26/07/14 Verzoek aan Politiecollege en Politieraad van Hasselt, Zonhoven en Diepenbeek om vóór uiterlijk 30 juli 2014 een einde te maken aan de al vanaf 11 november 2009 voortdurende domiciliefraude inzake Erik Verbeek.Aan:

-       Het Politiecollege van de politiezone HAZODI, bestaande uit;


·         Burgemeester Hilde Claes van Hasselt (voorzitter)(burgemeester@hasselt.be);

·         Burgemeester Johny De Raeve van Zonhoven (burgemeester@zonhoven.be);

·         Burgemeester Patrick Hermans van Diepenbeek (burgemeester@diepenbeek.be):

·         Korpschef Philip Pirard van de Politiezone HAZODI (korpschef@hazodi.be);

 


Gelijktijdig gericht aan:


-       De Politieraad van de politiezone HAZODI, bestaande uit;


·         Burgemeester Hilde Claes van Hasselt (voorzitter)(burgemeester@hasselt.be):

·         Burgemeester Johny De Raeve van Zonhoven (burgemeester@zonhoven.be);

·         Burgemeester Patrick Hermans van Diepenbeek (burgemeester@diepenbeek.be):

·         Korpschef Philip Pirard van de Politiezone HAZODI (korpschef@hazodi.be);

·         Secretaris Vera Vrancken van de Politiezone HAZODI (Vera.Vrancken@hazodi.be);

·         Raadslid Koen Beulen (CD&V) van Hasselt (koen.beulen@telenet.be);

·         Raadslid Leopold Bos (N-VA) van Zonhoven (leopold.bos@n-va.be);

·         Raadslid Jan Bynens (DAAD) van Diepenbeek (jan.bynens@skynet.be);

·         Schepen Gerald Corthouts (CD&V) van Hasselt (gerald.corthouts@kuringen.be);

·         Raadslid Lut Creemers (N-VA) van Hasselt (lut.creemers@skynet.be);

·         Raadslid Derya Erdogan (H-Hasselt) van Hasselt (derya.erdogan@hasselt.be);

·         Raadslid Guido Fissette (N-VA) van Hasselt (guido@advocatenfissette.be);

·         Raadslid Brigitte Grosemans (H-Hasselt) van Hasselt (brigitte.grosemans@uhasselt.be)

·         Raadslid Carlo Gysens (H-Hasselt) van Hasselt (carlo.gysens@hasselt.be);

·         Raadslid Bart Herleven (Open-VLD) van Zonhoven (bart.herleven@zonhoven.be);

·         Raadslid Ria Houben (CD&V) van Diepenbeek (houben.ria@skynet.be);

·         Raadslid Magda Hulsmans-Moons (Open-VLD) van Zonhoven (magda.hulsmans-moons@zonhoven.be);

·         Raadslid Erik Jorissen (Open-VLD) van Hasselt (eric.jorissen@hasselt.be);

·         Raadslid Bert Lambrechts (N-VA) van Hasselt (bert@cocomo.be);

·         Raadslid Laurence Libert (Open-VLD) van Hasselt (laurence.libert@telenet.be);

·         Raadslid Michel Liefsoens (H-Hasselt) van Hasselt (openhuiskuringen@telenet.be);

·         Raadslid Sven Lieten (sp.a) van Zonhoven (svenlieten@gmail.com);

·         Raadslid Lydia Pipeleers (PUUR) van Diepenbeek (lydia@aks.be);

·         Raadslid Kevin Schouterden (H-Hasselt) van Hasselt (kevin.schouterden@telenet.be);

·         Raadslid Christa Tuch (H-Hasselt) van Hasselt (christa.tuch@skynet.be); 

·         Raadslid Steven Vandeput (N-VA) van Hasselt (steven.vandeput@hasselt.be);

·         Schepen Tom Vandeput (CD&V) van Hasselt (tom.vandeput@hasselt.be);

·         Raadslid Frans Vandormael (N-VA) van Diepenbeek (frans.vandormael@n-va.be);


                                                                               Zonhoven: 26 juli 2014

 

Ons kenmerk: EKC/260714/Politiecollege/Politieraad

 

Betreft:


-       Grensoverschrijdende misdaad als gevolg van domiciliefraude met als slachtoffers:


·                Verbeek Erik, wonende in Kroatië, Seovacki Put 43, 34550 Pakrac;

·                Banjac Brankawonende in België, Paul Bellefroidlaan nr: 16, 3500 te Hasselt;

·                No Cancer Foundation vwz, gevestigd in België, Paul Bellefroidlaan16, 3500

te Hasselt;

·                VERIMMOBAN NV, gevestigd in België, Dikke Linde 10, 3640 Ophoven;

 

 

Geachte leden van het Politiecollege en de Politieraad van Hasselt, Zonhoven en Diepenbeek.

 

Hieronder vindt u ingelast ons verzoekschrift tot het nemen van een besluit d.d. 23 juni 2014 aanburgemeester Hilde Claes, de schepenen Karolien Mondelaers, Brigitte Smets, Tom Vandeput, Rob Beenders, Gerald Corthouts, Valerie Del Re, Michel Froidmont, Joost Venken, Nadja Vananroye en gemeentesecretaris Jean-Paul Houben van de gemeente Hasselt.


http://www.hasselt.be/1/Van: A,M,L Van Rooij <ekc.avanrooij@gmail.com>


Datum: 25 juli 2014 13:46


Onderwerp: Verzoekschrift tot het nemen van een besluit aan het schepencollege van de Stad Hasselt, inzake domiciliefraude Erik Verbeek,


Aan: "burgemeester@hasselt.be" <burgemeester@hasselt.be>, "karolien.mondelaers@hasselt.be" <karolien.mondelaers@hasselt.be>, "brigitte.smets@hasselt.be" <brigitte.smets@hasselt.be>, "tom.vandeput@hasselt.be" <tom.vandeput@hasselt.be>, Rob Beenders <rob.beenders@hasselt.be>, "gerald.corthouts@hasselt.be" <gerald.corthouts@hasselt.be>, "valerie.delre@hasselt.be" <valerie.delre@hasselt.be>, "michel.froidmont@hasselt.be" <michel.froidmont@hasselt.be>, joost.venken@hasselt.be,nadja.vananroye@ocmwhasselt.bejean-paul.houben@hasselt.be


Cc: NCF Whistleblowers <nocancerfoundation@gmail.com>

 

Aan:


Burgemeester en Schepenen van Hasselt, zijnde:

-       Burgemeester Hilde Claes (sp.a)(burgemeester@hasselt.be);

-       Schepen Karolien Mondelaers(CD&V)(karolien.mondelaers@hasselt.be);

-       Schepen Brigitte Smets (sp.a)(brigitte.smets@hasselt.be);

-       Schepen Tom Vandeput (CD&V)(tom.vandeput@hasselt.be);

-       Schepen Rob Beenders (sp.a)(rob.beenders@hasselt.be);

-       Schepen Gerald Corthouts (CD&V)(gerald.corthouts@hasselt.be);

-       Schepen Valerie Del Re (sp.a)(valerie.delre@hasselt.be);

-       Schepen Michel Froidmont (sp.a)(michel.froidmont@hasselt.be);

-       Schepen Joost Venken (Groen)(joost.venken@hasselt.be);

-       Schepen Nadja Vananroye (CD&V)(nadja.vananroye@ocmwhasselt.be);

-       Gemeentesecretaris Jean-Paul Houben (jean-paul.houben@hasselt.be);

Groenplein 1, 3500 Hasselt (België)


http://www.hasselt.be/nl/16/collections/91/college-van-burgemeester-en-schepenen.html


Zonhoven: 25 juli 2014

 

Ons kenmerk: AvR/230714/VZ-HASSELT

 

Verzoekschrift tot het nemen van een besluit waarin wordt beslist:


1.     dat de hoofdverblijfplaats gegevens van Verbeek Erik (cliënt) in de computers van de lokale politie Hasselt, politiezone HAZODI en de Federale Politie GDA Hasselt in overeenstemming worden gebracht met de correcte gegevens uit het bevolkingsregister van de gemeente Hasselt en het Belgische Rijksregister;

2.     dat alle schade (financieel, materieel en immaterieel) die is aangericht bij:

·                Verbeek Erik, wonende in Kroatië, Seovacki Put 43, 34550 Pakrac;

·                Banjac Brankawonende in België, Paul Bellefroidlaan nr: 16, 3500 te Hasselt;

·                No Cancer Foundation vwz, gevestigd in België, Paul Bellefroidlaan16, 3500

te Hasselt;

·                VERIMMOBAN NV, gevestigd in België, Dikke Linde 10, 3640 Ophoven;    

vanaf 1 oktober 2009 tot op heden (23 juli 2014) zal worden vergoed door de gemeente Hasselt als publiekrechtelijke rechtspersoon.    


Bevat (18 blz.) met een 23-tal stukken (91 blz.), totaal: 109 blz.

 

Geachte burgemeester Hilde Claes, de schepenen Karolien Mondelaers, Brigitte Smets, Tom Vandeput, Rob Beenders,Gerald Corthouts, Valerie Del Re, Michel Froidmont, Joost Venken, Nadja Vananroye en gemeentesecretaris Jean-Paul Houben;

 

Bijgevoegd vindt u ons verzoekschrift d.d. 20 juli 2014 aan het voltallige schepencollege van de Stad Hasselt, met bijbehorend 23-tal stukken aan feitelijke onderbouw, in de volgende link:

 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/23-juli-2014-verzoekschrift-aan-schepencollege-hasselt-domiciliefraude-e-verbeek.pdf

Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als herhaald en ingelast te beschouwen.

 

Dit verzoekschrift tot het nemen van het besluit d.d. 23 juli 2014 aan alle leden van het schepencollege van Hasselt hebben wij hierbij ook per e-mail verstuurd als extra service. Dit gezien de ernst van de inhoud en het feit dat dit op 31 augustus 2014 ter behandeling op de agenda van het schepencollege komt, zodat u daarover vooraf op een gemakkelijke wijze kunt communiceren met uw politieke achterban.

 

In tegenstelling met politiezone HAZODI (Hasselt, Zonhoven en Diepenbeek), onder aansturing van het politiecollege onder voorzitterschap van burgemeester Hilde Claes van Hasselt, wordt domiciliefraude bij de lokale politie RUPEL hard aangepakt. Als bewijs daarvoor vindt u hieronder ingelast het artikel “Politie pakt domiciliefraude aan” in het Laatste Nieuws van 19 juni 2014, waarin letterlijk het volgende staat geschreven:

 

 

19/06/2014

Politiezone pakt domiciliefraude aan

De lokale politie Rupel zet zich vanaf nu in om domiciliefraude aan te pakken. Daarvoor sloot de politiezone een samenwerkingsakkoord met de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) en het Antwerpse arbeidsauditoraat. De extra controles gelden ook volgend jaar.

Volgens de wet is iedereen verplicht om zich in te schrijven op de plaats waar men zijn hoofdverblijfplaats heeft. Wie dit niet doet, pleegt domiciliefraude. Mensen kunnen dit soort fraude om verschillende redenen plegen: verhoogde uitkeringen, een lagere sociale huurprijs of fiscale voordelen. "Met dit samenwerkingsprotocol zullen we dit probleem beter proberen aanpakken", vertelt politiewoordvoerster Veronique Wegge van zone Rupel.

"Wanneer de lokale politie concrete aanwijzingen heeft van fictieve domicilie, zal de RVA nagaan of de betrokken persoon een werkloosheidsuitkering geniet. In een tweede fase wordt ook het OCMW ingeschakeld en kan het wijkteam van de Lokale PolitieZone Rupel een onderzoek starten. De pv's zullen vervolgens worden overgemaakt aan het arbeidsauditoraat", aldus Wegge. (SFM)

 

Met inachtneming van bovengenoemde feiten wordt het dan ook heel hoog tijd dat door de politiezone HAZODI in navolging van de Politiezone RUPEL de hierboven feitelijk bewezen al maar liefst 4,7 jaar lang voortdurende meest ernstige domiciliefraude jegens Erik Verbeek, gepleegd door:


-       Hilde Claes (sp.a), burgemeester van Hasselt;

met rampzalige gevolgen voor Verbeek Erik, Banjac Branka, zijn kinderen, zijn vader, No Cancer Foundation vzw en Verimmoban NV onder verantwoordelijkheid van de HAZODI-politieraad onder voorzitterschap van burgemeester Hilde Claes van Hasselt en de Hasseltse gemeenteraadsleden Carlo Gysens (voorz.), Brigitta Grosemans, Christa Tuch, Laurence Libert, Koen Beulen, Michiel Liefsoens, Marijke Jordens, Kevin Schouterden, Derya Erdogan, Steven Vandeput, Guido Fissette, Bert Lambrechts, Lut Creemers en Eric Jorissen hard wordt aangepakt.

 

Burgemeester en Schepenen zijn verantwoordelijk.  

 

Het zijn burgemeester en schepenen van Hasselt die verantwoordelijk zijn voor deze al maar liefst vanaf 1 november 2009 gepleegde domiciliefraude jegens Erik Verbeek met misbruik van miljoenen euro’s Hasselts gemeenschapsgeld ten voordele van een grote grensoverschrijdende criminele organisatie. Alle schade die Verbeek Erik, Banjac Branka, zijn kinderen, zijn vader, No Cancer Foundation vzw en Verimmoban NV als gevolg daarvan vanaf 1 oktober 2009 tot op heden hebben ondervonden zal dan ook door de publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Hasselt moeten worden vergoed. Wij verzoeken dan ook om vóór uiterlijk 16 augustus 2014 het besluit te hebben genomen waarin wordt beslist:

 

1.     dat de hoofdverblijfplaats gegevens van Verbeek Erik (cliënt) in de computers van de lokale politie Hasselt, politiezone HAZODI en de Federale Politie GDA Hasselt in overeenstemming worden gebracht met de correcte gegevens uit het bevolkingsregister van de gemeente Hasselt en het Belgische Rijksregister;

 

2.     dat alle schade (financieel, materieel en immaterieel) die is aangericht bij:

·                Verbeek Erik, wonende in Kroatië, Seovacki Put 43, 34550 Pakrac;

·                Banjac Brankawonende in België, Paul Bellefroidlaan nr: 16, 3500 te Hasselt;

·                No Cancer Foundation vwz, gevestigd in België, Paul Bellefroidlaan16, 3500

te Hasselt;

·                VERIMMOBAN NV, gevestigd in België, Dikke Linde 10, 3640 Ophoven;    

vanaf 1 oktober 2009 tot op heden (23 juli 2014) zal worden vergoed door de gemeente Hasselt als publiekrechtelijke rechtspersoon.    

 

Om in tussentijd de rekeningen te kunnen betalen, verzoeken wij u vóór 1 augustus 2014 een voorschot te geven aanVerbeek Erik, Banjac Branka, No Cancer Foundation vzw en Verimmoban NV en dat per ommegaande schriftelijk te bevestigen.

 

Omdat als gevolg van bovengenoemde domiciliefraude (waarvoor burgemeester en schepenen van Hasselt verantwoordelijk en aansprakelijk zijn) door Verbeek Erik, Banjac Branka, No Cancer Foundation vzw en Verimmoban NV thans de rekeningen niet meer kunnen worden betaald, zal aan alle partijen waarvan zij rekeningen, aanmaningen e.d. ontvangen een kopie van dit verzoekschrift aan het schepencollege van Hasselt worden verstuurd met het verzoek het termijn van betaling op te schorten tot na het moment het schepencollege van Hasselt hierop heeft beslist.

 

De machtiging van Erik Verbeek (cliënt) vindt u bijgevoegd (zie stuk 23)

 

In afwachting van het hierboven verzochte besluit vóór uiterlijk 16 augustus 2014, te versturen aan het Ecologisch Kennis Centrum B.V. t.a.v. A.M.L. van Rooij, Hazendansweg 36A, 3520 te Zonhoven, verblijven wij;

 

Ing. A.M.L. van Rooij
Directeur
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België)

e-mail: ekc.avanrooij@gmail.com

tel: 011758676 (vast)

 

CC:

-       Verbeek Erik, wonende in Kroatië, Seovacki Put 43, 34550 Pakrac;


Voor deze al vanaf 11 november 2009 gepleegde domiciliefraude ten gunste van het plegen van zware grensoverschrijdende misdrijven over de ruggen van Verbeek Erik, Banjac Branka, zijn kinderen, zijn vader, No Cancer Foundation vzw en Verimmoban NV zijn alle bovengenoemde leden van het politiecollege en de politieraad van Hasselt, Zonhoven en Diepenbeek verantwoordelijk en aansprakelijk.


 

Wij richten aan het voltallige politiecollege en de voltallige politieraad, als ook aan alle leden persoonlijk die daar zitting in hebben, het nadrukkelijke verzoek om tegen deze meest ernstige door de grensoverschrijdende misdaad gebruikte domiciliefraude hard op te treden en ervoor te zorgen dat vóór uiterlijk 30 juli 2014  

1.     de hoofdverblijfplaats gegevens van Verbeek Erik (cliënt) in de computers van de lokale politie Hasselt, politiezone HAZODI en de Federale Politie GDA Hasselt in overeenstemming worden gebracht met de correcte gegevens uit het bevolkingsregister van de gemeente Hasselt en het Belgische Rijksregister;

 

In afwachting van de hierboven verzochte beslissing van het voltallige politiecollege en de voltallige politieraad van Hasselt, Zonhoven en Diepenbeek vóór uiterlijk 30 juli 2014, te bezorgen aan het  Ecologisch Kennis Centrum B.V., gevestigd op het adres ’t Achterom 9A, 5491 XD Sint-Oedenrode (Nederland) met als directeur A.M.L. van Rooij, vanaf 1 januari 2011 wonende op zijn hoofdverblijfplaats Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België), verblijven wij;

 

Ing. A.M.L. van Rooij
Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België)

e-mail: ekc.avanrooij@gmail.com

tel: 011758676 (vast)

 

CC:

-       Geert Bourgeois, Vlaams minister van Binnenlands bestuur (e-mail: kabinet.bourgeois@vlaanderen.be enmark.andries@vlaanderen.be);

-       Melchior WatheletVice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen (e-mail:info@wathelet.fed.be);

-       Maggie De BlockMinister van Justitie, belast met Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding (e-mail: min.maggie.deblock@just.fgov.be);

-       Frank Verduyn, Federale Overheidsdiensten Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Instellingen en Bevolking (e-mail: frank.verduyn@rrn.ibz.fgov.be);

-       Belgisch Federaal Ombudsman, (e-mail: contact@federaalombudsman.be);

-       Verbeek Erik, wonende in Kroatië, Seovacki Put 43, 34550 Pakrac;