підтримкою миру та посткризової стабілізації, включаючи запобігання конфліктам через миротворчість та медіацію.

У кібербезпеці такий підхід зосереджений на підвищенні безпеки поточних застосувань, служб та інфраструктур шляхом інтеграції найсучасніших безпекових рішень та процесів, підтримку створення провідних ринків та ринкових стимулів в Європі, орієнтуючись на кінцевого споживача, включаючи, наприклад, правоохоронні органи, операторів критичних інфраструктур, постачальників послуг у сфері ІКТ, виробників ІКТ, операторів ринку та громадян.

Все це має об’єднати основних акторів формування безпеки: промисловість – у тому числі малі і середні підприємці, дослідницькі організації, університети, а також державні органи, неурядові організації, державні та приватні організації в галузі безпеки. При цьому дуже важливим є активне залучення кінцевих користувачів.

Розвиток Безпечних Суспільств сприятиме запровадженню політичних цілей Стратегії Європи 2020, промисловій політиці безпеки, стратегії внутрішньої безпеки та стратегії кібербезпеки.

Детальніше – http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/secure-societies-%E2%80%93-protecting-freedom-and-security-europe-and-its-citizens