Geheim Nazi rapport en de Bilderberg-conferenties

Europese Unie legt grondslag voor vierde nazi-rijk wat geruisloos vanuit Nederlands grondgebied en de daarvoor opgerichte Bilderberg-conferenties geïmplementeerd wordt. Waarvoor het volgende officieel verzoek van 27 mei 2012 aan Etienne Davignon als voorzitter van de Bilderberg-conferenties en bij deze aan alle hiervoor misleide en misbruikte Bilderbergleden.

Verenigde Staten van Europa al in 1948 in Duitse grondwet opgenomen.


Het geheime rapport is in 2011 vrijgegeven door de Britse Nationale Archieven.Op 12 en 13 mei 1940 begeleide Nazi-S/S Prins 
Bernhard zur Lippe Biesterfeld (spion voor IG Farben)
en de Nederlandse koningin Wilhelmina en zijn gezin bij hun overtocht naar Engeland. Dit met de voorkennis dat ingevolge artikel 21 van de Nederlandse Grondwet de Nederlandse regering daarmee zichzelf heeft opgeheven en Nederland onderdeel van Duitsland is geworden wat werd aangestuurd vanuit het Hitler-KabinetJan Donner was raadsheer bij de Hoge Raad der Nederlanden. 
Hij nam op 13 maart 1944 ontslag als raadsheer, zonder afstand te nemen van het beleid van de Hoge Raad tijdens de bezetting, waarna hij na de bezetting op 5 mei 1945 weer kon terugkeren als raadsheer bij de Hoge Raad voor de voortzetting van het Hitler-Kabinet


Niemand beter als Jan Donner was dan ook op de hoogte van het feit dat door het vluchten van de Nederlandse regering en staatshoofd Koningin Wilhelmina naar Londen ingevolge artikel 21 van de Nederlandse Grondwet de Nederlandse regering zichzelf daarmee vanaf 13 mei 1940 heeft opgeheven en Nederland onderdeel van Duitsland is geworden wat werd aangestuurd vanuit het Hitler-Kabinet. Seyss-Inquart kon op die manier als Rijksstadhouder de plaats van Wilhelmina overnemen. Dat er sprake was van opzet werd bevestigd met het feit dat diezelfde dag nog de Britse staatssecretaris van Buitenlandse Zaken bezoek kreeg van de Franse ambassadeur die hem vertelde dat de Franse regering erg verontrust was door de brief die Koningin Wilhelmina naar de Franse President had gezonden. Volgens de ambassadeur bleek uit Wilhelmina's schrijven dat de Nederlandse regering wellicht van plan was om met de Duitsers te gaan onderhandelen. Dit des te meer zes dagen daarvoor, op 8 mei 1940, de Nederlandse pers nog uit de mond van prinses Juliana had vernomen dat het Huis van Orange zijn post nooit verlaat (bron: Gerard's WOII blog).

Door de onwettige 'zetelverplaatsing' naar Engeland kreeg Nederland dus naast een militaire bezetting tevens een Duits burgerlijk bestuur onder Seyss-Inquart.


Als Duitsland de militaire oorlog niet konden winnen, kon men misschien de politieke en economische oorlog winnen vanuit het 

geruisloos vanuit Nederlands grondgebied voortgezette Hitler-Kabinet

Duitsland was erin geslaagd om aan het eind van WWII ondergronds te gaan terwijl alle indicaties waren dat de Nazi's verslagen en verdwenen waren. Het formele besluit werd gemaakt op 16 mei 1943. In feite, sinds november 1942, de uitvoerende tak van de nazi-partij, geïncarneerd voornamelijk door Martin Bormann, Adolf Hitlers rechterhand en financier, en Heinrich Himmler die ervan overtuigd waren dat het zeer moeilijk zou zijn voor Duitsland om de oorlog tegen het militaire front te winnen, zo niet onmogelijk zou zijn. Hitler zou dit begrepen hebben, dus nam de NSDAP, de Duitse nazi-partij, onmiddellijk de nodige maatregelen om zijn voortbestaan ​​te verzekeren. De partij, die in 1933 de regering had overgenomen onttrok zich niet alleen, maar gingen ondergronds waarbij IG-Farben chemie-farmaceutische en petrochemische industrie en het daaraan verbonden Hitler-kabinet geruisloos werd voortgezet vanuit Nederlands grondgebied.

Op 10 augustus 1944 vond in het Maison Rouge Hotel in het Franse Straatsburg een geheime ontmoeting plaats.

Nazi-functionarissen gaven een elitegroep Duitse industriëlen opdracht om zich voor te bereiden op een ‘krachtig Duits rijk’. 


Met andere woorden: het Vierde Rijk.

Hitlers rechterhand Martin Bormann huldigde een ontsnappings kapitaalprogramma in op 10 augustus 1944 dat hem en de NSDP in staat zouden stellen alle rijkdom, het goud, geld, voorraden, schilderijen, obligaties, blue chips, enz.. die de nazi’s tijdens WOII geplunderd hadden in de door hun bezette Europese landen 
over te dragen naar 750 nieuwe bedrijven in het buitenland «neutrale» naties, zoals, Nederland, Zweden, Luxemburg, Zwitserland en ook Argentinië en België. 

Naast deze 750 nieuwe bedrijven, heeft Martin Martin Bormann ook gebruik gemaakt van IG Farben, een reus in de chemische industrie om een ander stuk van de nazi buit over te dragen door middel van een 700-bedrijven in het buitenland waarin zij belangen hadden naast de officiële structuur die al in 93 landen aanwezig was. I.G. Farben werd uiteindelijk na de oorlog in 47 kleinere bedrijven opgesplitst, en vervolgens gedeeltelijk herenigd in drie grote bedrijven (BASF, Bayer en Hoechst) Men moet zich realiseren dat de nazi-bezetting uiteindelijk was voltooid door het nemen van controle over de banken, stoffen, industrieën, inbeslagneming patenten, obligaties, enz.

BAYER, medicijnen en landbouw-business; BASF, landbouwbusiness en Hoechst, dat later werd omgedoopt in ‘Aventis’, dat later een onderdeel werd van farmaceut Sanofi. Dit zijn 3 van de conglomeraten die voorheen het superconglomeraat IG Farben grondvesten. Zij waren eigenaar van Auschwitz..!

Chemie-farmaceutische kartels, WWII en hun financiers!

Na de Tweede Wereldoorlog werd IG Farben gedwongen zich weer op te splitsen, waardoor Bayer, BASF en Hoechst weer op eigen benen kwamen te staan. Feitelijk zijn Bayer, BASF en Hoechst dus de bedrijven die direct schuldig waren aan de dood van meer dan 1 miljoen mensen..!

Nazi-functionarissen gaven een elitegroep Duitse industriëlen opdracht om zich voor te bereiden op een ‘krachtig Duits rijk’. Met andere woorden: het Vierde Rijk.

Na de bijeenkomst werd een rapport aan Britse functionarissen en de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken gestuurd. In het rapport was te lezen hoe de industriëlen de Duitse economie opnieuw zouden moeten opbouwen door de nazipartij te helpen geld door Zwitserland te sluizen.

Economisch rijk

De functionarissen zouden een geheim netwerk van buitenlandse bedrijven gaan oprichten. Men zou wachten tot de tijd rijp was om vervolgens Duitsland weer over te nemen. 

Van de industriëlen waren vertegenwoordigers van Volkswagen, Krupp en Messerschmitt aanwezig. Ook schoven functionarissen van de Duitse marine en het ministerie van Bewapening aan. 


De aanwezigen besloten dat het Vierde Rijk geen militair rijk, maar een economisch rijk moest gaan worden en daarnaast niet alleen om Duitsland moest draaien. 

Nazi-Duitsland verplaatste vervolgens grote hoeveelheden kapitaal naar de neutrale landen. Duitse bedrijven begonnen in het buitenland een geheim netwerk te vormen. De Duitse economie herstelde na 1945 opzienbarend snel.

Het ergste is dat Brussel nu net als Washington een broedplaats is geworden van lobbyisten, met name van de multinationals die het nazi beleid geruisloos vanuit Europa en Amerika hebben voortgezet met gigantische verliezen voor Europa als EU kant van Amerika blijft kiezen – TTIP-vrijhandelsverdrag maakt Europa tot economische kolonie van VS’Deze ondemocratische vorm van politiek bedrijven zou eigenlijk verboden moeten worden! Grote multinationals proberen de EU-burgers er met TTIP opnieuw in te luizen.

Wilhelmina.

Het rapport na de geheime ontmoeting was opgesteld door een Franse spion. De bijeenkomst werd geleid door SS-Obergruppenführer Dr. Scheid. Hij bekleedde een hoge positie binnen de SS. Overigens was Jozias van Waldeck-Pyrmont, volle neef van de Nederlandse koningin Wilhelmina, eveneens Obergruppenführer binnen de SS.

Vervolgens gaf SS-Obergruppenführer Dr. Scheid op 10 augustus 1944 de industriëlen opdracht contact te leggen met buitenlandse firma’s. Ze moesten na de oorlog grote sommen geld gaan lenen van andere landen. Slechts enkele industriëlen werden uitgenodigd voor een tweede besloten vergadering, die werd voorgezeten door Dr. Bosse van het ministerie van Bewapening. Daar werden geheimen gedeeld met de elite van de elite.
Slechts een maand later op 5 september 1944 werd door Belgische Paul-Henri Spaak in samenwerking met Robert Rothschild en Bernhard zur Lippe-Biesterfeld (video) te Londen namens de Regering van Zijne Majesteit de Koning der Belgen de Nederlands-Belgische-Luxemburgse Douane-overeenkomst ondertekend. Deze ondertekening heeft Paul Henri Spaak gedaan zonder machtiging of toestemming van de Belgische koning Leopold III in strijd met zijn “politiek testament” van 25 januari 1944, waarin hij alle in Londen gesloten verdragen heeft verworpen om de wereld te behoeden van deze geruisloze voortzetting van het Hitler-kabinet en nazi regime 

 eerste Algemene Vergadering niet toevallig werd voorgezeten door de Belgische minister van Buitenlandse Zaken Paul-Henri Spaak.


De Duitse bondskanselier Angela Merkel werd in Portugal onthaald door betogers die spandoeken droegen met teksten als ‘Hitler go home!’ Veel Portugezen zien Merkel als een ijzeren dame die een keihard bezuinigingsbeleid oplegt. De vakbonden zien de Portugese premier Pedro Passos Coelho als een soort lakei van Merkel.


De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties bestaat uit alle lidstaten van de Verenigde Naties. De vergadering komt in een jaarlijkse sessie bijeen. De jaarlijkse sessie begint normaal gesproken op de derde dinsdag van september en duurt tot half december. Extra bijeenkomsten kunnen aangevraagd worden door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, of door een meerderheid van VN-leden. 


De Algemene Vergadering is het enige VN-orgaan waar alle leden bijeenkomen. Tijdens de bijeenkomst kunnen initiatieven gelanceerd worden over onder meer vrede, economische vooruitgang en mensenrechten.


Vandaar dit verzoek aan de Verenigde Naties (VN) en betrokken Universiteiten  (aangetekend verstuurd) om betreffende dé-populatie“Agenda 21” en Nazi collaboratie per direct te stoppen, wat mogelijk is door in overeenstemming met de Belgische Grondwet alsnog uitvoering te gegeven aan het op 25 januari 1944 door Koning Leopold III voltooide "Politiek testament" en wel op grond van de volgende feiten:

https://sites.google.com/site/ncfwhistleblowers/politiek-testament-koning-leopold-iii

Zie ons verzoek aan de Belgische Federale overheid:

met aanvullend verzoek van 19 april 2013 (ontvangstbevestiging).
Bosse had een stappenplan ontwikkeld voor de implementatie van het Vierde Rijk. Eerst zouden de corporaties de nazipartij, die op de achtergrond verder zou gaan, moeten financieren. Daarna zou de overheid grote sommen geld moeten geven aan Duitse industriëlen. Vervolgens zouden Duitse bedrijven een geheim netwerk vormen van buitenlandse dochterondernemingen die zogenaamd militair onderzoek zouden doen.

Het geld zou via twee banken in Zürich worden doorgesluisd naar de buitenlandse netwerken. De nazi’s stuurden al jaren geld naar de neutrale landen. De oorlog bleek voor Duitsland uiteindelijk zeer winstgevend te zijn geweest.

In 1948 werd de Verenigde Staten van Europa al in Duitse grondwet opgenomen.

De Duitse auteur en freelance journalist Oliver Janich wijst er op dat de toekomstige Verenigde Staten van Europa al in 1948, dus pal na de Tweede Wereldoorlog, in de Duitse grondwet werd opgenomen. 

In artikel 24 van de Duitse grondwet staat letterlijk dat de Duitse Bondsregering 'soevereiniteit aan grensoverschrijdende instellingen' mag overdragen, als dit bijdraagt aan een 'vreedzame orde in Europa en tussen de volken van de wereld'. Om geschillen tussen landen op te lossen zou Duitsland toetreden tot een 'algemene, alomvattende, verplichte internationale scheidsrechterlijke instantie'.

In 1951 werd de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS), de voorloper van de Europese Unie, opgericht. De EGSK was de eerste supranationale organisatie en daarmee begon de erosie van nationale soevereiniteit, een proces dat tot op de dag van vandaag doorgaat. (Nazi achtergrond van‘EU NCF)

Amnestie

Maar voordat de nazi’s een gemeenschappelijke markt konden opzetten moest amnestie worden verleend aan alle nazi-industriëlen en moesten de nazi-bankiers en -functionarissen weer in de samenleving integreren. In 1957 werd door de Amerikaanse Hoge Commissaris voor Duitsland John J. McCloy een generaal pardon ingesteld voor industriëlen die waren veroordeeld wegens oorlogsmisdaden.

De twee machtigste nazi-industriëlen, Alfried Krupp van Krupp Industries en Friedrich Flick van Daimler-Benz, werden na drie jaar gevangenisstraf vrijgelaten. Krupp en Flick speelden een centrale rol in de economie in nazi-Duitsland. Krupp werd al snel één van de grootste industriëlen van Europa. Flick bouwde na de oorlog ook een groot imperium op.

“Veel grootindustriëlen die nauw betrokken waren bij het naziregime gebruikten Europa als dekmantel om na de overwinning op Hitler de Duitse politieke geest na te streven,” zei historicus Dr. Michael Pinto-Duschinsky. “De belangrijkste figuren uit de nazi-tijd waren de grondleggers van de Europese Unie.”

Veel grote namen zoals BMW, Siemens en Volkswagen, die onder meer Duitse munitie en de V1-raket vervaardigden, waren niet vies van slaven- en dwangarbeid.

Hermann Abs

Hermann Abs, een machtige bankier uit de tijd van het Derde Rijk, werd in 1937 benoemd tot bestuurslid van Deutsche Bank. Hij zat als vertegenwoordiger van Deutsche Bank ook in de raad van toezicht van I.G. Farben, in de nazi-tijd één van de machtigste bedrijven. In de jaren twintig ontstond de chemiereus door een fusie van onder meer BASF, Bayer en Hoechst. Dit bedrijf was zo nauw verbonden met de SS dat het in Auschwitz over een eigen slavenkamp beschikte: Auschwitz III.

Op 1 mei 1945 wist Martin Bormann te ontsnappen, en vluchtte naar Argentinië waar hij samen met andere Nazi waaronder Hitler zelf (videoeen bolwerk oprichtte terwijl Duitsland zich overgaf aan de geallieerden (Luister) Martin Borman zijn 10 kinderen overleefden allen de oorlog en werden later ondergebracht bij verschillende pleeggezinnen. Duitse bedrijven begonnen in het buitenland een geheim netwerk te vormen. De Duitse economie herstelde na 1945 opzienbarend snel.

Vanaf 1 augustus 1945 was de Limburgse Frans Houben, secretaris Nederlandsche Rode Kruis afdeling ’s-Gravenhage en lid Raad van Commissarissen KLM (bron: EuropaNu). Met de hierboven beschreven wetenschap was het voor Frans Houben (KVP: Katholieken) in nauwe afstemming met Jan Donner (ARP: Gereformeerden) vanuit het in 1940 opgezette Interkerkelijk Overleg (IKO) om met behulp van paspoorten van het Internationale Rode Kruis te Genève Nazi-kopstukken met Nederlandse KLM vliegtuigen vanuit Zurich te laten vluchten naar Argentinië, 

Na de oorlog werden 24 bestuursleden van I.G. Farben aangeklaagd wegens oorlogsmisdaden. Slechts de helft van hen moest daadwerkelijk de gevangenis in. Na acht jaar stonden ze allemaal weer op vrije voeten.

Zoals in het rapport vermeld stond vormde zich inderdaad weer een krachtig Duits rijk, een rijk dat de basis vormt van de hedendaagse Europese Unie. Abs kreeg de leiding over het Marshallplan, een omvangrijk hulpplan voor de wederopbouw van de door oorlog getroffen landen in Europa. In 1948 overzag hij in feite het Duitse economische herstel.

Toen Konrad Adenauer, de eerste bondskanselier van West-Duitsland, in 1949 aantrad was Abs zijn belangrijkste financieel adviseur. Achter de schermen bleef hij werkzaam voor Deutsche Bank, de bank die tijdens de oorlog groot was geworden door slavenarbeid in bezette gebieden. (WW II en haar geldmagnaten  NCF)

Nazi oorsprong van de Bilderbergconferenties

Het Hitler kabinet en Nazi regime zijn dan ook geruisloos voortgezet vanuit Nederlands grondgebied waarvoor in 1954 in Oosterbeek (Nederland) de Bilderberg conferenties werden opgericht met als initiatiefnemers de Pool Józef Retinger, Unilever-topman Paul Rijkens, de Belgische ex-premier Paul van Zeeland en Nazi-SS, IG-Farben spion prins Bernhard zur Lippe Biesterfeld, de belangrijkste kartrekker voor de Bilderberggroep. Lang is er gediscussieerd over het wel of niet “gevaarlijk” zijn van de Bilderberg bijeenkomsten. Deelnemers ontkenden altijd dat hier sprake was van het bespreken van de toekomst van de wereld, maar beweerden altijd dat het meer een soort informele conferentie was. De uitgelekte originele documenten laten nu echter zien dat er toch in het geheim overduidelijk aan een New World Order gebouwd werd (en nog steeds wordt). Dit blijkt vooral uit de teksten van het transcript die blijk geven van een onderlinge afspraak over de te varen koers. Natuurlijk staan de zaken in dergelijke transcripten politiek correct verwoord. Maar het doel van koers uitstippelen op wereldschaal is over duidelijk. Wilt u het volledige transcript bestuderen, dan vindt u hier alle gefotografeerde pagina’s (Zie hier).


De foto’s van de 1954 Bilderbergbijeenkomst werden genomen door Shepherd Johnson, een klokkenluider van Census Bureau. Hij ontdekte het materiaal tijdens een onderzoek in de Bibliotheek van de Washington DC Universiteit. In de onvervalste transcripties staan verscheidene deelnemers vermeld zoals de eerste Bilderberg voorzitter Bernhard. De wens om een Anglo-Amerikaanse handelsbeleid als “uitgangspunt” voor een “partnership voor groei” te gebruiken wordt ook duidelijk uit de documenten. Dit blijkt uit pagina 19 (klik om te vergroten) van de transcripten waar de uitspraken de Engelse parlementariër Mr. Pilkington genoteerd staan.

Op pagina 10 (onder) ziet u hoe gesproken wordt over geduld en ongeduld en hoe hier mee om te gaan. Als voorbeeld wordt de Nederlandse koloniale aanpak gebruikt. Hieruit kun je opmaken dat de Bilderberggroep ook uit gaat van een koloniale aanpak. Je zou uit dit voorbeeld kunnen halen dat men op wereldschaal toch echt bezig is met een imperialistische (koloniale) agenda. Natuurlijk zal men zich proberen te verschuilen achter samenwerking en een soort filosofische insteek, maar de combinatie met de geslotenheid van de bijeenkomsten en de deelnemers lijst maakt de verdenking er niet minder om.


Het volledige transcript van de Bilderbergbijeenkomst van 1955 is ook bekend. Hieruit blijkt zeer duidelijk dat grote events al lang van te voren gepland stonden. Zo wordt er al gesproken over de eenwording van West- en Oost Duitsland en over de Europese Gemeenschap. Nu weet iedereen die zich er in verdiept heeft dat de Europese Gemeenschap (voorloper van de Europese Unie) gegrondvest is door voormalig nazi’s. Walter Hasltein (lid van het genoodschap van nazi wetsbeschermers) werd nota bene de eerste president van de Europese Gemeenschap. Door dan een optelsom te maken van het plannen van de Europese Gemeenschap en de combinatie met deze nazi-roots te maken, blijkt overduidelijk dat de New World Order planningsbesprekingen van de Bilderberggroep dus ook in feite een nazi-agenda zijn. In feite kun je dus concluderen dat het einde van de tweede wereldoorlog niet het einde van het nazi regiem heeft in geluid, maar een voortzetting. Dit blijkt ook wel uit de grote aantallen nazi’s (inclusief Adolf Hitler) die in verscheidene landen onderdak hebben gekregen. Als je kijkt naar de voorgeschiedenis van de Oranjes kom je dan ook interessante zaken tegen.

Klik hier beneden op de beschrijving van de Bilderberg Groep

Micha Kat & Jurriaan Maessen (Klokkenluideronline) schreven al eens een uitgebreid verslag van de rol van de oranje’s op het wereldtoneel op Infowars.com. Het lijkt erop dat we moeten concluderen dat we keihard onderweg zijn naar de volbrenging van de New World Order; dat de krachtenvelden heel groot en sterk zijn en dat het zich al die tijd onder de ogen van de bevolking heeft voltrokken. De politici (misleid?)hebben het slim gebracht, namelijk door het te verkopen als een noodzakelijke samenwerking voor economisch gewin. Inmiddels blijkt duidelijk dat dit economisch belang ondergeschikt is aan de gedachte van het grote Rijk. Dat er economisch weinig vruchtbaars uit voortgekomen is blijkt wel uit de huidige wereldwijde (geïmplementeerde) crisis.


Het Derde Rijk was in militair opzicht verslagen, maar de machtige bankiers, industriëlen en ambtenaren in nazi-Duitsland, herboren als democraten, begonnen in Europa al snel een economische en politieke integratie na te streven. 

Europese federale staat.

In 1957 ondertekenden de zes leden van het EGSK het Verdrag van Rome, het verdrag ter oprichting van de Europese Economische Gemeenschap (EEG). Het verdrag maakte de weg vrij voor andere machtige supranationale instituties waaronder het Europees Parlement en de Europese Commissie.

In 1958 liep de laatste concessie voor het winnen van tinerts voor Nederland in Indonesië af, die niet werd verlengd. De Gemeenschappelijke Mijnbouw Maatschappij Billiton (GMB) trad in liquidatie waardoor Billiton en de koninklijke familie een financiële catastrofe tegemoet ging waarmee het Nederlandse koninklijke huis hun macht in de wereld dreigde te verliezen. In het zelfde jaar (1958) werd het Benelux verdrag gesloten ondertekend door:

Paul-Henri Spaak, minister van Buitenlandse Zaken namens België.
Eelco Nicolaas van Kleffens, minister van Buitenlandse Zaken namens Nederland.

Joseph Bech, minister van Buitenlandse Zaken en wijnbouw namens Luxemburg.

Het Vierde Rijk, zoals voorzien door de nazi-industriëlen, is in ieder geval ten dele gerealiseerd met nooit geziene desastreuze opkomst zijnde genocide gevolgen waaronder kanker en andere vergiftiging ziekten. Dit vanwege de globale massavergiftiging tegen hoge winsten om betreffende agenda alsnog te kunnen financieren door middel van illegaal en ondemocratisch geïmplementeerde tekortkomingen in de Nederlandse wetgeving wat intensief begon plaats te vinden nadat Adolf Hitler op 13 februari 1962 om 15.00 uur overleed in het bijzijn van zijn lijfarts Otto Lehmann, wat betekent dat Koningin Wilhelmina en daarna Juliana tot die tijd rechtstreeks zijn aangestuurd geweest door Adolf Hitler vanuit Argentinië.

Een maand later op 20 maart 1962 begon John F. Kennedy in de Verenigde Staten onderhandelingen over de toekomst van Nederlands Nieuw-Guinea onder het voorzitterschap van zijn broer Robert F. Kennedy  toen minister van justitie in de VS. Nederland moest accepteren dat het gebied onder VN-toezicht werd geplaatst. De VN zouden Nieuw-Guinea overdragen aan Indonesië (Soekarno). Daarover werd meer dan een jaar in het geheim gepraat door Nederlandse, Indonesische en Amerikaanse diplomaten. Nog geheimer en nu pas bewezen waren de bemoeienissen van Prins Bernhard.(doc 1) 2). De laatste Nederlandse militairen moesten Indonesië verlaten. De Gemeenschappelijke Mijnbouw Maatschappij Billiton (GMB) trad in liquidatie waardoor Billiton, nazi Nederland en de koninklijke familie een financiële catastrofe tegemoet gingen. 

Twee maanden na de dood van Hitler (vermoord??) kwam Nederland, nu inclusief het nazi regime (beleid) in Nederlandse handen en werd vanwege de Grondwetswijziging art 60 later 120, -“De rechter treedt niet in beoordeling van de grondwettigheid van overeenkomsten”.

die door toedoen van de vader van Piet Hein Donner tot stand is gekomen, voor Vice-President Louis Joseph Maria Beel (KVP) en Voorzitter Koningin Juliana van de Raad van State de weg vrijgemaakt om positief advies uit te brengen waarop het kabinet De Quay  ((KVP, CHU, ARP (thans: CDA) en VVD)) op 21 april 1962 de Bestrijdingsmiddelenwet van kracht heeft verklaard die geen rekening houdt met:


- de nadelige gevolgen van deze bestrijdingsmiddelen gedurende de gebruiksfase en in de afvalfase;


- en waarbij de niet werkzame chemische stoffen, zijnde onbekende andere zeer giftige, giftige, bijtende of schadelijke stof(fen) niet op het etiket behoeven worden vermeld:

Als wettelijk bewijs daarvoor vindt u de volgende stukken bijgevoegd (zie productie 1) waardoor de meest toxische chemische afval van betreffende chemie-farmaceutische kartels zoals "zeer giftige, giftige, bijtende of schadelijke stof(fen)" niet op het etiket behoeven worden vermeld. En dus onopgemerkt tegen hoge winsten aan bestrijdingsmiddelen worden toegevoegd en vervolgens globaal worden verspreid om betreffende agenda te kunnen financieren (video) wat volledig uit de hand is gelopen en waarvan de leidende evenals de financiële kracht kwam van de Rothschild‘s.Tijdens de oorlog werd Ludwig Erhard gefinancierd door I.G. Farben. Na de oorlog benoemde Adenauer hem tot minister van Economische Zaken. In 1963 volgde Erhard hem zelfs op als bondskanselier.

Officieel is er nu vrede en stabiliteit in Europa. Duitsland is een democratie, waar weer een joodse gemeenschap woonachtig is. Het is echter niets meer dan uiterlijke schijn.
“Over 50 jaar denkt niemand nog aan natiestaten,” zei minister van propaganda in nazi-Duitsland Joseph Goebbels eens. De natiestaat bestaat nog wel, maar het streven richting een Europese federale staat is onlosmakelijk verbonden met de plannen van de SS en de Duitse industriëlen om een Vierde Rijk, een economisch in plaats van een militair imperium, op te bouwen, 
met sluipmoordende massavergiftiging tegen hoge winsten als vervanging van oorlog
Het geheime rapport is in 2011 vrijgegeven door de Britse Nationale Archieven. Bron: Dailymail.co.uk
Waarvoor de volgende verzoekschriften d.d. 17 april 2015 aan Z.K.H Filip, eerste voorzitter Hof van Cassatie, Belgisch Parlement (Kamer en Senaat) en alle Ministers van de Federale Regering:

17 april 2015: Verzoekschrift aan Koen Geens, Minister van Justitie (federale regering) voor herstel Belgische grondwet van 1944

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-koen-geens-van-de-federale-regering-voor-herstel-belgsische-grondwet-van-1944.pdf

17 april 2015: Verzoekschrift aan Jan Jambon, Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken (federale regering) voor herstel Belgische grondwet van 1944

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-jan-jambon-van-de-federale-regering-voor-herstel-belgsische-grondwet-van-1944.pdf

17 april 2015: Verzoekschrift aan Daniel Bacquelaine, Minister van Pensioenen (federale regering) voor herstel Belgische grondwet 1944 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-daniel-bacquelaine-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

17 april 2015: Verzoekschrift aan Alexander de Croo, Vice-eerste Minister en Minister van Ontwikkelinkssamenwerking (federale regering) voor herstel Belgische grondwet 1944

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-alexander-de-croo-federale-regering-voor-herstel-belgsische-grondwet-1944.pdf

17 april 2015: Verzoekschrift aan Jacqueline Galant, Minister van Mobiliteit, belast met Belgacontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen (federale regering) voor herstel Belgische grondwet 1944

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-jacqueline-galant-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

17 april 2015: Verzoekschrift aan Didier Reynders, Vice-eerste Minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen (federale regering) voor herstel Belgische grondwet 1944

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-didier-reynders-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

17 april 2015: Verzoekschrift aan Kris Peeters, Vice eerste Minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel (federale regering) voor herstel Belgische grondwet 1944

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-kris-peeters-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

17 april 2015: Verzoekschrift aan Maggie de Block, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid (federale regering) voor herstel Belgische grondwet 1944

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoek-aan-minister-maggie-de-block-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

17april 2015: Verzoek aan Steven Vandeput, Minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken (federaleregering) voor herstel Belgische grondwet 1944 (Geweigerd om in ontvangst te nemen)

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-ontvangst-verzoekschrift-aan-minister-steven-vandeput-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

17 april 2015: Verzoekschrift aan Christine Defraigne, Voorzitter Senaat (van de Senaat) voor herstel Belgische grondwet 1944 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-voorzitter-christine-defraigne-senaat-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

17 april 2015: Verzoek aan Siegfried Bracke, Voorzitter van de kamer van Volksvertegenwoordigers (federale regering) voor herstel Belgische grondwet 1944

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoek-aan-voorzitter-siegfried-bracke-kamer-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

17 april 2015: Verzoekschrift aan Willy Borsus, Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie (federale regering) voor herstel Belgische grondwet 1944 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-willy-borsus-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

17 april 2015: Verzoek aan Marie Christine Marghem, Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling (federale regering) voor herstel Belgische grondwet 1944

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-marie-christine-marghem-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

17 april 2015: Verzoekschrift aan Herve Jamar, Minister van Begroting, belast met Nationale Loterij (federale regering) voor herstel Belgische grondwet 1944

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-herve-jamar-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

Nationale & Internationale formele verzoekschriften:


https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/no-cancer-foundation-vzw-en-de-politieke-partij-de-groenen-afdeling-sint-oedenrode


http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-maart-2014-engels-verzoekschrift-ncf-en-ekc-aan-verenigde-naties-new-york.pdf


http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-maart-2014-engels-verzoekschrift-ncf-en-ekc-aan-internationaal-strafhof-den-haag.pdf
http://www.sdnl.nl/pdf/1-april-2014-klacht-van-ad-van-rooij-en-de-groenen-aan-europese-ombudsvrouw-tegen-belgische-staat.pdf


http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/22-april-2013-brief-van-ncf-en-ekc-aan-verenigde-naties-in-belgie.pdf


http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/19-april-2013-koning-albert-aanvulling-op-31-januari-2013.pdf


http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/31-januari-2013-verzoekschrift-aan-belgische-federale-overheid-over-groot-belgie.pdf


http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/3-oktober-2012-memorie-met-verantwoording-grondwettelijk-hof-belgie.pdf

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxuY2Zha3R1ZWVsfGd4OjZkMDJlYzMyNjI0OGE4YTQ


https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxuY2Zha3R1ZWVsfGd4OjVkMmQ5MDNmZTY1YTM1NQ


https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxuY2Zha3R1ZWVsfGd4OjExZDNkYTYxZTc4NjQyODI

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxuY2Zha3R1ZWVsfGd4OjNhYWE1MzgxMmUzYjBiZjE


http://www.sdnl.nl/pdf/21-november-2011-federale-regering-grontwettelijk-hof.pdf